Satoja tyytyväisiä asiakkaita jo vuodesta 2011!

 

Contribyte on Suomen kokenein tuotejohtamisen kouluttaja. Valmennuksiin on osallistunut vuodesta 2011 lähtien jo lähes tuhat tuotepäällikköä ja muita tuotejohtamisen ammattilaisia. Valmennettavia on ollut monelta eri toimialalta ja asiakastyytyväisyys on aina ollut korkealla tasolla.

Koulutuksiin osallistuneiden kommentteja ovat olleet mm:

”Hyvä lähtökohta yrityksen käytäntöjen kehitykselle.”

”Harjoitukset ja työkalut olivat hyviä”

”Ammattimaista esiintymistä, selkeää ja helppo seurata.”

”Elinkaari ja WIN-LOSS analyysi olivat hyvät käytännön vinkit”

Yli 900 tuoteihmistä, lähes sata koulutusta ja kymmeniä tyytyväisiä yrityksiä!

Yrityskohtaisia valmennuksia

Noin kolme neljästä valmennuskurssista suoritetaan yrityskohtaisena, jolloin päästään syventymään myös yrityksen tuotejohtamishaasteisiin. Näitä valmennuksia olemme järjestäneet niin pankki-, teollisuus- kuin myös ohjelmistoalalla. Asiakastyytyväisyys on ollut korkeaa ja etenkin mahdollisuus saada määrittää tuotejohtamisen tavoitteet ja tehtävät kaikille yhdellä kertaa on saanut kiitosta.

DNA yhdenmukaisti tuotekehitystään Contribyten koulutuksen avulla

Case Opus Capita: Tuotehallinnan vastuiden ja tehtävien selkeyttäminen

Muita tyytyväisiä asiakkaitamme ovat olleet mm.

Share This