Johtotähti pimeänä – eli puuttuuko tuoteorganisaatiolta visio?

29 Jul 2020

Johtotähti pimeänä – eli puuttuuko tuoteorganisaatiolta visio?

by | Jul 29, 2020

Visio, pohjantähti, big-hairy-goal ja mitä näitä on. Organisaatioiden korpivaelluksen ohjaamiseen kehitettyjä, inspiroiviksi ja tarttuviksi tarkoitettuja termejä, jotka kaikki tarkoittavat päämäärää tai tavoitetta. Ilman tällaista yhteistä tavoitetta voittavan tuoteorganisaation luominen tai pystyssä pitäminen on vaikeaa, ellei mahdotonta.

 

Visio on inspiraation lähde

Uuden harrastuksen aloittanut tietää, että innostus on helpompi ylläpitää, kun tekemiselle on tavoite. Kaikki uusi yleensä inspiroi ja kiihdyttää kehittymistä. Mutta mitä tapahtuu, kun alkuinnostus lopahtaa, kehittyminen tasaantuu tai jopa taantuu vastoinkäymisten takia? Harrastus ei enää tunnukaan niin tärkeältä, ja uusia kiinnostuksen kohteita tulee tilalle. Juuri näissä tilanteissa tavoite tai päämäärä auttaa, oli se sitten maratonin juokseminen tai täydellisen juurileivän tekeminen.

Hyvä organisaatio toki jatkaa suorittamista, vaikka inspiroivaa maalia ei olisikaan. Lyhyen aikavälin tavoitteet ohjaavat tekemistä ja tuovat pieniä onnistumisia.  Hyvästä ei kuitenkaan ikinä tule loistavaa, voittavaa tuotetta. Kilpailuun osallistutaan entisajan urheilijan mentaliteetilla, eli ei mennä voittamaan, vaan tekemään parhaansa. Kun mitään maalia ei ole, katoaa myös tarve ja motivaatio pinnistellä.

Tämän ovat todenneet mm. Jim Collins and Jerry Porras menestyskirjassaan Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. Siinä he lanseerasivat termin BHAG, eli Big Hairy Audacious Goal (vapaa suomennos: iso, karvainen, röyhkeä tavoite), jota kunnianhimoiset yritykset alkoivat käyttää vision synonyyminä. Tällä hetkellä siitä samasta tunnutaan käytettävän termiä North Star, tai pohjantähti, jos käytetään kotimaista.

Vision tärkeyttä käsitellään usein vain yritystasolla. Käytännössä sellainen pitäisi kuitenkin olla jokaiselle vähintäänkin merkittävälle tuotteelle tai palvelulle, jotta innostus ja tavoitteet laskeutuvat oikealle tasolle. Hyvä tuotevisio on tuotetiimin ensisijainen inspiraation lähde, maali, jota kohti kaikki haluavat ponnistella. Ikävä kyllä suurimmasta osasta tuotestrategioita se puuttuu. Asian voi onneksi korjata.

 

Minkälainen on hyvä tuotevisio?

Visio voi tuntua joskus niin abstraktilta, että sen arvioiminen on kuin kauneuskilpailu: yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta. Hyvä tuotevisio on sisältää kuitenkin aina seuraavat piirteet:

●        Vision tulee olla konkreettinen.

Joskus yrityksen visio (minne olemme menossa) ja missio (miksi olemme olemassa) ovat hyvin samankaltaisia. Näissä tapauksissa visio on kaukana tulevaisuudessa tai haastava saavuttaa, kuten vaikka Googlen “To organize the world’s information and make it universally accessible and useful”. Tuotevision pitää kuitenkin olla konkreettinen, jotta se on myös tavoitteena merkityksellinen. Konkreettisuutta visioon saadaan pukemalla se  muotoon, jossa määritetään vision aikataulu (koska maali tulisi saavuttaa) ja hahmotetaan miten sinne päästään.

●        Hyvä tuotevisio on haastava, mutta saavutettavissa

Kunnianhimon tason tulee olla linjassa yrityskulttuurin kanssa. Nälkäisen startupin visiona voi olla maailman muuttaminen tai jopa ihmisen lähettäminen Marsiin, mutta vakiintuneemmassa kulttuurissa on turha luoda visioita, joihin kukaan ei usko. Haastava, mutta saavutettavissa oleva, tuotevisio saavutetaan hyvän organisaation tuntemuksen ja yhteistyön avulla.

