Tuotepäällikkö, kuinka lunastat uudenvuodenlupauksesi?

28 Jan 2022

Tuotepäällikkö, kuinka lunastat uudenvuodenlupauksesi?

Jan 28, 2022

Tuotepäällikkö halusi menestystä omalle tuotteelleen ja teki joukon uudenvuoden lupauksia. Tuotejohtaminen, jota tuotepäällikkö työkseen tekee on aina ryhmätyötä. Tuotepäällikön kanssa samassa veneessä on useamman sidosryhmän edustajia, joiden kannattaa soutaa samaan suuntaan. Perille pääsy ei ole varmaa, jos suunnasta on erilaisia käsityksiä tai tahti ei ole sama. Joskus airot sotkeutuvat toisiinsa kun ihmetellään mitä pitäisi tehdä ja miksi.

Tuotepäällikkö päätteli, että jos haluan menestyä, minun pitää auttaa asiakkaan lisäksi omia sidosryhmiä onnistumaan työssään, niin silloin menestys on varmalla pohjalla.

Tuotepäällikkö muotoili uudenvuoden lupauksensa kullekin sidosryhmälle erikseen.

Lupaus asiakkaalle

Minä keskityn asiakkaille tuotettavaan arvoon ja pyrin viestinnässä korostamaan hyötyjä asiakkaan näkökulmasta. En luettele loputtomasti tuotteeni teknisiä ominaisuuksia ja käytä 3-5 kirjaimisia akronyymejä viestinnässä. Minulle on tärkeintä, että voin parantaa tuotteittellani asiakkaiden elämää tai liiketoimintaa. Seuraan myös asiakkaiden ympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotta voin ratkaista niiden luomat tarpeet ja ongelmat tulevaisuudessa.

Lupaus tuotekehitykselle

En sotkeudu liikaa teknisiin yksityiskohtiin. Tuotepäällikkönä minä keskityn tunnistamaan ja ymmärtämään markkinan ja asiakkaiden tarpeita. Minä toimin asiakkaan edustajana tuotetiimissä. Tuotekehitystiimiä minä suojelen sivusta tulevilta kehitystarpeilta ja priorisoin kehitystarpeet.

Lupaus markkinoinnille

Autan markkinointia tarjoamalla kaikki tarvittavat ‘’raaka-aineet’’ onnistuneisiin markkinointikampanjoihin. Määrittelen tuotteeni asiakassegmentit ja niille sen tuoman hyödyn.. Arvolupaukset tärkeimmille ostajapersoonille pidän ajan tasalla. Tällöin markkinointiviesti vastaa kunkin asiakaspersoonan tärkeimpään kysymykseen “Mitä hyötyä tästä on minulle”.

Lupaus myynnille

Kysyn myyntitiimiltä, millainen materiaali tukee parhaiten myyntiprosessia. Kiinnitän erityistä huomiota asiakkaan saamaan ja kokemaan arvoon tuotteeni myyntimateriaaleissa. Lisäksi annan käyttöösi hyötylaskureita, lunttilappuja ja pikaoppaan, joilla voit todistaa ostajalle tuotteeni hyödyn.

Lupaus yrityksen johdolle

Kiteytän tuotteeni tuotestrategian yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaiseksi. Seuraan tuotealueen markkinoita ja asiakkaita, jotta tunnistan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lupaus tuotannolle

Ylläpidän myyntiennusteita tuotteelleni erityisesti lanseerausvaiheessa. Hyvä ennuste mahdollistaa riittävän toimituskyvyn yhdistettynä hyvään laatuun ja kohtuulliseen hintaan. Ikääntyville tuotteilleni tai tuoteominaisuuksilleni teen ja toteutan ramp-down suunnitelman, jotta voimme välttää ylimääräiset ylläpitokustannukset.

Lupaukset on annettu, mutta miten ne voi pitää?

Lupausten määrä on suuri. Todellisuudessa moni lupauksista on varmasti jo toteutuneetkin. Joku näistä lupauksista voi olla tärkeä sinunkin sidosryhmille.
Helpoin tapa lunastamiseen on tutustua Tuotejohtamisen parhaisiin käytäntöihin.

Tuotejohtaminen tarjoaa systemaattisia keinoja liiketoiminnan nostamiseen uuteen kukoistukseen ja myös uudenvuodenlupauksen lunastamiseen

Tuotestrategia määrittelee miten tarjoomaa kehitetään niin, että pitkän aikajänteen tavoitteet (visio) saavutetaan. Tuotestrategian kirkastaminen auttaa yhteisen tahdin löytämiseen sidosryhmien kanssa.

Markkinamahdollisuus auttaa löytämään parhaat aihiot uusiksi tuotteiksi. Tarve ja liiketoimintapotentiaali selviävät markkinamahdollisuuden menetelmillä. Markkinamahdollisuuden systemaattisilla keinoilla keräät tietoa päätöksenteon pohjaksi. Liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnissa tieto on valtaa, osut paremmin oikeaan.

Tuotesuunnittelu auttaa kehittämään arvoa tuottavia ja helppokäyttöisiä tuotteita ja palveluita. Tuotesuunnittelun keinoilla keskitytään käyttäjälle tärkeisiin asioihin ja varmistetaan tuotteen arvon tuotto asiakkaalle. Tuotesuunnittelu ei tarkoita tuotepäällikölle koodaamista tai vihkiytymistä teknisten ratkaisujen yksityiskohtiin. Tuotepäällikkö keskittyy kuvaamaan tuotteen käyttäjälle ratkaistavan ongelman, tuotteen tyypilliset käyttäjät ja heidän työn kulkunsa.

Tuotemarkkinointi auttaa asiakasta ostamaan tuotteesi. Tuotemarkkinointi on raaka-ainetta varsinaiselle markkinoinnille. Tuotemarkkinoinnin keinoin arvo viestitään ostajapersoonille niin, että sen tuoma arvo on helppo ymmärtää ja kvantifioida. Ostamisen esteitä voidaan raivata tuotemarkkinoinnin ja hinnoittelun keinoin. Mikä olisikaan mukavampaa kuin omistaa helposti ostettavia tuotteita.

Elinkaarenhallinta auttaa maksimoimaan tuotteesta saadun arvon yli sen elinkaaren. Jokainen tuote tarvitsee omistajan, joka proaktiivisesti johtaa tuotteen liiketoimintaa kunkin elinkaaren vaiheen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaalle tuotettava arvo on tärkein, mutta siitä on saatava myös kohtuullinen korvaus.

Holistisen liiketoimintalähtöisen kokonaiskuvan tuotejohtamisesta saat osallistumalla Tuotejohtaminen 2.0 kurssille.

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Share This