Tiedosta ei ole pulaa. Jos haluat oppia uutta, mahdollisuuksia tiedonkeruuseen on paljon.

 

Henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen, voit lukea (tai kuunnella) kirjoja, voit hakea tietoa hakukoneella, selata LinkedIniä, voit kysyä Chat-GPT:ltä, voit katsella youtube videoita, voit osallistua tapahtumiin tai kysyä kollegalta. Edellä listatut tavat toimivat hyvin yksilön näkökulmasta varsinkin, jos tiedät mitä tietoa etsit. Varsinkin jos ei ole kiire, niin näkemys karttuu eri tietolähteitä hyödyntäen.

Jos tarkastelemme oppimista organisaation tai tiimin näkökulmasta tilanne muuttuu. Jos organisaationne haluaa kehittää tuotejohtamisen taitoja, laatua tai tuotekehityksen toimintatapoja uusien taitojen hyödyntäminen vaativat yhteisen näkemyksen ja terminologian.

Kehitystarpeen saattaa suorastaan synnyttää vakiintumaton terminologia. Käytämme eri termejä samasta asiasta tai samoja termejä eri asioista. Aika kuluu hukkaan, kun emme ymmärrä toisiamme.

Terminologia ei ole koskaan absoluuttisen oikein. Jos jokainen opettelee termit omista tietolähteistään kukaan ei ole välttämättä väärässä, mutta kommunikointi on silti vaikeaa. Tärkeintä on, että syntyy yrityksen sisäinen sopimus, mitä kullakin termillä tarkoitetaan.

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet lukenut jostain uudesta työkalusta tai toimintatavasta, joka sinun mielestäsi voisi toimia teidän organisaatiossa hyvin? Kun sitten kerrot tästä työkavereillesi tai tiimillesi, he eivät olekaan niin innoissaan vaan esittelevät sinulle uuden vaihtoehtoisen tavan ratkaista tarve. Muutos tuntuu raskaalta ja hankalalta, kun keskustelu haarautuu ja fokus katoaa.

Kun opitte yhdessä, muutosten toteuttaminen on helpompaa. Koulutuksessa kaikki saavat “ahaa, tämähän voisi toimia meilläkin” -kokemuksen, ja muiden taivuttelu kokeilemaan jotain uutta on helpompaa.

Kun yrityksenne haluaa kehittää toimintaansa, yrityskohtainen koulutus on hyvä tapa saada asiat liikkeelle. Koulutuksen avulla saatte kaikki osallistujat samalle viivalle kehitettävän asian suhteen. Koulutus on nopea tapa lisätä tietoisuutta kehitettävästä teemasta yhdistettynä teidän omaan kontekstiinne. Kun koulutukseen osallistuneet saavat tarvittavan teoreettisen taustan ja pääsevät yhdessä pohtimaan, mitä se voisi tarkoittaa heidän omalle organisaatiollensa ollaan oppimisen ytimessä.

 

Yrityskohtaisten koulutusten hyödyt

 

  • Vuorovaikutus: Reaaliaikaiset keskustelut valmentajien ja muiden osallistujien kanssa selventävät asiaa ja tehostavat asian omaksumista.
  • Asiantuntemus: Valmentajat tarjoavat arvokkaita oivalluksia ja jakavat omia kokemuksiaan käsiteltäviin asioihin.
  • Välitön palaute: Osallistujat saavat välittömän palautteen kysymyksiinsä. Koulutuksen sisältöä ja painotuksia voidaan muokata lennosta.
  • Ryhmäoppiminen: Vertaisvuorovaikutukset rikastuttavat oppimiskokemusta jaettujen oivallusten kautta.
  • Käytännön harjoitukset: Mallipohjat, työkalut ja tapausesimerkit mahdollistavat käytännön soveltamisen.
  • Sitouttaminen: Sovitut aikataulut edistävät sitoutumista oppimistavoitteisiin. Koulutuksen aikana ei voi tehdä muita asioita.
  • Mukautettavuus: Koulutussisältöä voidaan muokata erityistarpeiden mukaan.
  • Yhdenmukaisuus: Kun asiat ovat käsitelty koulutuksessa ja niistä on keskusteltu, syntyy osallistujille yhteinen terminologia ja näkemys käsiteltävään teemaan.
  • Koulutustekniikka: Aikuisoppimisen keinot hyödynnetään tulosten varmistamiseksi.

 

Yrityskohtaiset koulutukset ovat tehokas tapa aloittaa muutos. Oppiminen on nopeaa verrattuna omin neuvoin kerättyyn tietoon. Koulutuksessa opittua on helppo täydentää jälkeenpäin myös muista lähteistä. Kun koko tiimi koulutetaan yhdessä syntyy myös yhdenmukainen näkemys asiasta ja siihen liittyvästä terminologiasta. Yrityskohtaisessa koulutuksessa voidaan myös huomioida yrityksen omat erikoispiirteet ja konteksti. Kun osallistujat saavat teoreettisen tiedon lisäksi vastauksen kysymykseen ‘’Mitä tämä tarkoittaa minulle työssäni?’’ ovat muutoksen avaimet organisaationne käsissä.

 

Esimerkkejä Eficoden koulutuksista tuoteliiketoimintaan liittyen lataa alta esitteet (EN)!

 

World Class Product Leader World Class Product Owner World Class Scrum Master Quality for Agile Organizations DevOps for Leaders

 

 

 

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Johtava konsultti

Tuotejohtamisen konsultti ja kouluttaja.

050 5994830

antti.suvanto@eficode.com

7 + 3 =

Share This