Mihin tuotejohtamista tarvitaan?

28 Nov 2017

Mihin tuotejohtamista tarvitaan?

Nov 28, 2017

Menestyäkseen tuoteliiketoiminnassa ei riitä, että kyvykkyydet kehitysosastolla ovat kunnossa, tai peräti erinomaiset. Tuotteen tai palvelun kehittäminen kun ei ole alkuunkaan riittävää, vaan on myös ymmärrettävä, mitä tuotteita tai palveluita kannattaa tehdä, ja kuinka niistä kerrotaan asiakkaille.

Joskus kun ei olla ymmärretty, kenelle tai mitä ongelmaa ratkaistaan, kehitetään jotain sellaista, mitä kukaan ei tarvitse. Silloin ollaan siirrytty ainakin kaksi askelta lähtöruudusta taaksepäin!

Toinen näkökulma on yrityksen kasvu. Uudessa yrityksessä tuotejohtaminen keskittyy ensimmäisten tuotteiden markkinoille saattamiseen ja tuotestrategia on hyvin lähellä koko yrityksen strategiaa. Tuotejohtamista ei ajatella omana toimintonaan ja suuren osan siitä tekee yrityksen toimitusjohtaja tai joku perustajista. Yrityksen kasvaessa ylin johto keskittyy muihin asioihin, kuten yrityksen skaalaamiseen, rahoituksen saamiseen ja myyntityöhön. Roolin muutos aiheuttaa harmittavan usein, että tuotteet jäävät heitteille.

Tilanteessa tarvitaan tuotejohtamista ja sille tekijää, jota useimmiten kutsutaan tuotepäälliköksi.

Jotta tuoteliiketoiminta olisi menestyvää, on tuotteita johdettava ja niillä on oltava yrityksen sisäinen omistaja. Tuotteen tai palvelun elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan tilanteen mukaisia toimenpiteitä eli tuotejohtamista.

Tuotejohtaminen antaa keinoja, työkaluja ja parhaita käytäntöjä tuoteliiketoiminnan tarpeisiin ja ongelmiin.

 

Tuotestrategia – suunta tulevaisuuteen

Kaikella toiminnalla on suunta ja tavoite. Päästäksesi perille sinun pitää tietää minne olet menossa. Monen yrityksen strategia perustuu korulauseisiin ja numeerisiin tulos- tai kasvutavoitteisiin (Jos et usko niin selaapa 3:n Helsingissä pörssissä noteeratun strategiaosuus julkisesta vuosikertomuksesta). Tuotestrategia on konkreettinen suunnitelma, miten tarjoomaa kehitetään niin, että yrityksen strategiset tavoitteet saavutetaan. Tuotestrategian tulee olla linjassa muiden strategiakomponenttien kanssa, kuten teknologia- ja markkinastrategian.

Tuotestrategia viitoittaa tien tulevaisuuteen ja mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen.

 

Tuotejohtaminen tarjoaa keinot ja metodit siihen, kuinka parhaat uutta liiketoimintaa tuovat ideat saadaan valittua kehitykseen.

Markkinamahdollisuus – ideasta innovaatioksi

Uusista tuoteideoista ja parannuksista ei yleensä ole pulaa. Suomessa keksintöjä tehdään paljon ja melkeinpä kenen tahansa toimesta. Mutta valitettavan harvasta ideasta tulee oikeaa liiketoimintaa. Mutta mitkä niistä kannattaa ottaa jatkokäsittelyyn ja lopulta kehitykseen? Yleensä tämä prosessi ei ole systemaattinen ja objektiivinen.

Tuotejohtaminen tarjoaa keinot ja metodit siihen, kuinka asiakkaita kiinnostavat uutta liiketoimintaa tuovat ideat saadaan valittua kehitykseen. Myös asiakas- tai markkinaymmärryksen kehittämiseen löytyy systemaattisia keinoja. Liiketoiminnan ja tekniikan kehityssyklien nopeutuessa jää rannalle, jos uudet tuotteet perustuvat vain yrityksen johdon ja työntekijöiden omiin mielipiteisiin.

Markkinamahdollisuus varmistaa liiketoiminnan kannalta parhaiden ideoiden päätymisen suunnittelupöydälle.

