Tuotejohtamisen uusi talomalli

2 Jan 2024

Tuotejohtamisen uusi talomalli

Jan 2, 2024

Tuotejohtamisen referenssimalli, tuotejohtamisen talo, on monille suomalaisille tuotekehityksen ammattilaisille tuttu. Olemme kouluttaneet tätä referenssimallia lähes 1500 tuotejohtajalle vuosien aikana. Nyt päätimme päivittää myös tuotejohtamisen talon 2020- luvulle. Tämän blogin lopusta löytyy linkki webinaariin, jossa esittelimme taloa.

Mitä tuotejohtaminen on?

Tuotejohtaminen tarkoittaa kaikkea sitä työtä, mitä tarvitaan tuotteen menestyksen varmistamiseksi. Tuotejohtajan vastuulla on optimoida tuotteen organisaatiolle tuoma hyöty koko tuotteen elinkaaren ajan. Tämä tehtävä ei ole helppo, vaan sisältää paljon erilaisia asioita. Talomalli auttaa tuotejohtajaa muistamaan, mitä kaikkea pitää tehdä. Talomallia voi myös käyttää oman osaamisen kehittämisen runkona.

Hyvin toimiva palautekulttuuri auttaa parempaan yhteishenkeen

Tuotejohtajat – tuotepäällikkö ja tuoteomistaja

Tuotejohtaja on terminä harvinainen jokapäiväisessä käytössä. Tutumpia roolinimityksiä ovat tuotepäällikkö (Product Manager) tai tuoteomistaja (Product Owner). Näiden roolinimikkeiden takana voi olla hyvin erilaisia tehtäviä ja vastuita. Jokaisen tiimin ja organisaation kannattaa määritellä käytetyt tuotejohtamisen roolit ja vastuut omista lähtökohdistaan.

Tuotejohtajia voi olla vain yksi, mutta on myös mahdollista, että samalle tuotteelle on sekä tuotepäällikkö että tuoteomistaja. Talomallia voi käyttää myös tässä tilanteessa sen sopimiseen, kuka on vastuussa mistäkin talon osasta. Tällaisissa tilanteissa tuotepäällikkö on strateginen, asiakkaita ja markkinoita lähempänä oleva rooli. Hän katsoo kauemmas tuotteen tulevaisuuteen. Tuoteomistaja keskittyy lähitulevaisuuteen, teknisiin yksityiskohtiin, ja yhteistyöhön kehitystiimien kanssa.

Ole varovainen palautteen kanssa, ettei se tunnu syyttävältä

Päivityksessä talomalli laajentuu

Aiempi tuotejohtamisen talo painottui strategiseen tuotejohtamiseen ja kehitystiimin kanssa toimiminen puuttui kokonaan. Talomalli “siiloutti”, eikä tarjonnut apua tuotepäällikön ja tuoteomistajan yhteispelin parantamiseen.

Talon uusittu versio tarjoaakin paremman lähtökohdan moniin eri tilanteisiin

 • Tuoteomistaja ymmärtää tuotepäällikön monitahoista vastuukenttää
 • Tuotepäällikkö muistaa paremmin tiimin kanssa työskentelyn merkityksen
 • Tuotejohtajat voivat sopia tarkoista vastuista esimerkiksi roadmapin ja backlogin hallinnan osalta
 • “Julkiset” osat talomallia on selkeästi erotettu erilleen.
Tuotejohtamisen talo 2.0

Tuotejohtamisen talo 2.0 ja muutokset

Talossa on tapahtunut kaksi suurta muutosta. Uusi pohjakerros, ja uusittu “julkinen tila” – portaikko.

Uusi pohjakerros

Talon uusi pohjakerros sisältää kaksi huonetta: Tuotekehityshuone on tuoteomistajan tonttia. Se sisältää backlogin hallinnan, priorisoinnin ja määrittelyt. Tuotantohuone on taas enemmän kehitystiimin vastuualuetta. Tuotantohuone sisältää teknisen velan hallinnan, tuotteen suorituskyvyn seurannan tuotannossa, tuotantoon viennit ja julkaisut, ja asiakastuen.

