Mitä on Software Product Management?

28 Apr 2020

Mitä on Software Product Management?

Apr 28, 2020

SW-tuotehallinnan (Software Product Management) erityispiirteet

Tuotehallinta tai tuotejohtaminen on yrityksen tärkeimpiä toimintoja ja se vastaa kilpailukykyisestä tuotetarjoomasta ja sen elinkaaren hallinnasta. Yritys menestyy paremmin, kun siellä ymmärretään markkinan muuttuvat tarpeet, ylläpidetään asiakasymmärrystä ja autetaan asiakasta ostamaan helpommin. Usein tuotepäällikkö vastaa näistä tehtävistä.

Tuotteet ja palvelut, jotka lunastavat lupauksensa arvontuotosta (ratkaisevat oikean tarpeen/ongelman ja ovat helppokäyttöisiä), voittavat.  Kirjoituksessa käsittelen tuotehallintaa ohjelmistotuotteiden näkökulmasta, eli pyrin selventämään millaista on  ”Software Product Management”.

 

SW-tuotteet ja palvelut poikkeavat toimitustavaltaan HW-tuotteista

Perinteinen tuote käsitteenä viittasi fyysiseen tuotteeseen.

Modernin tuotehallinnan kulmakivi: Tuotemarkkinointia käsittelevä muistio ”Neil McElroy – Brand Man Memo (1931)” on kirjoitettu palasaippuan myynnin edistämiseen.

Jopa ensimmäiset matkapuhelimet olivat oikeastaan rautaa. Ohjelmisto oli ”piilotettu” käyttäjältä eikä sitä tarvinnut päivittää, eikä uutta toiminnallisuutta saanut käyttäjälle toimitettuun puhelimeen.

Tärkeä erottavat tekijä on ohjelmistotuotteen minimaalinen muuttuva kustannus, ohjelmiston monistaminen on käytännössä ilmaista. SaaS- palvelun kustannukset ovat suhteessa käytön tai asiakkaiden määrään. Terveessä liiketoiminnassa kytkös on suora myös myyntiin.

 

Rautatuotteen valmistaminen halpenee hitaasti volyymien noustessa. Tuotantokustannusten optimointi on monimutkainen palapeli, johon kuuluu mm. materiaalivirtojen hallinta, tuotantotekniikan kehittäminen, työkalut ja alihankkijoiden valinta. Osaan näistä ei pysty vaikuttamaan nopeasti ja niihin sitoutuu huomattava määrä yrityksen omia resursseja ja pääomaa.

Tuotteen toimitustapa on myös erilainen. Fyysinen tuote vaatii aina kuljetuksen. Ohjelmistotuote/palvelu voidaan toimittaa verkon yli valon nopeudella.    

 

SW-tuotteiden jatkuva (inkrementaalinen) kehittäminen on helppoa

Ohjelmistotuotteiden erityispiirre on niiden jatkuva kehittäminen. Konkreettiset tuotteet toimitetaan asiakkaalle, niiden toiminnallisuus ei enää muutu. SaaS palvelu, kuten vaikka Facebook, muuttuu monta kertaa päivässä (viittaus). Jopa turvallisen tuttu MS Office muuttuu päivitysten mukana, välillä liiankin kanssa. Tuotepäällikölle tuotteen päivitys lennosta mahdollistaa palvelun kehittämisen koko elinkaaren ajan.

Tuote voidaan lanseerata välttämättömimmällä toiminnallisuudella, joka täyttää vaikka vain yhden asiakassegmentin tarpeet. Tuotemarkkinointi ja markkinointiponnistelut tehdään vain tuon segmentin tarpeisiin terävällä kärjellä. Keskittyminen niihin asiakkaisiin, joille arvontuottomme on suurinta, auttaa saamaan jalansijan ja riittävän markkinaosuuden. Tuotteen jatkokehitys voi sitten kohdistua lisätoiminnallisuuksiin, joiden avulla voimme ottaa haltuun seuraavat asiakassegmentit. Usein myös asiakkaiden kasvaessa tarvitaan suorituskykyä ja/tai lisää samanaikaisia käyttäjiä. Järjestelmää ei kuitenkaan tarvitse rakentaa alusta asti tukemaan miljoonaa käyttäjää, vaan sen voi tehdä vasta sitten kun tarvitaan.

 

 

SW saattaa olla osa kokonaistuotetta ja/tai palvelua

Ohjelmistot ja palvelut ovat osa miltei jokaista tuotetta. Yksinkertainenkin tuote voi sisältää ohjelmistoja, jotka täydentävät joskus tonnien painoisia tuotteita vaikkapa työkoneita tai autoja. Osana ostajan polkua voidaan tarvita mobiilisovellusta tai tuotekonfiguraattoria, jotka ovat tuotteeseen suoraan liittyviä ohjelmistoja.  Käyttäjän polkuun voi kuulua teknisen laskennan ohjelmistoja, joilla esimerkiksi tuotteet mitoitetaan käyttäjän tarpeisiin. Jos suunnittelijan työ tehdään helpoksi tuotteenne pääsevät useampaan projektiin mukaan ja kauppaa syntyy.        

