Työkaluja ja palveluita tuotejohtamisen kehittämiseen

Portfolionhallinta

Tuotestrategia

Tuotesuunnittelu ja vaatimushallinta

Tuotejohtamisen kehittäminen

Tuntuuko siltä, että tuotejohtamisesta puuttuu parhaat käytännöt ja sopivat työkalut? Tehdäänkö asioita tilanteen mukaan ja tekijästä riippuen aina omalla ja uudella tavalla? Tehokas tuotejohtaja tarvitsee ketterät mallit ja tehokkaat työkalut!

Portfolionhallinta

Tuotejohtaminen on jatkuvaa priorisointia ja päätöksentekoa. Erityisen tärkeää ja vaikuttavaa se on kun puhutaan tuote- tai ideaportfolion hallinnasta. Se, mihin yrityksen fokus ja resurssit laitetaan tänään, määrittää huomisen menestyksen.

Menestyvä tuoteportfolio elää ja sitä johdetaan suunnitelmallisesti. Tärkeätä portfolionhallinnassa on ymmärtää siihen liittyvät muuttujat sekä tehdä portfolionhallintaa dataperusteisesti ja säännöllisesti. Siksi hyvä portfolionhallinta vaatii osaamista, sopivia työkaluja ja toimivan prosessin.

Lean Business Case auttaa uusien ideoiden arvioimisessa

Miten teillä hoidetaan liiketoimintamahdollisuuksien arvioiminen ja vertailu? Lean Business Case on menetelmä, jossa uutta liiketoimintamahdollisuutta arvioidaan ja lasketaan inkrementaalisesti. Tuloksena on lukuihin ja kokeiluihin perustava liiketoimintalaskelma, jonka perusteella on helppo tehdä luotettavia päätöksiä.

Haluatko välttyä hiha-arvioilta ja mielipiteiltä mahdolisuusarvioissa? Lataa Lean Business Case Playbook.

Portfolionhallinta on liiketoiminnan vaikuttavinta päätöksentekoa

Tuotestrategia

Kilpailuedun saavuttaminen on vaikeaa ja vielä vaikeampaa on sen säilyttäminen. Silti moni uskoo, että tuotteet ajelehtivat menestykseen jos niihin vain rakennetaan kaikki se toiminnallisuus, mikä kilpailijoillakin on tai mitä asiakkaat pyytävät.

Me emme ole jokaisen liiketoiminta-alan osaajia, mutta sen sijaan tiedämme, mistä hyvä tuotestrategia koostuu ja miten se saadaan aikaiseksi. Olemme auttaaneet lukuisia yrityksiä tuotestrategia luomisessa ja päivittämisessä. Autamme mieluusti myös teitä voittavan strategian kehittämisessä.

Tuotestrategia on suunnitelma siitä, miten tuotteellesi asetetut liiketoimintatavoitteet saavutetaan

Tuotesuunnittelu ja vaatimusten hallinta

Tuotesuunnittelu lähtee kohdemarkkinan ja sen tarpeiden ymmärtämisestä. Kaikkia tarpeita tai ideoita ei kuitenkaan koskaan voi, eikä edes kannata, kehittää. Siksi tuotesuunnittelu ja vaatimushallinta ovatkin menestyksen ytimessä.

Miten teillä onnistutaan asiakkaiden segementoinnissa ja heidän tarpeiden tunnistamisessa? Ymmärtävätkö tuotepäälliköt asiakastarpeet ja ja onko tuotekehityksen resurssit oikeiden asioiden tekemisessä? Muutamalla helpolla työkalulla perusteet saadaan kuntoon, tuotteet ulos ajoissa ja asiakastyytyväisyys nousuun. Katso ilmaiset tuotesuunnitelun työkalut alta. 

Mahdollisuusarvio – ketterästi kohti tärkeintä kehitettävää

Yritykset eivät kuole ideoiden vähyyteen vaan siihen, että uusista mahdollisuuksista ei osata valita parhaita. Opportunity Assessment, eli idean mahdollisuusarvio, auttaa arvioimaan uusien ideoiden ja asiakastarpeiden potentiaalin. Sen avulla kysyt oikeat kysymykset ja varmistat, ettei mikään kriittinen asia jäänyt miettimättä.

Mahdollisuus-arvio

Vaatimusten priorisointityökalu – tärkeimmät ominaisuudet ensin

Vaatimusten priorisointi on vaikeaa. Yksi ominaisuus tuo uusia käyttäjiä, toinen helpottaa käyttöä ja kolmatta on vaatinut strategisesti tärkeä asiakas. Mitä tehdä ja missä järjestyksessä? Lataa oheinen excel, niin voit priorisoida omat vaatimukset haluamiasi painotuksia käyttäen.

Priorisointityökalu

Priorisointityökalu

Priorisointityökalu

Value Proposition Canvas – varmista asiakaslähtöisyys

Arvolupauslakana on paljon monipuolisempi työkalu kuin ensivilkaisulla voisi olettaa. Sen avulla voi tutustuttaa organisaation eri asiakaspersooniin, miettiä kuinka suuria eri tarpeet ovat ja jopa priorisoida omaa kehitystä. Itse Canvas-pohjan voit ladata Strategyzer’in sivuilta ja suomenkielisen ohjeet sen käyttämiseen voit katsoa videostamme. Sen avulla saat työkalusta irti enemmän kuin osasit odottaa!

Value Prop Canvas

Persoona – tee asiakkaistasi helposti ymmärrettäviä

Luomalla asiakkaistasi persoonia helpotat palvelun ja tuotteiden kohdentamista asiakkaalle. Persoonat helpottavat myös poikkiorganisatorista keskustelua ja voi olla ensimmäinen askel kohti asiakaslähtöisyyttä. Persoonat auttavat asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämisessä. Lataa vierestä Persoonien tekemisen ohjeet.

Persoona-työkalu

Tuotesuunnittelun ytimessä on asiakkaiden ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen.

Tuotejohtamisen kehittäminen

Tuntuuko siltä, että tuotejohtamisesta puuttuu parhaat käytännöt? Että asioita tehdään tilanteen mukaan ja tekijästä riippuen aina omalla ja uudella tavalla?

Tuotejohtaminen pitää olla hyvin organisoitua. Voittavat tuotetiimin osaaminen ja roolitus sekä prosessit määrittävät pitkälti myös tuotteen menestyksen. Jokainen tuote ja organisaatio ovat yksilöllisiä, joten yhtä geneeristä mallia ei ole vaan jokaisen yrityksen pitää löytää oma tapa toimia.

Eficode auttaa yrityksiä arvioimaan tuotejohtamisen nykytilan ja kehityskohteet, määrittämään oikeat työtavat ja löytämään sopivimmat työkalut.

Ota yhteyttä!

Voit laittaa meille viestiä alta tai ottaa meihin suoraa yhteyttä.  Yhteystietomme löytyvät täältä.

Tarvitseko apua tuotejohtamiseen? Kerro miten voimme auttaa.


Share This