Lean Business Case

Lean Business Case – Kehitä liiketoimintalähtöisesti

”Lean Business case” on yhden päivän tehokurssi, joka opettaa poimimaan ideamerestä parhaat mahdollisuudet ja priorisoimaan portfoliotason tekemiset liiketoimintalähtöisesti. Kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti, miten uusille tuoteideoille ja asiakastarpeille luodaan kevyesti ja ketterästi bisnesperustelu (”business case”) sekä yrityksen sisäinen esittelymateriaali. Valmennuksessa läpikäytävä bisnesperustelun malli on jaettu selkeisiin moduuleihin ja jokaiseen moduuliin on tarjolla suunnittelua, arviointia, testausta ja esittämistä tukevat työkalut, jotka jaetaan osallistujille.

Excel-harjoituksesta käytännönläheiseen mahdollisuuden arviointiin

Perinteisesti uusien projektien perustelut, silloin kuin niitä on tehty, ovat olleet numeropainotteisia. Excel-taulukoilla on laskettu tulevaisuuden tuotto-odotuksia huomioimatta laskelmaan liittyviä epävarmuuksia. Jos investointilupa on tullut, yleensä business case on sen jälkeen unohdettu. Lean Business case koulutuksessa opitaan, miten Excel-harjoitus käännetään iteratiiviseksi ja ketteräksi mahdollisuuden arvioinniksi, joka ohjaa tekemistä ideoinnista elinkaaren hallintaan asti. Ketterä bisnesperustelu on sarja nopeasti takaisinkytkeytyviä investointiehdotuksia. Kurssilla opitaan mm.

 • Miten erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia kannattaa arvioida
 • Kuinka iteratiivinen, MVP-konseptia tukeva bisnesperustelu tehdään
 • Pitämään bisnesperustelu ajan tasalla ja hyödyntämään sitä läpi tuotteen elinkaareen
 • Valmennuksessa edetään konkreettisten esimerkkien ja harjoitteiden kautta.

Kenelle Lean Business Case -koulutus sopii?

Lean Business Case koulutus on tarkoitettu portfolio- ja business development managereille, tuotelinjasta tai -perheestä vastuussa oleville johtajille sekä tuotepäälliköille, joiden vastuulla on uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja arviointi.

Kieli

Koulutusta järjestetään suomeksi tai yrityskohtaisena myös englanniksi. Oppimateriaalit ovat englanninkieliset.

Koulutuksen esimerkkiohjelma

Aamupäivä

 • Ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien mallintaminen: mitä valitsisin ja miksi?
 • Bisnesperustelun tarve: minkätyyppinen perustelu kannattaa valita?
 • Päätöksenteon ketteryys: investointien pilkkomisesta lääkettä epävarmuuksien hallintaan
 • Ketterän bisnesperustelun rakenne
 • Oletukset ja todisteet

Iltapäivä

 • Taloudellinen tarkastelu liiketoimintamalleja ja skenaarioita hyödyntäen
  • Markkinan koko ja kasvuvauhti
  • Hinnoittelumalli
  • Tuotot, kulut ja investoinnit
  • Tärkeimmät taloudelliset avaintunnusluvut
 • Kuinka myyn bisnesperusteluni päättäjille
  • Bisnesperusteluesityksen rakenne
  • Esittämisvinkkejä
 • Muita bisnesperusteluissa huomioitavia näkökulmia
  • Sopivuus yrityksen strategiaan
  • Sopivuus portfolioihin (muut tuotteet/palvelut/projektit)
  • Toimituskyky
  • Liiketoimintaympäristö
  • Esteet, epävarmuudet ja riskit
 • Yhteenveto

Pyydä tarjous tai kysy lisää!

 

Markku Nurmela – 040 501 5094

pm@eficode.com

Koulutuspyyntö – Lean Business Case.


Share This