Mitä tekee Product Ops?

8 Aug 2022

Mitä tekee Product Ops?

Aug 8, 2022

Uskaltaisin melkein väittää, että vuonna 2022 tuotejohtamisen kuumin sanapari on Product Ops. Yhtään suomennosta sille en vielä ole kuullut, enkä sellaista yritä keksiäkään, joten heti kärkeen pahoittelut tässä artikkelisssa käytettävästä finglishistä. Product Ops (Ops = operations) tarkoittaa kaikkea sitä tekemistä, joka tarvitaan tehokkaaseen tuotejohtamiseen. Digitalisoituvassa maailmassa tämän työn määrä on kasvanut niin suureksi, että osa yrityksistä on perustanut oman roolin tai jopa organisaation osan tai vastaamaan näistä toiminnoista.

Tarvitaan tilaa tuotepäällikön tärkeimmille töille

Tuotepäälliköillä on yleisesti paljon töitä. Vastuualuetta harvoin on tarkoin määritetty ja sidosryhmiä on paljon. Kun kiireellistä apua tarvitaan, niin yleensä katse kääntyy tuotepäällikköön. Yleensä tuotepäälliköt ovatkin vastuuntuntoisia generalisteja, jotka käyttävät suuren osan ajastaan muiden sidosryhmien auttamiseen. Kun tähän yhtälöön vielä lisätään puuttuvat tuotejohtamisprosessit, datan keräämisen työläys ja jatkuvaa kehittämistä vaativat työkalut, niin itse tuotejohtamiselle ei aina jää riittävästi aikaa.

Product Ops’in tehtävänä onkin mahdollistaa tuotejohtajien keskittyminen asiakastarpeisiin ja tuotestrategisiin asioihin varmistamalla, että puitteet työnteolle ovat kunnossa. Tarpeet hyvälle tuotejohtamiselle vaihtelevat tuotteiden, niiden elinkaaren vaiheiden ja eri yritysten välillä, mutta yleisimpiä tarpeita ja vastuualueita Product Ops’lle ovat

 • Varmistaa datan saatavuus (kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen)
 • Tarjota tarpeisiin sopivat ja skaalautuvat työkalut
 • Pitää tuotejohtamisen prosessit ajan tasalla
 • Mahdollistaa tuotejohtajien osaamisen kehitys

Mistä yritys tietää tarvitsevansa Product Ops’ia?

Tuotejohtajien työ voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan:

 1. Taktiseen työhön, johon kuuluvat esimerkiksi myynnin tuki, asiakasongelmat ja palaverit tuotekehityksen kanssa
 2. Strategiseen työhön, jota on mm. pitkän tähtäimen kilpailykyvyn varmistamiseen tehtävät valinnat ja niiden taustatyö
 3. Operatiiviseen työhön, eli tässä artikkelissa käsiteltyyn product ops’iin

Tyypillisesti taktisen työn määrä on suuri aloittelevilla tuotepäälliköillä, kun taas VP/Director of Product (Management) käyttää suurimman osan aikaansa strategisiin tehtäviin. Operatiivisen tehtävät jäävätkin usein vanhempien ja kokeneimpien tuotepäälliköiden harteille, tai sitten kokonaan tekemättä. Ehkä esimerkkeinä voisikin antaaa, että yrityksen kannattaa vakavasti harkita Product Ops roolin tai toiminteen perustamista, jos

 • joku tuotejohtajista käyttää yli puolet ajastaan operatiivisiin asioihin
 • kahden vuoden keskustelun jälkeenkään kenelläkään ei ole ollut aikaa evaluoida sopivaa tuotehallinta-/roadmap-ohjelmistoa
 • jokaisella tuotepäälliköllä on oma mallinsa tuotestrategian ja roadmapin esittämiseen
 • sidosryhmät eivät tiedä mistä tuotejohto vastaa
 • tuotepäälliköiltä puuttuu osaamisenkehittämisen suunnitelmat

Product Ops’lle on myös vaihtoehto

Kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta tai resursseja oman Product Ops toiminnon perustamiseen. Toisaalta voikin kysyä, että pitääkö Product Ops’n olla yrityksen oma toiminne vai kannattaisiko se ulkoistaa?