 

 

 

Tuotesuunnittelu – käyttäjä ensin

Mitä tapahtuu, jos kehitettävälle tuotteelle ei ymmärrettävästi määritellä ja kuvailla käyttäjää ? Kyllä: suunnittelija tai koodaaja valitsee ratkaisut kuten parhaaksi näkee (lue: tekee tuotteen itselleen). No edustaako suunnittelija tyypillistä käyttäjää tarpeiltaan tai tekniseltä osaamiseltaan ? B-to-B -liiketoiminnassa voidaan yleistää, että ei ikinä tai ainakin hyvin harvoin. Tuotejohtaminen tuo systemaattisen tavan käsitellä asiakkaan ongelmaa tai tarvetta, ja antaa kommunikoinnin työkaluja käyttäjän parempaan ymmärrykseen. Käyttäjäymmärryksen avulla voimme myös varmistaa tuotteen helpon käytettävyyden todellisten käyttäjien näkökulmasta. Tuotekehityksessä jaetaan usein niukkuutta, jolloin toteutettavia asioita joudutaan priorisoimaan. Silloin käyttäjäymmärrystä tarvitaan, jotta osataan panostaa liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin asiakassegmentteihin.

Tuotesuunnittelulla varmistetaan, että kehitettävät tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita.

 

Tuotemarkkinointi – ostamisen helppous

Maailman paraskaan tuote ei myy, jos asiakkaat eivät tiedä sen olemassaolosta. Vaikka asiakkaat tavoitettaisiinkin, niin he eivät uskalla tai osaa ostaa tuotetta, jos heille ei osata kertoa heille ymmärrettävällä tavalla, mitä arvoa tuote heille tuo. Tuotejohtamisen metodeilla syntyy tuotemarkkinoinnin perusta: mitä tuote tekee = arvolupaus, kenelle sitä myydään = asiakassegmentointi ja kuinka asemoidumme kilpailijoihin nähden = positiointi. Kun tuotemarkkinointi on tehty asianmukaisesti, on varsinainen markkinointi helppoa: viestin monistamista sopiviin kanaviin. Ostamisen helppous lisää myyntiä.

Tuotemarkkinointi tekee tuotteen ostaminen helpoksi.

 

Tuote vaatii omistajan, joka johtaa tuotetta kunkin elinkaaren vaiheen mukaisesti.

Elinkaarenhallinta – hyödynnä tuotteesi koko potentiaali

Monesti ajatellaan, että kun tuote tai palvelu on kehitetty valmiiksi, kaikki on valmista. Markkinointi tuottaa liidejä, verkkokauppa soi, myyjät vastaanottavat tilauksia ja tuotanto lisää kapasiteettiaan serverit punaisina. Todellisuudessa tuote vaatii omistajan, joka johtaa tuotetta kunkin elinkaaren vaiheen mukaisesti. Todellisuudessa myös operatiiviset asiat vaativat aikaa, myynnin ja tuotannon tukeminen, mahdolliset ongelmatilanteet ja niin edelleen. Kun tuotetta johdetaan aktiivisesti saadaan sen koko kaupallinen potentiaali hyödynnettyä. Yleinen ongelma on liian suureksi kasvanut portfolio, pienen volyymin todellisuudessa kannattamattomat tuotteet muodostavat nimikkeistä joskus valtaosan. Aktiivisella tuotejohtamisella turhat tuotteet saadaan tapettua asiakastyytyväisyyttä uhraamatta ja kannattavuus paranee.

Elinkaarenhallinnalla varmistetaan tuotteen kaupallinen menestys.

 

Haluatko oppia tuotejohtajaksi? Tutustu Tuotejohtaminen 2.0 -kurssiimme.

 

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

[et_pb_posts_carousel_agsdcm admin_label=”Kiinnostavaa sisältöä – VALITSE KATEGORIA & LAJITTELU” _builder_version=”3.0.92″ category_id=”37″ posts_filter_any=”off” display_featured_posts_only=”off” ignore_displayed_posts=”off” show_date=”off” remove_drop_shadow=”off” header_font_size_tablet=”51″ header_line_height_tablet=”2″ subheader_font_size_tablet=”51″ subheader_line_height_tablet=”2″ title_font_size_tablet=”51″ title_line_height_tablet=”2″ meta_font_size_tablet=”51″ meta_line_height_tablet=”2″ max_title_characters=”150″ orderby=”comment_count” heading_style=”custom” heading_primary=”Lisää sinua kiinnostavaa sisältöä” posts_per_page=”4″ hover_overlay_icon=”%%190%%” saved_tabs=”all” /]

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.

Share This