Milloin yrityksenne tuotehallinta kaipaa koulutusta?

Yleisin tausta tuotejohtamiseen on tekninen koulutus ja muutama vuosi kokemusta tuotekehityksestä. Tuollaisesta taustasta on paljon hyötyä tuotepäällikön työssä. Se ei kuitenkaan yksin riitä, kun tavoitellaan tuotejohtajuutta – sen lisäksi tarvitaan liiketoimintaosaamista. Taitava tuotepäällikkö on tuotteensa markkinan ja asiakkaiden tuntija, joka varmistaa yrityksellenne syntyvän arvon johtamalla tuotetta.

 

Seuraavassa esitellään 6 tyypillistä tyypillinen tilannetta, joissa tuotejohtamisen koulutus on ajankohtaista.

 

Tuotepäällikkönne eivät tee oikeita asioita

Ei ole tavatonta, että muut sidosryhmät käyttävät tuotepäälliköitä hyväkseen. Tuotepäälliköt muodostavat usein resurssipoolin sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, jotka eivät kuulu heille. Jos tuotepäälliköiden aika kuluu lyhytaikaisiin taktisiin toimintoihin, kuten rutiininomaiseen myynnin tukeen, tekniseen tukeen ja toimitukseen, organisaatio vaarantaa kilpailukykynsä markkinoilla.

Eficoden tuotehallinnan koulutusohjelmissa esitellään tuotehallinnan referenssimalli. Koulutusohjelmissa käsitellään yhteisiä periaatteita yhteistyöstä myynnin, markkinoinnin, kehittämisen ja johdon kanssa. Referenssimalli voidaan räätälöidä vastaamaan asiakkaan erityisympäristöä työpajojen ja keskustelun muodossa.

 

Tuotepäälliköillänne on (tosi) vahva tekninen tausta

Tuotepäälliköiden tulisi keskittyä tuotteidensa menestykseen. Tuotepäälliköt ovat oman markkinansa ja asiakkaidensa asiantuntijoita. On tavallista, että teknologiayritysten tuotepäälliköillä on tekninen tausta. Teknologiaan tai tuotekehitykseen liittyvät taidot eivät riitä strategian, liiketoiminnan, markkinalogiikan ja tuotemarkkinoinnin ymmärtämiseen. Tuotepäälliköiden kannattaa olla enemmän liiketoimintalähtöisiä kuin tuotteen teknisen toteutuksen erityisasiantuntijoita – ainakin liiketoiminnan näkökulmasta.

Tuotehallinnan koulutus on tehokas tapa saada tietoa ja työkaluja menestyvien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminta näkökohtien hallintaan. Tuotehallinnan tavoitteena on maksimoida arvo yrityksellesi tuotteen koko elinkaaren yli. Liiketoimintalähtöisen tuotehallinnan ydin on ymmärtää kunkin elinkaaren vaiheen tavoitteet ja mittarit, sekä ymmärtää asiakkaan tarpeet niin ostajan kuin käyttäjän roolissa.

 

Liiketoimintamallin muutos – asiakasprojekteista kohti tuotteita

Onko yrityksesi siirtymässä kohti tuotteistetumpaa tarjoomaa? Monet menestyvät tuoteyritykset ovat aloittaneet projektiliiketoiminnassa ja/tai palvelleet hyvin pieniä asiakasmääriä. Projektitoimitukset ovat muuttuneet tuotteiksi. Tämä muutos on matka, joka vaatii aikaa ja osaamista. Tavoite ei yksin riitä, vaan siihen tarvitaan tuoteosaamista ja tuoteajattelua.

Eficoden tuotehallinnan koulutusohjelmat auttavat organisaatioita siirtymään kohti tuoteliiketoimintaa. Tuoteliiketoiminnan tärkeät pelisäännöt käydään läpi havainnollisten esimerkkien kautta. Ohjelman sisältö voidaan räätälöidä tuotteesi ympärille kontekstiin, jotta saat tietoa ja työkaluja, joiden avulla voit maksimoida tuotteidesi arvon asiakkaillesi ja organisaatiollesi.

 

Yrityksenne tavoittelee nopeaa kasvua

Tavoitteletko nopeaa kasvua? Kasvu ei voi olla nopeaa, ellei tuotteistuksen aste kasva. Toimintamallien kehitys ei riitä yksin, vaan tuotehallintaa tarvitaan yhä kipeämmin. Kasvuun valmistautuessa kannattaa määritellä tuotehallinnan roolit ja vastuut.

Tuotehallinnan roolin määrittäminen ei ole helppo tehtävä. Aloittamalla sen tuotehallinnan koulutusohjelmalla sinulla on paremmat mahdollisuudet onnistua. Roolien ja käytäntöjen määrittely on helpompaa, jos sen tukena on riittävä tietämys nykyaikaisesta tuotehallinnasta.

 

Kilpailijoiden päihittäminen tuotejohtajuudella

Tuotejohtaminen ei ole koskaan täydellistä. Älä tyydy keskinkertaisuuteen ja kopiomaan kilpailijoittesi ideoita. Nosta rimaa ja menesty hankkimalla ainekset tuotejohtajuuteen. Tunnistamalla ja hyödyntämällä paremmin markkinamahdollisuuksia, laatimalla voittavia tuotestrategioita ja ymmärtämällä paremmin tuotteen elinkaaren hallintaa, et vain seuraa markkinoiden tarpeita, vaan pystyt muokkaamaan markkinan.

Tarjoamme koulutusmoduleita kehityspolkunne varrelle kaikkiin tilanteisiin. Voimme myös yhdistellä erilaisia toimitustapoja (koulutus, valmennus, konsultointi), niin että vaativatkin osaamisen kehitys tarpeet tulee ratkaistua samalla kun autamme teitä etenemään kohti tavoitteitanne.

 

Sinun erityinen tarpeesi – kysy tuotejohtamisen asiantuntijoilta! Kontaktilomake löytyy sivun lopusta!

 

 

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Tarvitseko apua tuotejohtamiseen? Kerro miten voimme auttaa.

15 + 10 =

Share This