Tuotteen mittarit elinkaaren eri vaiheissa – Lue vinkit!

16 Sep 2020

Tuotteen mittarit elinkaaren eri vaiheissa – Lue vinkit!

Sep 16, 2020

Kun tuotepäällikkö tai tuotejohtaja haluaa määritellä tuotteen suorituskyvyn mittareita johtamisen tueksi, hyvä lähtökohta on miettiä, missä elinkaaren vaiheessa tuote on ja mitkä ovat kyseisen vaiheen tavoitteet. Esimerkiksi uutta tuotetta lanseerattaessa liiketoiminnan tavoitteet ovat yleensä erilaiset kuin tuotteen lopettamisvaiheessa. Tällöin myös mittareiden on oltava erilaisia. Tässä artikkelissa kuvataan joitakin tyypillisiä tuotteen mittareita elinkaaren eri vaiheiden mukaan.

 

Tuotteen mittarit esittelyvaiheessa – keskity viestinnällisiin tavoitteisiin

Heti julkaisun jälkeisessä tuotteen esittelyvaiheessa kannattaa keskittää tuotteen mittarit siihen, miten näkyvyyteen liittyvät viestinnälliset tavoitteet täyttyvät. Paljonko tuote kiinnostaa relevanteissa sosiaalisen tai perinteisen median kanavissa, entä paljonko verkkosivuilla on kävijöitä? Kuinka monelle asiakkaalle tuote on esitelty? Tässä vaiheessa tuotteen varsinaisia käyttäjiä on vielä vähän, joten numeeristen asiakaskokemusmittareiden sijaan kannattaa panostaa laadullisen asiakaspalautteen keräämiseen ja analysointiin.      

 

Kasvuvaihe: suuntaa mittarit seuraamaan kasvua ja tuotteen käyttöä

Kasvuvaiheessa myyntiä alkaa jo olla niin paljon, että sen kehittymistä voi alkaa seurata – kasvetaanko tavoitteiden mukaisesti? Tässä vaiheessa on hyvä seurata mittarein myös tuotteen käyttöä, jos se vain on mahdollista. Voidaan seurata esimerkiksi sitä, miten paljon tuotteen jotakin tiettyä ominaisuutta käytetään, tai miten hyvin asiakkailta onnistuu jonkun tietyn asian tekeminen tuotteella. Käytetäänkö tuotetta niin kuin on suunniteltu vai mahdollisesti aivan eri tavalla? 

Asiakaskokemusta voidaan mitata esim. Customer Effort Scorella (CES), joka kertoo siitä, miten vaivattomaksi (tai vaivalloiseksi) asiakas kokee tuotteen käytön. Tärkeää tässä vaiheessa on kehittää tuotteen asiakaskokemus niin hyväksi, että tuote voidaan hyvillä mielin viedä uusille markkinoille ja tuottaa kasvua sen myötä. Hyödyllistä on myös aloittaa markkinaosuuden seuraaminen niillä markkinoilla, joille tuote on ensimmäiseksi tuotu.

tuotteen mittarit elinkaaren eri vaiheissa

Kypsyysvaiheessa panosta asiakastyytyväisyyteen 

Kypsyysvaiheessa kannattaa aloittaa asiakaspysyvyyden seuraaminen ja sen varmistaminen, että kannattavia asiakkaita ei menetetä. Asiakaskokemusta voi tässä vaiheessa mitata edellistä vaihetta laajemmalle katsovilla mittareilla kuten NPS:llä tai asiakastyytyväisyydellä (tässäkin vaiheessa on toki tärkeä kerätä ja analysoida laadullista asiakaspalautetta, kuten aikaisemminkin). Viimeistään tässä vaiheessa on myös hyvä seurata, että tuotteen toimitusvarmuus on kunnossa, ja jottei kannattavuus kärsisi, kustannuksia kannattaa eritellä ja seurata.

 

Tuotteen mittarit laskuvaiheessa – huomioi asiakaspoistuma ja palaute

Viimeisessä vaiheessa eli laskuvaiheessa tuotetta ollaan vähitellen ajamassa alas. Asiakkaita poistuu, minkä takia asiakaspoistumaa ja sen kehittymistä on hyvä seurata sopivin mittarein. Tässäkin vaiheessa on hyvä tietää, millä tavoin tuotetta käytetään. Käytetäänkö sitä enää vain jonkin tietyn ominaisuuden takia, ja miten helposti sen voisi korvata toisella tuotteella? Myös laadullisen asiakaspalautteen keruu ja loppuvaiheen asiakkaiden kuuntelu on tärkeää, sillä nämä uskolliset asiakkaat halutaan todennäköisesti pitää ja ohjata uudempien tuotteiden pariin.

On hyvä muistaa, että yhtä oikeaa, kaikille sopivaa mittaria ei ole, vaan tuotteen mittarit tulee määritellä omien tavoitteiden mukaan. Lue tästä kolme vinkkiä siihen, mistä tunnistaa hyvän suorituskyvyn mittarin tai lue lisää tuotekehityksen tehokkuuden mittaamisesta!

 

Camilla Magnusson

Camilla Magnusson

Senior Konsultti

Camilla Magnusson on Contribyten konsultti ja valmentaja, joka auttaa tuotekehitysorganisaatioita parantamaan toimintaansa. Camilla on väitellyt tekstidatan hyödyntämisestä liiketoimintaympäristön ennakoinnissa, ja tällä hetkellä häntä kiinnostavat erityisesti datalähtöinen tuotekehityksen johtaminen sekä kiertotalouden mahdollisuudet tuote- ja palvelukehityksessä.

Share This