Tuotejohtaminen 2.0

Tuotejohtaminen 2.0 – yrityksille

Tuotejohtaminen 2.0 on modulaarinen koulutus nykyaikaisesta tuotejohtamisesta, joka voidaan muokata yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutuksen sisältö käy läpi koko tuotejohtamisen tehtäväkenttä tuotestrategian luomisesta ja uusien asiakastarpeiden ymmärtämisestä tuotteiden lopettamiseen ja opettaa miten menestystuotteita ja palveluita kehitetään, markkinoidaan ja johdetaan.

Parhaat käytännöt ja yhteiset työtavat

Koulutus sisältää luentoja, keskusteluja, harjoituksia ja ryhmätöitä, jotka kaikki auttavat tuotepäälliköitä selviämään päivittäisistä haasteista ja samalla jakamaan oppeja ja käytäntöjä kollegoiden kanssa. Osaaminen siis kasvaa niin teorian kuin käytännön tekemisen osalta. Hyödylliset ja mukavaksi koetut ryhmätyöt harjoittavat oppeja käytännön tasolla ja ne voidaan muokata käsittelemään yrityksen omia aihealueita.

Kurssi voidaan toteuttaa monin eri tavoin

Yrityskohtaisten valmennusten suurimpia hyötyjä on, että osallistujat pääsevät jakamaan niin parhaita käytäntöjään kuin suurimpia haasteitakin ja yhdessä löydetään yrityksille tuotejohtamisen parhaat käytännöt. Siksi kouluttajavetoiset lähipäivät ovat valmennuksen ydin ja niiden aikana käymme läpi tuotepäällikön tärkeimmät tehtävät. Oppien soveltamista ja työkaluja harjoitellaan käytännössä ja koulututettavat saavat tarvitsemaansa palautetta.

Yhteisten koulutuspäivien lisäksi koulutusta voi syventää verkkokoulutusmateriaalilla, jota koulutettavat voivat käydä läpi omaa tahtiaan. Verkkokoulutuksessa hyödynnämme videoita, dokumentteja ja mallipohjia. Nämä annetaan osallistujien käyttöön myös kurssin jälkeiselle ajalle.

Tuotejohtaminen 2.0 valmennuksen hyödyt

 1. Tuotepäälliköille kehittyy osaaminen koko tuotehallinnan vastuualueesta
 2. Yrityksessä leviävät parhaat käytännöt, metodit ja työkalut, joilla tuotejohtaminen tehostuu ja helpottuu.
 3. Kommunikaatio tuotehallinnan sidosryhmien, kuten liiketoimintajohdon, tuotekehityksen ja myynnin kanssa, paranee.
 4. Yrityksen kyvykkyys menestyä tuoteliiketoiminnassa kasvaa
 

"Koulutus vastasi täysin odotuksiani. Se oli käytännönläheistä ja herätti ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. Opit on myös helposti otettavissa käyttöön."

Timo Lahti, Head of Commercial Concept Management, Neste Corporation

Koulutuksen sisältö ja materiaalit

Koulutuksen sisältö koostuu Contribyten tuotejohtamiskehyksen, Tuotejohtamisen talon, sisältöön. Kehyksessä käydään läpi koko tuotteen elinkaari markkinamahdollisuudesta tuotesuunnitteluun, tuotemarkkinointiin ja elinkaaren hallintaan aina tuotteen lopettamiseen asti. Sen lisäksi omia moduuleita ovat Johdanto tuotejohtamiseen, tuotestrategia ja tuotejohtamisen organisointi. Moduuleiden sisältöä ja painoa voidaan painottaa asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Koulutuksen sisältö oheismateriaaleineen jaetaan osallistujille pdf-tiedostona sekä linkkeinä verkkomateriaaleihin. Lisäksi koulutettavat saavat käyttöönsä sähköisen tuotepäällikön työkalupakin. 

 

Esimerkki koulutuksen sisällöstä

Tuotejohtamisen talo 2.0

Osa 1. Verkko-opiskelu 

 • Mitä on tuotejohtaminen
 • Johdatus tuotestrategia
 • Tuotejohtamisen roolit ja mallit
 • Tuotteen elinkaarimalli ja sen tukeminen

Osa 2. Lähipäivä

 • Kertaus verkkokoulutuksen aiheista

 • Tuotestrategian laadinta

 • Markkinamahdollisuus – uusien ideoiden testaus ja arviointi

 • Ryhmätyö: liiketoimintamallin luominen

Osa 3. Lähipäivä

 • Tuotesuunnittelu ja vaatimustenhallinta
 • Tuotemarkkinointi ja Hinnoittelu 
 • Yhteenveto – Tuotepäällikön huoneentaulu
 • Ryhmätyö: Uuden tuoteidean testaaminen MVP:n (minimum viable product) avulla

“Yhteistyö kouluttajien kanssa toimi todella hyvin ja koulutusohjelman aikana saimme hyviä malleja portfoliosuunnitelmiemme analysointiin ja esittämiseen.”

Leila Kotama, Business & Portfolio Development Director, Consumers, Tikkurila Oyj

Valmennus juuri teidän tarpeisiin?

Haluaisitteko valmennuksen, joka keskittyy juuri teidän yrityksen toimialaan ja haasteisiin? Tuotejohtamisen valmennuksemme ovat asiakkaillemme räätälöityjä paketteja, johon poimimme koulutuksesta juuri ne osat joita teidän organisaationne tarvitsevat. Yrityskohtainen koulutus voidaan pitää joko suomeksi tai englanniksi. Referenssejä pitämistämme yrityskohtaisista valmennuksista löytyy täältä.

Koulutuksen tarkemman kuvauksen ja tarkan ohjelman löydät esitteestä. Esite kertoo myös tyypilliset tilanteet, joissa koulutuksen hyöty on korvaamaton. Tutustu esitteeseen tiimisi kanssa tai anna lukuvinkki pomolle!

Pyydä tarjousta tai kysy lisää!

 

 

Markku Nurmela – 040 501 5094

Arto Kiiskinen – 044 2454 202

pm@eficode.com

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Tuotejohtaminen 2.0

12 + 7 =

Share This