Tuotestrategia

TUOTESTRATEGIA ON KILPAILUKYKYSI PERUSTA

Mitä tuotestrategia tarkoittaa?

Tuotestrategia on suunnitelma, jonka avulla tuotteellesi asetetut tavoitteet saavutetaan. Joillekin sen ilmentymä on strateginen
roadmap, toisille taas strategian “one pager” tai tekemisen suuntaa paaluttavat periaatteet, “product principles”. Tuotestrategia kertoo organisaatiolle miten kilpailuetu saavutetaan, mitä arvotamme ja mitä emme tee tai ole.

Jokainen tuote tarvitsee menestyäkseen pitkällä aikavälillä tuotestrategian. Erilaisilla tuotteilla ja toimialoilla tuotestrategia näyttäytyy erilaisena, mutta tavoite on sama: tuotestrategia määrittää periaatteet ja valinnat, jotka ohjaavat jokapäiväistä päätöksentekoa. Hyvän tuotestrategian tunnistaa selkeydestä, ymmärrettävyydestä ja konkreettisista valinnoista. Voittavan tuotestrategian laatiminen vaatii osaamista ja aikaa.

Mistä tiedät, että tuotestrategiasi on kunnossa?

Z

Kukaan ei kysy sinulta roadmapistä

Kun tuotevision on selkeä ja strategia kertoo miten sinne pääsee, ei kenenkään tarvitse kysellä mitä tehdään, koska tehdään ja miksi.

Z

Jokainen koodarikin pystyy kertomaan mihin kilpailuetunne perustuu

Tuotteet, jotka ovat kaikkea kaikille, eivät menesty. Sen sijaan jokaisen organisaatiossa pitää ymmärtää miksi asiakkaat haluavat juuri meidän tuotteen.

Z

Mittarit ovat kunnossa

Tuotestrategia voi, ja sen pitääkin, muuttua tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Näille vaiheille on oltava selkeät tavoitteet ja mittarit, joista strategian toimivuutta seurataan.

Lataa esite tuotestrategiasta.

 

Tuotestrategia (pdf)

Neljä askelta tuotestrategiaan

Ymmärrä nykytila

Jotta tietää mihin voi tähdätä täytyy ensin tietää missä on. Nykytilan ymmärrys tarkoittaa oman tuotteen ja organisaation kilpailukykyä, liiketoiminta-alan näkymiä ja tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä.

Kirkasta visio

Visio määrittää suunnan mihin haluamme mennä. Tavoitteen pitää olla selkeä, motivoiva ja realistinen.

Valitse reitti

Tuotestrategia on valintojen tekemistä. Kaikkia taisteluita ei voi voittaa ja tai asiakkaita tyydyttää. Voittava tuotestrategia tehdään omiin vahvuuksiin, markkinaodotuksiin ja tavoitteisiin suhteutettuna.

w

Kommunikoi ja jalkauta

Tuotestrategia on hyödytön niin kauan, kun kaikki eivät sitä ole ymmärtäneet ja sisäistäneet. Siksi tuotestrategian kommunikointi sekä tavoitteiden ja mittareiden asetanta on ensiarvoisen tärkeää.

Luodaan yhdessä voittava tuotestrategia!

Contribyte ei ole toimialasi erikoistuntija – mutta uskomme, että sinä olet. Meidän ydinosaamistamme on tuotestrategian fasilitointi. Autamme teitä tunnistamaan, keräämään, järjestämään ja valikoimaan tiedon, jonka pohjalta syntyy voittava tuotestrategia – sovitettuna vahvuuksillenne, markkinalle ja tavoitteillenne.

Ota yhteyttä!

4 + 9 =

Share This