Muut koulutukset

Muut tuotejohtamiseen liittyvät koulutukset

Tuotejohtaja ei saa jäädä yksin. Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja tarvitsevat ympärilleen organisaation ja sidosryhmät, jotka pystyvät auttamaan tuotejohtoa toimimaan oikein. Yhteisenä tavoitteena on koko organisaation menestys. Menestys saavutetaan kun organisaatio ymmärtää ketteryyden, tavoitteiden, laadun ja asiakaslähtöisyyden samalla tavalla, ja pystytään tehokkaasti hyödyntämään eri tiedot, taidot, näkökulmat ja markkinoiden tuntemus. Paras teho tuotejohdon kehittämisestä saadaan, kun muu organisaatio saa myös tukea roolien muutokseen. Tämän takia kannattaa harkita tuotepäällikköjen ja tuoteomistajien kouluttamisen ja valmentamisen lisäksi myös muulle organisaatiolle suunnattuja oppimisratkaisuja.

Tuotejohdon tärkeimmät kumppanit

Tuotejohdon, eli tuotepäällikön ja tuoteomistajien tärkeimmät kumppanit ovat yrityksen johto, scrum master ja tuotekehitystiimi, ja kolmantena muut sidosryhmät.

Scrum Master ja tuotepäällikkö ovat tärkeä työpari

Scrum Master ja kehitystiimi

Tuotejohtaja, olipa kyseessä tuotepäällikkö tai tuoteomistaja, on vastuussa tuotteen visiosta ja sen arvosta asiakkaille ja sidosryhmille. Tässä roolissaan hän tarvitsee tiivistä yhteistyötä kehitystiimin kanssa, sillä he ovat ne, jotka muuttavat tämän vision konkreettiseksi tuotteeksi. Kehitystiimi tarjoaa teknistä asiantuntemusta, innovatiivisia ratkaisuja ja jatkuvaa palautetta, joka auttaa tuotejohtajaa ymmärtämään, mitä on mahdollista toteuttaa, kuinka nopeasti ja millaisin kompromissein. Heidän syvällinen tuntemuksensa teknisistä haasteista ja mahdollisuuksista antaa tuotejohtajalle mahdollisuuden tehdä informoituja päätöksiä ja priorisointeja tuotteen kehityksessä. Scrum Master on kriittinen yhteistyökumppani tuotejohtajalle, sillä hän varmistaa, että Scrum-prosessia noudatetaan ja että kehitystiimi voi työskennellä mahdollisimman tehokkaasti. 

Scrum Master tunnistaa ja poistaa esteitä, auttaa viestinnässä kehitystiimin ja tuotejohtajan välillä ja varmistaa, että molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa tarpeet ja odotukset. Scrum Masterin rooli on erityisen tärkeä silloin, kun syntyy erimielisyyksiä tai haasteita, sillä hän toimii välittäjänä ja auttaa löytämään ratkaisut, jotka palvelevat sekä tuotetta että tiimiä. Yhdessä nämä kumppanuudet muodostavat kolmikannan, joka mahdollistaa korkealaatuisen tuotteen kehittämisen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Scrum Mastereille Eficode tarjoaa koulutusohjelmaa “World Class Scrum Master”.

Yrityksen johto

Yrityksen johto toimii olennaisena linkkinä tuotepäällikön tai tuoteomistajan ja organisaation yleisten tavoitteiden välillä. Strategisen suunnan ymmärtäminen on kriittistä, jotta tuotepäällikkö voi tehdä päätöksiä, jotka ovat linjassa yrityksen visioon ja missioon. Kun tuotepäällikkö tunnistaa ja ymmärtää tämän strategian, hän voi priorisoida ja johtaa tuotekehitystä tehokkaammin. Lisäksi, koska moniin isompiin tuotepäätöksiin liittyy usein merkittäviä investointeja, on välttämätöntä, että tuotepäällikkö ja johto ovat tiiviissä yhteistyössä. Budjetointi, resurssien allokointi ja riskienhallinta ovat alueita, joissa johto voi tarjota kriittistä tukea ja ohjausta. Tuotepäällikön ja yrityksen johdon välinen tiivis yhteistyö ei pelkästään tee tuotekehitysprosessista sujuvampaa, vaan se myös vahvistaa sisäistä viestintää koko organisaatiossa. 

