Tiedämme, että kilpailukyvyn ylläpitäminen nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä vaatii paljon enemmän kuin vain teknistä osaamista. Siksi esittelemme mallin, joka kattaa laajasti tuotejohtamisen eri aspektit, kuten markkinointistrategiat, tuotevisiot, tuotteen tavoitehierarkian ja kilpailijaseurannan.

Referenssimallin käytöllä saa monia eri hyötyjä:

  • organisaatio ymmärtää mitä kaikkea menestyksekäs tuotejohtaminen sisältää
  • vastuunjako helpottuu
  • tärkeät mutta ei päivänpolttavat asiat eivät jää kiireiden jyräämäksi

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti tuotepäälliköille, tuoteomistajille ja tuotekehitysjohdolle. Mutta myös muiden tuotekehityksestä kiinnostuneiden sidosryhmien edustajat voivat saada hyvää oppia webinaarista. Yhteistyö tuotekehityksen ja muun organisaation välillä helpottuu, kun kaikki ymmärtävät mitä kaikkea menestyvä tuotejohtaminen vaatii.

 

Share This