World Class Product Owner -koulutusohjelma

World Class Product Owner -koulutusohjelma

World Class Product Owner -koulutusohjelma on modulaarinen koulutusratkaisu organisaatiosi tuoteomistajille. Tässä koulutuksessa opitaan tuoteomistajien tärkeitä taitoja liittyen priorisointiin, backlogin hallintaan, sidosryhmäyhteistyöhön, ketteriin seremonioihin ja tuotekehityksen suunnitteluun.

Parhaat käytännöt ja yhteiset työtavat

Koulutus sisältää luentoja, keskusteluja, harjoituksia ja ryhmätöitä. Harjoitukset ja esimerkit voidaan haluttaessa muokata juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi. Koulutusmodulit ovat puolen päivän pituisia, ja ne toistuvat 1-2 viikon välein. Jokaisessa modulissa opitaan useita käytännön keinoja ja toimintatapoja, jotka voidaan välittömästi ottaa käytäntöön tiimin seremonioissa ja backlogin hallinnassa. Uusia asioita ei tule liikaa kerralla, vaan kun opit on otettu käytäntöön, palataan oppimaan lisää seuraavaan moduliin.

Kurssi voidaan toteuttaa monin eri tavoin

Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etänä. Usein paras tapa on yhdistelmä näistä. Kouluttajavetoiset lähipäivät antavat osallistujille mahdollisuuden vahvempaan kanssakäymiseen kouluttajan ja muiden kurssille osallistujien kanssa. Keskustelut, kysymykset ovat helpompia ja antoisampia. Osa moduleista voidaan hyvin toteuttaa myös etänä, etenkin jos kaikki osallistujat eivät ole samalta paikkakunnalta. Näin voidaan toteuttaa koulutus edullisesti ja löytää sopiva aikataulu helpommin.

Koulutuksiin voi liittyä kotitehtäviä ja tutustumista artikkeleihin ja verkkokoulutusmateriaaliin. Koulutuksessa käytettävä esitysmateriaali jaetaan osallistujille pdf muodossa, ja toimii toimintatapojen käsikirjana koulutuksen jälkeen.

World Class Product Owner -koulutusohjelman hyödyt

 1. Nopeampi tuotekehitysinvestointien takaisinmaksuaika
 2. Lisääntynyt tuotekehityksen läpinäkyvyys ja ennustettavuus, pienempi riskitaso
 3. Kommunikaatio sidosryhmien välillä paranee
 4. Parantunut asiakastyytyväisyys
 5. Parantunut priorisointi ja backlogin hallinta
 

"Koulutus oli energinen ja mukaansatempaava. Oli mahtavaa saada keskustella muiden kurssille osallistuneiden kanssa. Hyvän materiaalin apuna oli paljon loistavia esimerkkeja ja tarinoita."

Koulutuksen sisältö ja materiaalit

Koulutuksen sisältö koostuu Eficoden World Class Product Owner -ohjelman moduleista. Mahdollisia moduleita on yhteensä 13. Yleensä toteutuksissa valitaan näistä moduleista 4-8 tärkeintä, riippuen organisaation tilanteesta ja tarpeista. Modulit kattavat tuoteomistajan roolin tehtävät ja vastuut, ja antavat käytännönläheisiä työkaluja ja keinoja tuoteomistajan roolissa toimimiseen.

Koulutuksen sisältö oheismateriaaleineen jaetaan osallistujille pdf-tiedostona sekä linkkeinä verkkomateriaaleihin.

 

Esimerkki koulutuksen sisällöstä

Moduuli 1. Johdanto

 • Johdanto tuoteomistajan rooliin
 • Backlogin merkitys
 • Käyttäjien tarpeet ja arvon arviointi

Moduuli 2. Priorisointi

 • Backlogin priorisointi
 • Backlogin hallinnan työkalut
 • Työmääräarviointi

Moduuli 3. Tärkeät ketterät seremoniat

 • Tehokas Backlog refinement – backlogin jalostaminen
 • Tuoteomistajan osallistuminen Sprintin suunnitteluun
 • Muut ketterät seremoniat tuoteomistajan näkökulmasta

Moduuli 4. Yhteistyö ja mittaaminen

 • Yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
 • Yhteistyö oman tiimin ja muiden tuotetiimien kanssa
 • Julkaisujen suunnittelu
 • Mittaaminen ja ennusteet

Koulutuksen tarkemman kuvauksen ja tarkan ohjelman löydät esitteestä. Esite myös kuvaa mitä hyötyjä koulutuksesta on, ja missä tilanteissa koulutus erityisesti auttaa. Tutustu kollegojen ja pomon kanssa ja miettikää auttaisiko koulutus teitä.

“Kokeneet energiset kouluttajat, miellyttävä tyyli, tarpeeksi aikaa keskusteluille ja harjoituksille. Nyt on koulutus missä koko ajan tuntuu siltä että oppii lisää.”

Koulutus tai valmennus juuri teidän tarpeisiin?

Voimme muokata koulutusohjelman juuri teille sopivaksi. Keskustellaan tilanteesta ja teemme ehdotuksen joka varmasti auttaa kipukohtiin. Useimmat koulutuksemme ovat räätälöityjä. Voimme esimerkiksi käyttää backlogin jalostamisen yhteydessä teidän oikeita backlogilla olevia suunniteltuja toiminteita. Näin opitut metodit ovat välittömästi käytössä, tilanteessa ja asiayhteydessä missä ne varmasti jäävät mieleen. Koulutus voidaan pitää joko suomeksi tai englanniksi.

Pyydä tarjousta tai kysy lisää!

 

Arto Kiiskinen – 044 245 4202

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

arto.kiiskinen@eficode.com

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - World Class Product Owner

6 + 2 =

Share This