Mitä on tuotteistus?

10 Nov 2020

Mitä on tuotteistus?

Nov 10, 2020

Tuotteistus voi tarkoittaa montaa asiaa. Esimerkiksi perustuotteen tai teknologian paketointi myyntikanaviin on tuotteistusta. Näin rajattuna tuotteistus käsittää esimerkiksi arvolupauksen, myyntinimikkeen, myyntipakkauksen (tämä voi toki olla virtuaalinen vrt verkkokauppa ja/tai SaaS-palvelu), hinnoittelun ja myyntimateriaalin. Listaa voi jatkaa vielä pitkään liiketoiminnan luonteen mukaisesti 

Näin määriteltynä  tuotteistus käsittää asiat, jotka näkyvät asiakkaalle.

 

Tuotteistusta voi tarkastella myös toisesta, laajemmasta näkökulmasta

Mitä jos ajatellaan tuotteistusta laajemmin? Tuotteistuksen voi ajatella tuotteen, sen osakomponentin tai vaikkapa toimintatapojen vakiointina. Monet yritykset toimittavat räätälöityjä kokonaisuuksia ja/tai palveluita asiakkailleen. Mitä jos vakioisimme toimitussisältöjä niin, että toimittaisimme täsmälleen samoja tuotteita asiakkaillemme. Vaikka toimituskokonaisuus olisikin asiakaskohtainen, niin se koostuisi vakiokomponenteista, jotka toistuvat 10, 100 tai miljoona kertaa.

 

Millaisessa tilanteessa tuotteistustarve ilmenee?

Liiketoiminnan kasvaessa huonosti skaalautuvat toimintatavat alkavat rajoittaa kasvua. Jos kaikki toimitukset sisältävät räätälöintiä tai manuaalista työtä asiakasmäärän kasvaessa tulee haasteita vastaan. Jos tuotteet on dokumentoitu vain epämääräisiin sähköposteihin tai muutaman avainhenkilön muistiin, yritys ei voi kasvaa. Vakioimalla eli tuotteistamalla avainkomponentit säästetään vaivaa ja helpotetaan myös tukipalvelujen toimitusta. Tällainen tilanne on usein projektimallilla toimivissa yrityksissä. 

Ohjelmistojen osuus kasvaa jatkuvasti toimitusprojekteissa. Kun toimitetaan voimalaitos tai logistiikkaratkaisu satamaan, tarvitaan laitteiden lisäksi laajasti automaatiota ja muuta toiminnallisuutta, joka toteutetaan ohjelmistoilla. Vaikka jokainen toimitusprojekti olisi erilainen ’’raudan’’ suhteen ohjelmisto saattaa kannattaa tuotteistaa pidemmälle. Softan muuttuva kustannus on pieni, joten se saattaa kannattaa tuotteistaa sellaisenaan toistuvaksi ’’paketiksi’’ jota konfiguroidaan ja/tai täydennetään uusilla moduuleilla projektien vaatimusten mukaan. Kun kehitystyössä sovelletaan tuotejohtamisen parhaita käytäntöjä saadaan optimoitua kustannukset ja asiakkaille tuotettava arvo.

 

Tuotteistuksesta ja vakioinnista saadaan monia hyötyjä

  1. Tuotteistuksella myyntikustannukset laskevat yksikköä kohden. Kun myydään vakiotuotteita voidaan myyntimateriaalit virittää asiakkaiden ja myyntikanavan tarpeiden mukaisiksi. Myyjien ei myöskään tarvitse kysyä joka asiasta tuotekehitykseltä tai pajalta vaan he voivat keskittyä asiakastyöskentelyyn.
  2. Tuotantokustannukset laskevat, jos toistojen määrä kasvaa. Vanha nyrkkisääntö konepajalta on, että jos tilaat yksittäiskappaleen hintaan 100 EUR niin kaksi samanlaista saat ostaa hintaan 140 EUR. Toistojen määrän kasvaessa hyöty voi olla vieläkin suurempi. Ohjelmistoissa säästö voi olla suurempi, jos on mahdollista päästä täysin vakioituun tuotteeseen muuttuvakustannus lähestyy nollaa, jos asiakaskohtaista räätälöintiä ei tarvita.
  3. Tuotteistamalla yrityksen kasvu mahdollistuu. Toimintaa on helpompi skaalata kun monistetaan jo olemassa olevaa, jota tarvittaessa täydennetään asiakaskohtaisilla komponenteilla (asennustarvikkeet, integraatiot).
  4. Toimitusajat lyhenevät kun asiakastoimitukset koostuvat vakiotuotteista. Tuotantoa voidaan kehittää määrätietoisemmin, kun syntyy parempi näkymä tulevaisuuden toimituksiin.
  5. Tuotteiden ylläpito helpottuu, kun ne koostuvat vakiokomponenteista ja versioista.
  6. Lisämyynti helpottuu, koska tuotteita toimittamalla yritykselle jää tarkka tieto mitä on toimitettu. Tällöin lisämyyntiä voidaan kohdentaa esimerkiksi tuoteparannusten muodossa tarkasti määrätylle kohderyhmälle.

 

Miten pääset liikkeelle?

Tuotteistamisen mahdollisuuksia omassa organisaatiossa voi arvioida analysoimalla aikaisempien toimitusten sisältöä. Kuinka paljon niissä oli asiakasräätälöintiä ja tuottiko se todellista arvoa? Sisältyykö strategiaanne kasvu? Jos sisältyy heijastuuko se tuote/palvelustrategiaanne? Ehkä tuotestrategian kirkastus auttaa näyttämään suuntaa tuotteistukselle.

Tuotteistuksesta aiheutuu nimittäin kustannuksia. Tuotteistukseen liittyy paljon suunnittelutyötä, rajapintojen määrittelya, erilaisetn teknisten ja myynnillisten asioiden dokumentointia. Mikä pahinta suurin osa kustannuksista tulee ennen kuin ensimmäistäkään tuotetta on myyty! 

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Share This