Johto on tärkeä kumppani tuotepäällikölle

Kun johto on tietoinen ja tukee tuotestrategiaa, he voivat auttaa viestimään tätä strategiaa laajemmalle organisaatiolle, varmistaen kaikkien sidosryhmien sitoutumisen. Tämän lisäksi, johto voi tarjota tuotepäällikölle arvokasta tietoa markkinoiden trendeistä, kilpailijoiden toiminnasta ja asiakasnäkökulmasta. Tämä yhteistyö ei vain paranna tuotteen lopputulosta, vaan luo myös ympäristön, jossa tuotepäälliköllä on mahdollisuus henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun organisaation sisällä.

Yrityksen johdolle tarjoamme koulutusta “DevOps for Executives”

Muut sidosryhmät ja koko organisaatio

Muu organisaatio ja sidosryhmät ovat keskeisiä tuotejohtajan menestykselle, sillä tuote ei elä eristyksissä, vaan on osa laajempaa liiketoimintakokonaisuutta. Muista osastoista, kuten myynnistä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja taloudesta, saadaan arvokasta tietoa ja näkemyksiä, jotka vaikuttavat tuotteen kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen. Sidosryhmät, kuten toimittajat, kumppanit tai sijoittajat, voivat tarjota ulkopuolisen perspektiivin ja resursseja, jotka tukevat tuotteen menestystä. Vuoropuhelu näiden tahojen kanssa auttaa tuotejohtajaa ymmärtämään ja ennakoimaan mahdollisia haasteita, priorisoimaan oikeita ominaisuuksia ja varmistamaan, että tuote tuottaa arvoa paitsi käyttäjilleen, myös koko organisaatiolle ja sen sidosryhmille.

Tuoteomistaja ja tuotepäällikkö on tärkeä miten parantaa yhteistyötä

Koulutukset voidaan toteuttaa monin eri tavoin

Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etänä. Usein paras tapa on yhdistelmä näistä. Kouluttajavetoiset lähipäivät antavat osallistujille mahdollisuuden vahvempaan kanssakäymiseen kouluttajan ja muiden kurssille osallistujien kanssa. Keskustelut, kysymykset ovat helpompia ja antoisampia. Osa moduleista voidaan hyvin toteuttaa myös etänä, etenkin jos kaikki osallistujat eivät ole samalta paikkakunnalta. Näin voidaan toteuttaa koulutus edullisesti ja löytää sopiva aikataulu helpommin.

Koulutuksiin voi liittyä kotitehtäviä ja tutustumista artikkeleihin ja verkkokoulutusmateriaaliin. Koulutuksessa käytettävä esitysmateriaali jaetaan osallistujille pdf muodossa, ja toimii toimintatapojen käsikirjana koulutuksen jälkeen.

Muiden koulutusten hyödyt:

  1. Muu organisaatio ymmärtää, mitä tuotejohtajan rooliin kuuluu
  2. Laadun tekemisen tärkeys ymmärretään läpi koko organisaation
  3. Johto ymmärtää DevOps-kulttuurin ylläpitämisen merkityksen ja pystyy tukemaan tuotejohtoa
  4. Scrum Master voi valmentaa tiimiä ja organisaatiota parempaan suorituskykyyn
 

“Kokeneet energiset kouluttajat, miellyttävä tyyli, tarpeeksi aikaa keskusteluille ja harjoituksille. Nyt on koulutus missä koko ajan tuntuu siltä että oppii lisää.”

Koulutus tai valmennus juuri teidän tarpeisiin?

Voimme muokata koulutusohjelman juuri teille sopivaksi. Keskustellaan tilanteesta ja teemme ehdotuksen joka varmasti auttaa kipukohtiin. Useimmat koulutuksemme ovat räätälöityjä. Näin opitut metodit ovat välittömästi käytössä, tilanteessa ja asiayhteydessä missä ne varmasti jäävät mieleen. Koulutus voidaan pitää joko suomeksi tai englanniksi.

Pyydä tarjousta tai kysy lisää!

 

Arto Kiiskinen – 044 245 4202

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

pm@eficode.com

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Muut koulutukset

1 + 15 =

Share This