Tuotejohtamisen PM360 arviointi

Benchmarkaa kyvykkyytesi tuotejohtamisen arvioinnilla!

Nykytilan ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti voittavia tuotteista ja palveluja. Tuotejohtamisen PM360 arviointi antaa kattavan kuvan tuotteiden ja palveluiden tilasta, tuotejohtamisen laadusta ja työkalujen ja prosessien toimivuudesta vastaaviin yrityksiin nähden. Yksikään organisaatio ei ole samanlainen, joten teemme teille tarpeitanne vastaavan arvioinnin sekä alustavan kehityssuunnitelman.

PM360° arvioinnilla saat kuvan…

Z

Tuotejohtamisen laadusta

Tiedät tekeekö organisaatiosi oikeita asioita, miten tuotteita johdetaan ja toimiiko yhteistyö
Z

Toimintavoista ja työkaluista

Tehokas tuotejohtaminen tarvitsee mahdollistajia. PM360°-arviointi tutkii miten tuotejohtamisen toimintavat ja työkalut tukevat tukevat tavoitteitanne ja mitä pitää kehittää.

Z

Tuotteiden ja palvelujen tilasta

Ulkoinen näkemys auttaa ymmärtämään missä tilassa tuotteet ovat ja miten hyvin tuotteistus yrityksessä toimii

"Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku"

-Juho Kusti Paasikivi

Miten PM360 arviointi tapahtuu?

Jokainen arviointi aloitetaan määrittämällä tavoitteet ja sopeuttamalla arviointi asiakkaan liiketoimintaympäristöön. Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan myös arviointii osallistuvat henkilöt.

Tiedonkeruu tapahtuu kolmella tavalla:

  1. Kyselylomake lähetetään kaikille tuotehallinan sidosryhmille
  2. Haastattelut tehdään tuotepäälliköille ja valituille sidosryhmien edustajille
  3. Työpajoihin kutsutaan asiantuntijat

Tiedonkeruu vaiheen jälkeen Eficode kokoaa aineiston, analysoi tilanteen ja tekee asiakkaalle ehdotuslistan parannuskohteista. Kirjallisen raportin lisäksi järjestetään arvioinnin palautekeskustelu. 

Arviointi on yhteistyötä - Perustuen yhteiseen ymmärrykseen yrityksen tavoitteista ja nykyisestä tuotehallintakyvykkyydestä, tuotamme yhdessä realistisen tiekartan parannusvaiheista.

Arvioinnin lopputulokset

Arvioinnin lopputuloksena organisaatiosi saa raportin, jossa kuvataan tuotteiden ja palveluiden hallinnan nykytila, kuinka hyvin toimintatavat, työskentely ja työkalut tukevat tavoitettasi verrattuna parhaisiin käytäntöihin ja priorisoidun listan vaiheista kehitysprosessien parantamiseksi.

Arvionnin tulokset

Raportti verkkokyselystä sekä koonti haastatteluiden ja työpajojen tuloksista

Nykytila-analyysin

Asiantuntijalausunto tuotejohtamisen laadusta, prosessien toimivuudesta ja tuotteista

Kehitysehdotus

Priorisoitu luettelo toteutettavissa kehitystehtävistä ja vaiheittainen etenemissuunnitelma suositellulla aikataululla.

Tarvitseko apua tuotejohtamiseen? Kerro miten voimme auttaa.


Share This