●        Tuotevision pitää inspiroida

Sopiva haastavuuden taso on osa inspiroivaa visiota, mutta ilman tarttuvaa kiteytystä ja tehokasta kommunikointia ei tuotevisio ala organisaatiossa resonoimaan ja vahvistumaan.

Hyvä tuotevisio on tuotetiimin ensisijainen inspiraation lähde, maali, jota kohti kaikki haluavat ponnistella. Ikävä kyllä suurimmasta osasta tuotestrategioita se puuttuu.

Hyvän tuotevision viisi peruspilaria

 

1.      Pohjatyöt pitää tehdä kunnolla

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja sen lisäksi vielä työlästä. Siksi useammilta organisaatioilta puuttuu käsitys siitä, mihin heidän toimialansa on menossa. Ja jos sitä ei tiedä, niin on vaikeata myöskään visioida oman tuotteensa tulevaisuutta.

Tuotevision kirkastaminen vaatii sekä ymmärryksen nykytilasta että käsityksen tulevasta.

2.      Yhteistyöllä pääsee parempiin tuloksiin

Vision luonti on kuin uuden ideointia: paras tulos tulee kokeilemalla ja palautteesta oppimalla. Vaikka kaikki eivät voi osallistua eivätkä päättää, niin silti kannattaa antaa organisaatiolle mahdollisuus osallistua ja antaa palautetta kehitteillä olevasta tuotevisiosta.

3.      Visio on konkreettinen maali

Hyvä tuotevisio kertoo, mikä on muuttunut. Ei siis kannata käyttää turhia adjektiiveja tai kertoa organisaation olevan parempi tai kasvavan, vaan keskittyä konkreettiseen lopputulemaan. Maalin pitää olla selkeä ja mahdollinen, mutta myös sopivasti haastava.

4.      Helposti muistettava, ei jargonia

Lyhyt ja ytimekäs jää mieleen. Kannattaa siis käyttää tarpeeksi aikaa vision hiomiseen lopulliseen muotoonsa ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät sen oikein. Turhaa jargonia tulee välttää ja pyrkiä mieluummin omaperäiseen ja muistettavaan kansankieleen kuin muotisanoja vilisevään bullshit-bingoon.

5.      Kommunikointi, kommunikointi, kommunikointi

Tee visiosta näkyvä ja kuuluva. Älä unohda, että ne, jotka eivät ole sitä olleet luomassa, eivät muista sitä samalla tavalla kuin tekijät. Siksi visiota pitää toistaa, vahvistaa ja kerrata, varsinkin sen lanseeraamista tai päivittämistä seuraavan vuoden. Eikä visiota kannata pitää vakan alla, vaan mieluummin jakaa se organisaation ulkopuolellekin. Hyvä visio kertoo myös organisaation asiakkaille ja potentiaalisille tulevaisuuden työntekijöille tekemisen korkeasta tasosta.

 

Tuotevisio on tärkeä osa tuotestragiaa. Ulkopuolinen taho pystyy fasilitoimaan sen luontia ja varmistamaan tavoitellun lopputuloksen paremmin kuin päivittäisessä tekemisessä kiinni olevat. Me Contribytellä olemme osallistuneet moniin strategiankehityshankkeisiin ja autamme mieluusti myös kirkastamaan teidän tuotevisionne. Ota yhteyttä.

Harri Pendolin

Harri Pendolin

Johtava konsultti, tuotejohtaminen ja strategia

Harri on tuotejohtamisen konkari. Yli 20 vuoden uraan tuotejohtamisen parissa mahtuu niin tuotepäällikkönä toimimista isossa yrityksessä, kuin vuosia yksityisenä konsulttinakin, mutta aina tuotteiden tai tuotteistettujen palveluiden parissa. Harri perusti Suomen ensimmäisen tuotejohtamiseen täysin keskittyvän yrityksen, Prodman oy:n, vuonna 2009 ja sen liiketoiminnan jatkumoa Eficode vie nyt eteenpäin. 

Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan liiketoiminnan strategisista valinnoista. Suurimmat intohimot syttyvät tuotestrategioiden kehittämisessä ja portfolion hallinnassa. Lisää Harrin kokemuksia ja mielipiteitä voi lukea täältä.

Share This