Pohjakerroksen kaksi huonetta eivät olekaan siis täysin ja pelkästään tuotepäällikön hallussa. Ne ovat silti tärkeitä, koska tuotepäällikönkin pitää olla kiinnostunut ja ymmärtää esimerkiksi teknisen velan määrä, vaikka hän ei siitä suoraan vastaakaan. Lisäämällä nämä huoneet malliin toivomme, että tuotepäälliköillekin on selvempää, että tuotannon teknisetkin asiat ovat tärkeitä heidän ymmärtää. Kehitys on jatkuvaa tasapainoilua teknisen laadun ja uusien kehitettävien ominaisuuksien välillä.

Portaikko – kaikille avoin julkinen alue

Talomallin portaikossa on nyt selkeästi asiat, joiden pitäisi olla koko organisaatiossa hyvin julkisia ja laajasti ymmärrettyjä.

 • Roadmap (tiekartta)
 • Backlog (kehitysjono)
 • Tuotevisio
 • Tuotetavoitteet
 • Sprint-tavoitteet

Portaikkoon sijoitettujen kokonaisuuksien osalta on jatkuvasti kehittämistarpeita lähes jokaisessa tuoteorganisaatiossa. Tuotevisio on vanhentunut, tuotetavoitteita ei ole määritelty, ja sprinttitavoitteiden käyttö on hylätty, koska niitä on hyvin vaikea käyttää ilman tuotetavoitteita. Roadmapit ovat vain tuotepäällikön päässä tai pöytälaatikossa, ja backlogit ovat liian suuria.

Tavoitehierarkia, tuotevisiosta tuotetavoitteiden kautta sprinttitavoitteisiin on äärimmäisen tärkeä osa modernia tuotekehitystä ja tuotejohtamista. Osaava tuotejohtaja laittaa tähän aikaa ja energiaa. Toimiessaan tämä luo ryhtiä ja kuria tekemiseen, ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä suunnitelmien, priorisoinnin ja designin suhteen kaikilla tuotekehityksen tasoilla.

Tuotevisio, roadmap ja backlog taas ovat tuotejohtamisen tärkeimmät artifaktit. Niissä kiteytyy tuotteen johtamisen suunnitelma. Mitä tehdään, kenelle, miksi ja missä järjestyksessä. Roadmapin ja backlogin hallintaan pitää varata tarpeeksi aikaa. Näihin liittyy myös useita eri säännöllisiä kokouksia, joilla hallintaa tehdään yhdessä tiimin ja sidosryhmien kanssa.

Happy team giving high five in office

Referenssimallin hyödyntäminen

Talomallia voi käyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla

 • Tuotepäällikön ja tuoteomistajan vastuualueiden määrittäminen
 • Oman osaamisen kartoittaminen eri tuotejohtamisen osa-alueilla – mitä pitää opiskella lisää
 • Onko tuotteen tavoitehierarkia kunnossa ja julkinen? Miten hyvin tavoitehierarkian osat tunnetaan kehitysorganisaatiossa?
 • Missä kunnossa ovat roadmap ja backlog?
 • Mikä tuotejohtamisen osa-alue on hyvässä kunnossa ja missä on kipupisteitä? Minkä alueen kehittämisellä olisi suurin vaikutus tuotteen menestykseen?

Usein nämä yllä mainitut asiat kannattaa ottaa esiin porukalla ja miettiä, mitä pitäisi kehittää. Kehittämiseen on useita vaihtoehtoja: koulutukset, mentorointi, itseopiskelu, valmennus. Eficode voi auttaa, olemme tuotejohtamista kehittäneet Suomessa jo yli 15 vuotta. Älä epäröi kysyä meiltä apua. Tässä vielä linkki webinaariin, jossa esittelemme taloa lisää.

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Lead Consultant

Artolla on 25 vuoden kokemus tuotekehityksestä eri rooleissa ja 7 vuoden kokemus tuoteomistajien ja tuotepäälliköiden kouluttamisesta ja valmentamisesta.

Share This