Tuotepäällikön työ on yrityksen tuotteiden kilpailukyvystä huolehtimista!

Tuotejohtaja ottaa vastuuta sekä näyttää suuntaa ja esimerkkiä

Tuotepäällikön rooli vaihtelee yritysten mukaan

Yrityksen toimiala, koko, historia ja organisaatiomalli vaikuttavat suuresti tuotepäällikkö rooliin. Teknisessä tukkukaupassa saattaa tuotepäällikkö toimia myyjänä suuren osan ajastaan, kun taas teknologiayrityksen tuotepäällikkö puurtaa joka toisen päivän yhdessä tuotekehityksen kanssa. Yhtä kaikki tuotepäällikön rooleissa on paljon samankaltaisuuksia, mutta painotus voi olla hyvinkin erilainen.

Ohjelmistoyritys (pk)

Ohjelmistoyrityksissä tuotepäällikkön rooli on usein kehityspainotteinen. Hän varmistaa organisiaatiossa ja sen ulkopuolella mitä rakennetaan ja miksi. Tuotepäällikkö myös validoi asiakastarpeen ja huolehtii, että turhaa koodia ei tehdä. Osallistuu usein tuotekehitysprosessin hallintaan (priorisointi & kommunikointi). On mukana resursoinnissa, jotta asiat saadaan syntymään. On tuotteen/palvelun omistaja.

Teknologiayritys

Tämän tuotepäällikön rooli on edustaa asiakkaiden ja markkinan tarpeita tuotekehitysorganisaation suuntaan. Tuotetuntemus, tuotekehityksen toimintatavat ja liiketoimintaymmärrys ovat korkeilla prioriteeteilla. Uudet tuotteet suunnitellaan markkinatarpeita (kohdeasiakasryhmän tarpeita) vasten, jolloin yksittäisten asiakkaiden taktiset tarpeet eivät ole niin tärkeitä. Tuotemarkkinoinnin perustaidot riittävät esimerkki yrityksessä, koska erillisellä markkinointiorganisaatiolla on vahva rooli tuotemarkkinoinnissa.

Tekninen kauppa

Tuotepäällikön rooli on pitkälti teknistä myyntiä, jolloin tuotetuntemuksen, asiakasymmärryksen ja tuotemarkkinoinnin osaaminen korostuvat. Operatiivinen tehokkuus, mm. inventaarin (varaston kiertonopeus) ja logistiikan hallinta on suuressa osassa. Koska omaa tuotekehitystä ei ole, tuotesuunnitteöu ja sen ymmärrys ei ole roolissa tärkeää. Innovointi ei ole ykkösprioriteetti, koska työnkuva painottuu kuluvan kvartaalin tavoitteisiin.

Tuotepäällikön tyypilliset tehtävät

TOIMIALAN JA TUOTTEENSA MARKKINAN ASIANTUNTIJA

– Ymmärtää kuinka markkina kehittyy tulevaisuudessa
– Määrittelee kuka on tuotteen/palvelun asiakas (segmentointi)
– Kerää ja luo uusia tuoteideoita
– Ylläpitää tuotteen kehityssuunnitelmaa

TUOTEKEHITYKSEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ

– Määrittelee markkinavaatimukset
– Kuvaa asiakkaiden ongelmat ja tarpeet tuotekehitykselle
– Priorisoi tuotevaatimukset
– Kerää ja analysoi asiakaspalautetta

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TUKI

– Markkinoi tuotettaan (sisäisesti ja ulkoisesti)
– Määrittelee asiakaskohderyhmän
– Räätälöi arvolupaukset tärkeimmille asiakaspersoonille
– Hinnoittelee tuotteensa
– Tukee myyntiä tuotteensa asiantuntijana

TUOTTEENSA KANNATTAVUUDEN OPTIMOIJA

– Vastaa tuotestrategian muutoksista elinkaaren eri vaiheissa
– Monitoroi tuotteen kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä
– Jatkokehittää tuotetta tarpeen mukaan
– Lopettaa vanhat ja kannattamattomat tuotteet asianmukaisesti

Oletko uusi tuotepäällikkö?

Tuotepäällikköroolin haasteita on sekä ammattiin ohjaavan yliopistokoulutuksen puute, että työtehtävien laaja kirjo. Ensimmäisen haasteen voi ratkaista osallistumalla yrityskohtaiseen  Tuotejohtaminen 2.0 koulutukseen ja toiseen auttaa ymmärrys siitä, mihin asioihin milloinkin kannattaa keskittyä. Olemme laatineet uusille tuotepäälliköille vinkkilistan asioista, joihin ensimmäiseksi kannattaa uudessa roolissa fokusoida. Lataa vinkkilista ja ota tuotejohtajan homma haltuun!

Tuotepäällikkö on moniosaaja, jonka pitää kehittää taitojaan jatkuvasti.

Tuotepäällikön osaamisympyrä

Tuotepäälliköt ovat moniosaajia. Roolista ja liiketoiminta-alueesta riippuen painotukset ja tasot vaihtelevat, mutta yleisesti rooliin voi liittää kuusi eri osaamisaluetta:

  • Tuoteosaaminen
  • Asiakas- ja markkinaymmärrys
  • Liiketoimintaosaaminen
  • Tuotesuunnittelu
  • Tuotemarkkinointi
  • Johtaminen

Tuotepäällikön itsearviointi

Uusi tuote hallittavana, muuttunut rooli tai joku muu syy johtaa tarpeeseen määrittää sekä omaa nykyistä osaamista että tulevaisuuden tarvoitetasoa. Tuotepäällikön itsearviointi on helposti käytettävä excel-työkalu, jonka ansiosta tiedät mitä taitoja sinun tuli kehittää.

Tuotepäällikön itsearvionti

Tarvitseko apua tuotejohtamiseen? Kerro miten voimme auttaa.


Share This