Tuotepäällikön kolme tärkeintä pehmeää taitoa

20 marras 2018

Tuotepäällikön kolme tärkeintä pehmeää taitoa

marras 20, 2018

Tuotepäällikön osaamissetti tuppaa olemaan laaja. Product Management Trends & Benchmark Raporttia 2018 varten kysyttiin erimaalaisilta tuotepäälliköiltä, mitkä ovat tuotepäällikön kolme tärkeintä taitoa ammatillisen osaamisen lisäksi. Nämä ovat:

  1. Kommunikointitaidot
  2. Tiimi- ja yhteistyötaidot
  3. Saada asiat päätökseen

Taito kommunikoida solmuun?

Ei liene yllätys, että yli puolet vastaajista ilmoitti kommunikointitaidot tärkeimmäksi ns. pehmeäksi taidoksi. Meillä ihmisillä on kaikki taito osata kommunikoida ja medioita on nykyään sen verran paljon, ettei luulisi kenenkään jäävän viestinnästä ja informaatiosta paitsioon. Ehkä ongelma onkin viestinnän hallinnassa.

Miksi tuotepäällikkö muistuttaa itselleen kommunikoinnin taidon tärkeydestä? Totuus on se, että kommunikointi otetaan turhan usein itsestäänselvyytenä. Oletetaan, että toinen ymmärtää kerrasta ja juuri niine selkein sanakääntein, joita viestijä käyttää. Meihin vaikuttaa viestintä eri tavoin, ja reagoimme eri viestimistä tuleviin informaatioihin eri tavalla. Yksi haluaa selkeitä käskyjä ilman turhia täytesanoja, toinen kokee sen uhkaavaksi ja ryhtyy toimintaan vasta, kun hänelle perustellaan asian taustatkin. Kolmas haluaa ideoida itse toiminnan pelkästä vinkistä. Meitä sentään yhdistää valikoiva kuulo eli kuulemme ja tulkitsemme sen, mitä haluammekin. Mutta se ei taida auttaa viestijää.

Arvotamme myös medioita eri tavalla. Jollekin tiketit järjestelmässä tai slack-viesti on juuri sopivaa kommunikointia, kun taas joku odottaa, että tärkeät (tässäkin, mikä on tärkeää kenellekin?) viestit kerrotaan kasvokkain tai ainakin puhelimitse. Suuressa informaatio- ja kanavatulvassa viesti menee helposti pieleen: viestin sisältö painottuu eri tavoin per media (ristiriitainen kommunikaatio), joku viestintäkanava unohtuu (ei saavuta kaikkia) tai unohdetaan viestiä kokonaan (oletetaan että muut osaavat lukea ilmaa). Kommunikoinnin suunta on itsestä poispäin.

Miten kommunikoida hyvin?

Edesmennyt viestinnän professori Osmo A. Wiio opetti, että ”viestintä onnistuu vain sattumalta”. Ei varmaan lohduta. Tuotepäällikön kommunikoinnin onnistumisen mahdollisuus paranee muutamalla perustaidolla. Ensimmäiseksi on ymmärrettävä ihmisten erilaisuus: se, että käyttäydymme eri tavoin ja että meitä motivoi eri asiat. Pelkkä ymmärrys ei vie pitkälle, vaan on opittava muokkaamaan kommunikointia ihmisten erilaisuus huomioon ottaen, mutta siihen harjaantuu ja onneksi se on osin luontevaakin.

Toiseksi on hyvä sopia, mitä kommunikointikanavia käytetään mihinkin viestintään. Näin varmistetaan, että viesti löytää jokaisen ja sitä osataan arvottaa ehkä mediavalinnankin mukaan. Suosittelen, että ennen kuin käytäntö vakiintuu, tiimi voi yhdessä laatia ns. kommunikaatiokartan, joka auttaa muistuttamaan viestintätavoista.

Tuotepäällikön suosittelen lisäämään kommunikaatiokarttaan myös sidosryhmäkartan, koska tuotepäällikkö on yhteydessä moneen eri tahoon, joille sama viesti tarkoittaa monia asioita. Kun kommunikaatiokarttaan on lisätty myös henkilöt, joihin tuotepäällikkö on yhteydessä, kommunikoinnista tulee työväline, joka ohjaa kommunikointia tehokkaasti. Jos tuntuu nololta, tunnen useita tuotepäälliköitä ja vastaavia, jotka pitävät karttaa piilossa kuin henkilökohtaista muistilappua. Vakuutan, että ajan myötä, siitä tulee itsessään turha, kun kommunikointi sujuvoituu.

 

Erään Product Ownerin osaamistaso

– Kuva (c) Product Management Trends & Benchmark 2018

Visio tulee kommunikoida selkeästi, jotta tiimi osaa toimia

Raportin toiseksi tärkeimmäksi taidoksi nousi tiimi- ja yhteistyö hyvänä kakkosena. Jotta yhteistyö onnistuu, tarvitaan tietenkin kommunikointitaitoja, joten edellä kirjoittamani pätee myös tiimi- ja yhteistyön kehittämiseenkin. Sen lisäksi tarvitaan selkeää vision ja strategian ymmärtämistä, mikä – yllätys, yllätys – löytyy tuotepäällikön Top 3 velvollisuuksien listan selkeänä ykkösenä. On ymmärrettävää, että tiimin olisi todella vaikea toimia, jos sille ei kommunikoi (!) visiota. Tulee mieleen Monty Pythonin videopätkä ”runners with no sense of direction”.

Jos hommia ei saada valmiiksi, niitä on turha aloittaakaan – vai?

Kolmas tuotepäällikön taito on se, että asiat saadaan päätökseen. Jokaisen on hyvä miettiä, miksi asia jää ikään kuin lillumaan. Ratkaisuja voi olla monia, esimerkiksi toimivat työkalut (kanban), säännölliset retrospektiivit ja ylipäätään vaatimusten hallinta, minkä tuotepäälliköt kokevatkin toiseksi tärkeimmäksi velvollisuudekseen.

Toisaalta kaikkea ei kannata survoa väkisin valmiiksi, mutta yhtäältä pitäisi olla rohkeutta aloittaa uusien ideoiden jalostaminen tuotteiksi. Kun tuotehallinta on rohkeaa ja hallussa, on helpompi tunnistaa, mitä viedä eteenpäin ja mitä ei. Siksi vaatimushallinnan merkitys on huomattava. Tuotepäällikön taitoa on hallita tuotevaatimuksia kohti visiota ja KOMMUNIKOIDA tuottavasti.

 

P.S. Tuotepäällikön laajaa toimenkuvaa ja vaatimushallintaa pääsee oppimaan Oulussa ja Helsingissä.

Tiimi- ja kommunikointitaitojen koulutukset ovat meillä yrityskohtaisia.

Maria Wan

Maria Wan

Palvelumuotoilun konsultti

Maria luotsaa Contribyten asiakkaita kohti vuorovaikutteisempia tiimejä sekä valmentaa asiakasymmärrystä. Marialla on kokemusta palveluiden suunnittelusta ja johtamisesta, monikulttuurisista ja kansainvälisistä toimintakentistä sekä poikkiorganisatorisen asiakaslähtöisyyden kehittämisestä. Täydellisenä kesäpäivänä Marian löytää fillaroimasta tenniskentälle tai havainnoimasta ihmisiä vieraassa ympäristössä. Maria ymmärtää Asiakkaita devaajista johtoryhmiin, teineistä mummoihin ja suomalaisista samoalaisiin. Lisää Mariasta voit lukea täältä.

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.