Toisin kuin itse tuotejohtaminen (sekä taktinen että stateginen), Product Ops’n työt eivät ole yrityksen ydinosaamista. Sen lisäksi monien operatiivisten kyvykkyyksien hankkiminen on kertaluontoista ja hankitulle osaamiselle ei välttämättä enää löydy tarvetta, kun asia on saatu kuntoon. Esimerkiksi opieni yritys ei tarvitse tuotejohtamisohjelmistoa, mutta yrityksen kasvaessa, tuotteen laajentuessa ja tuotepäälliköiden määrän kasvaessa sen edut ovat kiistattomat. Sopivan ohjelman (esim. ProductPlan, Aha!, ProdPad tms.) valitseminen, käyttöönotto ja kouluttaminen on hyvin työläs projekti, johon harvoin yhdelläkään tuotepäälliköllä on aikaa muiden töiden ohessa. Sen lisäksi se on projekti, jonka osaamista yritys tuskin tulee juurikaan tarvitsemaan enää kun ohjelmisto on saatu käyttöön. Kannattaako se siis hoitaa yrityksen sisäisillä resursseilla vai onko tehokkaampaa palkata osaava konsultti auttamaan asiassa?

Vaihtoehtona product ops’lle onkin hankkia apua ulkopuolelta, joko yksittäisenä projektina tai hankkimalla kumppani, joka voi auttaa tarpeiden ilmaantuessa. Jokaisen tuotehallinnan vetäjän tai liiketoimintajohtajan pitäisi kuitenkin ymmärtää, miten paljon pitkässä pelissä hävitään, jos tuotejohtajien töiden edellytykset eivät ole kunnossa.

Product Ops on tullut jäädäkseen

Kun katsoo Linkedin’stä kuinka paljon product ops paikkoja on tarjolla, ei jää epäselväksi etteikö sille olisi tarvetta. Samalla kun tuotepäälliköiden ja tuotejohtamisen tarve jatkaa kasvuaan, niin myös siihen liittyvän operatiivisen tekemisen määrä kasvaa. Suurin tarve on yrityksillä, jotka kasvavat voimakkaasti ja haluavat skaalata toimintaansa ylöspäin. Suuri osa näistä on SaaS-yrityksiä, mutta se ei tarkoita, että Product Ops’a tarvittaisiin vain niissä. Operatiivisen tekemisen sisältö saattaa vaihdella erilaisissa tuoteyrtiyksissä, mutta kokonaistarve ei. Jokaisen kasvavan tuoteyrityksen ja ennen kaikkea tuotejohtamisesta  vastuussa olevien onkin on hyvä kysyä itseltään, että onko meillä mahdollistettu tuotejohtajien työ kasvutavoitteiden vaatimalla tavalla.

Harri Pendolin

Harri Pendolin

Johtava konsultti, tuotejohtaminen ja strategia

Harri on tuotejohtamisen konkari. Yli 20 vuoden uraan tuotejohtamisen parissa mahtuu niin tuotepäällikkönä toimimista isossa yrityksessä, kuin vuosia yksityisenä konsulttinakin, mutta aina tuotteiden tai tuotteistettujen palveluiden parissa. Harri perusti Suomen ensimmäisen tuotejohtamiseen täysin keskittyvän yrityksen, Prodman oy:n, vuonna 2009 ja sen liiketoiminnan jatkumoa Eficode vie nyt eteenpäin. 

Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan liiketoiminnan strategisista valinnoista. Suurimmat intohimot syttyvät tuotestrategioiden kehittämisessä ja portfolion hallinnassa. Lisää Harrin kokemuksia ja mielipiteitä voi lukea täältä.

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.

Share This