Tuotepäällikkö-blogi

Ajatuksia tuotejohtamisesta ja tuotepäällikön työstä.

Three reasons for a poor product strategy

Three reasons for a poor product strategy

The company's product strategy is intended to guide the organization's efforts towards the goals set for the product. If the product fails totally, then the reason is usually a bad idea. On the background of poorly performing products, there is either an incompetent...

Tuotejohtaminen osaksi Eficoden palveluportfoliota

Tuotejohtaminen osaksi Eficoden palveluportfoliota

Eficode, Euroopan johtava DevOps-yhtiö on ostanut Contribyten, Suomen johtavan yrityksen tuotehallinnan ja ketterien menetelmien (Agile) kehityspalveluissa. Suomalaisen tuotejohtamisosaamisen kehittäminen jatkuu leveämpien hartioiden varassa ja samalla palvelut laajenevat kansainväliseksi.

Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja – mitä eroa?

Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja – mitä eroa?

Tuotepäällikön ja tuoteomistajan eroista ja vastuista on kiistelty reilut kaksi vuosikymmentä. Siitä asti, kun tuoteomistajan rooli alkoi vakiintua. Taustalla on väittely siitä, minkä vastuun kukin omistaa ja mihin raja pitäisi vetää. Lähtökohta kiistelylle on väärä....

Mitä on tuotteistus?

Mitä on tuotteistus?

Mitä on tuotteistus? Onko se mainos ja hintalappu, vai jotain laajempaa? Tuotteistus on vakiointia, josta voi olla kaupallista etua.

Hinnoittelu on psykologiaa

Hinnoittelu on psykologiaa

Hinnoittelu on yhä enemmän psykologiaa, harvemmin kulujen ja senttien laskemista. Lue blogista, mitä kaikkea hinnoittelussa kannattaa huomioida!

Mitä on Software Product Management?

Mitä on Software Product Management?

Ohjelmistotuotteiden erityispiirre on niiden jatkuva kehittäminen. SaaS palvelu, kuten vaikka Facebook, muuttuu monta kertaa päivässä (viittaus). Tuotepäällikölle tuotteen päivitys lennosta mahdollistaa palvelun kehittämisen koko elinkaaren ajan. Tämä ja muutama muu asia, joita kirjoituksessa käsitellään, erottavat konkreettisten tuotteiden ja ohjelmistojen tuotehallinnan.

Tuotepäällikkö asiakasymmärryksen tulkkina

Tuotepäällikkö asiakasymmärryksen tulkkina

Tuotepäällikkö on useissa yrityksissä asiakasymmärryksen tärkein tulkki ja toivottavasti myös taitaja. Tuotepäällikön asiakasymmärrystaidot voivat mahdollistaa juuri sen jonkin, jolla voitetaan markkinat ja asiakkaan sydämet. Asiakasymmärryksen taitajana...

Asiakasymmärryksen ABC – Tie asiakkaan sydämeen

Asiakasymmärryksen ABC – Tie asiakkaan sydämeen

Hyvä asiakasymmärrys erottaa yrityksen toisesta. Hyvä asiakasymmärrys erottaa kilpailutilanteessa yrityksen toisesta. Monikanavaisuus ja asiakkaiden yksilölliset vaatimukset edellyttävät nykykilpailutilanteessa yhä syvempää asiakasymmärrystä. Liiketoimintaa ei määritä...

Kolme syytä huonoon tuotestrategiaan

Kolme syytä huonoon tuotestrategiaan

Yrityksen tuotestrategia on tarkoitettu ohjaamaan organisaation tekemistä kohti tuotteelle asetettuja tavoitteita. Jos tuote epäonnistuu totaalisesti, niin syy on yleensä huonossa ideassa. Heikosti pärjäävien tuotteiden taustalta taas löytyy joko osaamaton...

Asiakas ei asu teillä – Asiakasymmärrys vaatii tekoja

Asiakas ei asu teillä – Asiakasymmärrys vaatii tekoja

Kaupunkilegenda kertoo, että 80% yrityksistä sanoo olevansa asiakaslähtöisiä, mutta vain 10% asiakkaista kokee asian samoin. Kuulostaa hälyttävältä. Asiakaslähtöisyys on tekoja, ja niiden edellytyksenä on asiakasymmärrys. On turha julistaa, että asiakas on keskiössä...

Share This