Portfolionhallinnan palvelut

Portfolionhallinta on ideoihin, projekteihin ja tuotteisiin liittyvää päätöksentekoa

Portfolionhallinnan eri näkymät

Ideaportfolio

Ideaportfolio pitää sisällään tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet, joita on esimerkiksi täysin uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet, uudet liiketoimintamallit tai uusille markkinoille suunnatut tuotteet.

Projektiportfolio

Projektiportfolion hallinta on yrityksen resurssien hallintaa ja allokointia tärkeimpiin hankkeisiin. Projektiportfolion hyvä hallinta on teknologiayrityksille elinehto.

Tuoteportfolio

Tuoteliiketoiminnassa myynti koostuu monistettavista myyntinimikkeistä, jotka voivat olla fyysisiä hyödykkeitä, digitaalisia tai muuten tuotteistettuja palveluita. Tuotteistettua tarjoomaa kutsutaan tuoteportfolioksi.

Tyypillisiä haasteita portfolioiden hallinnassa

Tuoteportfolion hallinta on strategista toimintaa, jossa optimaalisella tuoteportfoliolla pyritään maksimoimaan yrityksen kilpailukyky. Markkinoiden muuttuessa ja kilpailijoiden julkistaessa uusia tuotteita suhteellinen kilpailukyky muuttuu, jolloin haasteita syntyy esimerkiksi alla mainituista syistä:

  • Huono näkyvyys kokonaistilanteeseen – mikä myy, mitä tehdään ja mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet (koko portfolio)

  • Mittarit puuttuvat – voiko portfolioita johtaa, jos nykytilannetta ei näe ja päätöksenteko perustuu mielipiteisiin (mittarit eri portfolioille ovat erilaisia)

  • Siiloutunut toiminta – onko tuote-, kehitys- ja ideaportfoliot johdettu samaan suuntaan? Onko investoinnit tasapainossa vanhojen tuotteiden jatkokehittämisen ja uusien tuotteiden kehittämisen välillä?

Miksi haasteet kannattaa ratkaista?

Yrityksenne tulevaisuus on kaikkien kolmen portfolion summa. Muodostuuhan kaikki asiakkaalta laskutettava raha tuoteportfoliolla tuotetusta asiakasarvosta. Kehitysportfolio huolehtii kilpailukyvystänne keskipitkällä aikajänteellä ja ideaportfolio vastaavasti pitkällä aikajänteellä. Portfolionhallintaa kehittämällä saadaan yhteinen kieli portfolion hallintaan ja päätöksen teko tukeutumaan dataan – mielipiteet eivät ole enää pääosassa.

Lue lisää portfolionhallinnasta täältä!

Tuloksellinen tuoteportfolio syntyy vain systemaattisen käsittelyn kautta.

Portfolionhallinnan referenssimalli

Tuoteliiketoiminnassa portfolionhallinta jakaantuu loogisesti kolmeen funktioon:

  1. Ideaportfolio määrittää panostuksen tulevaisuuteen, eli panostamme nykyhetkeen vai uusiin avauksiin, millä aikavälillä ja kunnianhimon tasolla.
  2. Projektiportfolionhallinta on kehitysresurssiemme optimointia.
  3. Tuoteportfolio optimoi liikevaihtoa ja kannattavuutta, sekä antaa palautetta muiden portfolioiden hallintaan.

Jokainen näistä osa-alueista vaatii omat käytännöt, mittarit ja työkalut.

Portfolionhallinta on liiketoiminnan merkittävintä päätöksentekoa

Portfolionhallinnan esite

Esimerkkipalvelujamme portfolionhallintaan:

Portfolionhallinnan käytäntöjen laadinta

Salkunhallinnan referenssimallin toteutus koko organisaatiossa. Tarkoituksen mukaisten prosessien ja käytäntöjen määrittely ja käyttöönotto.

Portfolionhallinnan työkalut ja mittarit

Systemaattinen portfolion käsittely vaatii työkaluja ja mittareita. Tarjoamme konkreettisia työkaluja salkunhoitoon.

Ideaportfolionhallinnan koulutukset ja workshopit

Lean Business Case koulutus käsittelee tärkeimpiä kysymyksiä uuden liiketoimintamahdollisuuden analysointiin. Mahdollisuus myös asiakaskohtaisiin toteutuksiin.

Contribyte on portfolionhallinnan asiantuntija. Meillä on kokemus ja työkalut auttaa yrityksiä systematisoimaan arvovirrat ideoista aina vanhentuneiden tuotteiden hallittuun alasajoon. Autamme kaikissa portfolionhallinnan ongelmissa ja kehityshankkeissa. Lähestymistapamme on aina käytännönläheinen ja nopeasti tuloksia tuova.

Tarvitseko apua portfolioiden hallintaan? Ota yhteyttä.

8 + 3 =

Share This