 

 

Data

Ohjelmistotuotteilla ja palveluilla saadaan kerättyä dataa, jonka perusteella palvelua voidaan kehittää eteenpäin. Seuraamalla ohjelmiston käyttöä opitaan mitä toiminnallisuutta käytetään oikeasti. Onko mahdollisesti toiminnallisuuksia, joita ei käytetä ollenkaan. Tuotepäällikkö voi reagoida tuollaisessa tilanteessa ja selvittää onko kysymys arvoon tai käytettävyyteen liittyvästä ongelmasta. Jos ominaisuus ei ratkaise asiakkaan pulmaa tai tarvetta kannattaa toiminnallisuus poistaa. Jos taas asiakas ei osaa toiminnallisuutta käyttää on käyttäjäkokemus epäonnistunut. Käyttäjäkokemuksen puutteen voi paikata paremmalla UI-toteutuksella tai vaikkapa kouluttamalla asiakkaita.

Ohjelmistosta kerättyä dataa käyttämällä voidaan myös pohjustaa lisämyyntiä. Käyttäjäkokemusta ei kannata pilata liian kaupallisella toteutuksella – sillä varsinkin B-to-B ympäristössä käyttäjä harvemmin on ostaja. Koukkuja lisätoiminnallisuuksien ja/tai kapasiteetin myyntiin kannattaa usein tarjota. Jos tämä tapahtuu ilmaisten kokeilujaksojen avulla. Tarvittaessa voi käyttäjäkin ne aktivoida ilman luottokorttia. Kaupan teko muodostuu helpommaksi, jos palvelu on jo käytössä ja siirtyminen kilpailijan ratkaisuun aiheuttaa vaihtokustannuksia.

 

SW-tuotteen demoilu

Ohjelmistotuotteita kehitettäessä on helppo tehdä erilaisia testejä ja kokeiluja. Voidaan helposti vaikkapa rakentaa käyttöliittymä, jolla voidaan havainnollistaa käyttäjän työnkulku. Käyttöliittymä voi olla hyvinkin aidon näköinen, mutta nappulaa painamalla ruudulle latautuu staattinen kuva oikean reaaliaikaisen tiedon sijaan. Käyttäjä ei välttämättä edes huomaa, että toimintoa tehdään ilman back-endiä (eikä sitä välttämättä ole edes olemassa). Tämä mahdollistaa aidon palautteen keräämisen kehityksen alkuvaiheessa, mikä laskee kehityskustannuksia ja johtaa parempaan lopputulokseen.

Konkreettisilla tuotteilla tämä voi olla huomattavasti hankalampaa. Prototyypit ja mock-up:it kuuluvat HW tuotteiden kehityssykliin, mutta usein ne tehdään enemmän validoimaan tuotannollisia tuotteen valmistukseen liittyviä asioita. Varsinaista käyttäjäkokemusta on monen hw tuotteen osalta hankalampi demota, tai ainakin se vaatii paremman mielikuvituksen.

 

Ohjelmistotuotteita tehdään yhä enemmän auttamaan konkreettisten tuotteiden havainnollistamista. Augmented reality ratkaisuilla saadaan jopa rakennustyömaalla talotekniikka näkyviin, vaikka sen komponentit olisivatkin vielä tukkurin varastossa. Erilaiset simulaatiot auttavat testaamaan laivan vakavuutta tai selviytymistä pahoissa jääolosuhteissa, vaikka saumaa ei ole hitsattu metriäkään telakalla.

 

SW-tuotteen liiketoimintamallit

Ohjelmistot ja SaaS-palvelut taipuvat monipuolisiin liiketoimintamalleihin. Yleisesti sovellettuja liiketoimintamalleja on kymmeniä erilaisia, voi melkein puhua runsaudenpulasta. Muutamia esimerkkejä alla:

  • lisenssin myynti
  • ylläpitomaksu
  • laskutetaan käytöstä
  • SW auttaa asiakasta ostamaan/käyttämään jotain muuta tuotetta (osana kokonaistuotetta)
  • Ohjelmistolla / palvelulla kerätyn datan myynti mainostajille
  • Ohjelmistolla kerätyn datan myyminen takaisin asiakkaille esim. asiantuntijapalveluna
  • Kaksisuuntainen markkinapaikka

Yhteenveto:

Tuotehallinnan ja tuotejohtamisen perusasiat pätevät myös ohjelmistotuotteenhallintaan (Software Product Management). Me kehitämme tuotteet käyttäjille ja markkinoimme niitä ostajille. Markkina ja asiakasymmärrys on yhtä tärkeää kaikessa tuote- ja palveluliiketoiminnassa.

Ohjelmistotuotteilla on kuitenkin omat erityispiirteensä, joita edellä käsittelin. Kokonaistuote, datan hyödyntäminen ja erilaiset liiketoimintamallit omaavat usein suurimman potentiaalin tuotejohtamisen näkökulmasta.

Haluatko kehittyä tuotepäällikkönä? Tutustu tuotejohtamisen koulutuksiimme!

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Share This