Kiertotalous tuotepäällikön idea-aitta

1 Apr 2021

Kiertotalous tuotepäällikön idea-aitta

Apr 1, 2021

Uusia tuoteideoita etsiessä on hyvä hyödyntää megatrendejä.

Vaikka tuotteesi ei ratkaise megatrendeihin liittyvää tarvetta suoraan, tai se ei varsinaisesti liity niihin, kannattaa pitää mielessä, että megatrendit koskettavat meitä kaikkia.Megatrendejä ovat esimerkiksi: (lähde Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary: Shaping the Trends of Our Time 16.9.2020)

 • Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja saasteet
 • Väestön ikääntyminen
 • Kaupungistuminen
 • Uudet teknologiat
 • Eriarvoisuus

Kun hetken pohtii näillä kaikilla on rajapintoja meihin kaikkiin, siis kuluttajista ainakin suurimpaan joukkoon. Tuotepäällikön näkökulmasta kyseessä on merkitykseltään suuria globaaleja ilmiöitä, joista voi ammentaa loputtomasti ongelmia ja tarpeita uusien tuotteiden raaka-aineiksi (lue blogikirjoituksemme onko tuotepäällikkö tarpeen vai ratkaisun omistaja). Osa näistä trendeistä suorastaan huutavat ratkaisua ja toiset muuttavat toimintaympäristöämme voimakkaasti.

Tässä kirjoituksessa paneudutaan kiertotalousteemaan joka on voimakkaasti kytköksissä YK:n listan ensimmäiseen kohtaan. Kiertotalous ja sen periaatteet ovat osaratkaisu ilmastonmuutoksen torjumiseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja saasteiden vähentämiseen.

Kiertotalous ei ole uutta, vaan kokemusta on karttunut runsaasti

Kaikki kansakoulua käyneet (viimeinen ikäluokka 1965 syntyneet)  ovat todennäköisesti keskustelleet henkilöiden kanssa, jotka ovat eläneet nuoruudessaan 80 % omavaraisesti. Vuosisadan vaihteen aikoihin (selvyyden vuoksi: 1800/1900) maaseudulla asui 85 % väestöstä. Suurin osa heistä sovelsi kiertotaloutta aidoimmillaan. Energiaa ei ostettu ulkopuolelta, vaan polttopuut, vesivoima ja lihasvoima hoitivat homman. Väkilannoitteita ei käytetty, vaan ravinteet kiersivät kotieläinten ja ihmisten kautta uudelleen käyttöön. Vaatteita valmistettiin itse villasta,  pellavasta ja nokkosista. Tarvekalut valmistettiin itse tai kyläsepän toimesta, tällöinkin materiaalit kierrätettiin tarkkaan.

Raaka-aineita on kierrätetty aina kun se on ollut taloudellisesti kannattavaa. Paperin, lumpun ja metallien kierrätys on maailman toiseksi vanhin ammatti. Erityisesti metallit on kannattanut uudelleenkäyttää. On paljon helpompaa ja halvempaa valmistaa uusia tuotteita sulattamalla valmista metallia, kuin palata louhokseen ja jalostaa neitseellistä raaka-ainetta. Sopivasti lajitellun kierrätysmetallin arvo voi olla jopa suurempi kuin vastaavan uuden materiaalin, sillä onhan osa seosaineista jo valmiina ja uudelleenkäyttö nopeuttaa prosessia.

 

 

Mitkä ovat  wanhan ja nykyisen kiertotalouden merkittävimmät erot?

 

 

Wanha Nykyaikainen
Motivaatio Käytännöllinen, Taloudellinen Arvopohjainen, Taloudellinen
Alueellisuus Paikallinen Globaali
Tiedonkulku Puhe, kirje Digitaaliset välineet
Hierarkisuus Matala  Yhteiskunnan ohjaama
Materiaalikirjo Pieni Erittäin laaja
Materiaalien vahingollisuus  Vähäinen Osin suuri

Miksi kiertotalous on tärkeä teema?

Tällä hetkellä kulutamme maapallon resursseja niin, että ne loppuvat tai niiden hinta nousee käyttösovellusten ulottumattomiin. Milloin tämä kunkin raaka-aineen kohdalla tapahtuu, on toki vaikea ennustaa, mutta maapallo on suljettu systeemi, joten loppuminen on jokaisen kohdalla varmaa. 

Kiertotalous auttaa myös laskemaan energiankulutusta, jolla on suora vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen. Vaikka auringosta tuleva energia on rajallinen resurssi, sitä riittää niin pitkään, että me voimme keskittyä ratkaisemaan muita ongelmia ensin. Kiertotalous kattaa kuitenkin energian siirtämisen ja varastoinnin esimerkiksi biomassaan (polttopuut), biopolttoaineet (uusiutuvat komponentit) ja synteettiset polttoaineet vety, metaani, metanoli (joita voidaan valmistaa aurinkoenergian avulla hajottamalla vettä ja/tai hiilidioksidia) 

 

Sitran selvityksen mukaan  kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. (lähde Sitra)

 

Rooman Klubin The Circular Economy and Benefits for Society -raportin arvioiden mukaan kiertotalous voisi vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä 68 %, luoda yli 75 000 uutta työpaikkaa ja vaikuttaa positiivisesti vaihtotaseeseen (+1,5 % BKT:sta) vuoteen 2030 mennessä.

 

Kiertotalous ei ole siis uhka vaan suuri mahdollisuus !

Mitä kiertotalous tarkoittaa käytännössä?

 

Ellen MacArthur Foundation jaottelee kiertotalouden viiteen periaatteeseen: 

 • Jätteen poistaminen suunnittelun keinoin: Tuotteissa ja palveluissa ei käytetä materiaaleja, joita ei voi uudelleenkäyttää.  
 • Elinkaarien pidentäminen muunneltavuuden avulla: tuotteet ja palvelut suunnitellaan niin, että elinkaaren aikana niihin voidaan tehdä muutoksia. (Eihän autoakaan tarvitse vaihtaa talven tullessa, riittää kun vaihtaa talvirenkaat alle.) 
 • Uusiutuvaan energiaan tukeutuminen: uusiutuvan energian käyttö valmistuksessa ja käytön aikana. 
 • Systeemiajattelu: huomioidaan kokonaisoptimi paikallisen optimin sijaan. (Kotitalouden pahvia ei kannata viedä kierrätykseen autolla kymmenien kilometrien päähän, vaan sen voi käyttää saunan sytykkeinä.)
 • Jäte on ruokaa: tuotteiden ja palveluiden orgaanisen jätteen turvallinen palauttaminen osaksi ravinneketjua.

 

Jätteelle sopiva määritelmä voisi olla  “hyvää arvokasta materiaalia, mutta väärässä paikassa”

 

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Sitra on käsitellyt kiertotalouden liiketoimintamalleja ansiokkaasti: 

 • Jakamisalustat: yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto. 
 • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut: kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut. 
 • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan 
 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen: tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella. 
 • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen: elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen. 

Mitä kiertotalouden liiketoimintamallit tarkoittavat käytännössä?

 

Jätteen poistaminen suunnittelun keinoin

Jätteen poistaminen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa helpottaa kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Aikanaan Mercedes-Benz valmisti mallisarjaa 190, jonka puskurissa oli 7 erilaista muovia! Paremmalla suunnittelulla ja ehkä hieman näyttävyydestä tinkimällä tuon olisi voinut korjata rakenteella, jossa käytetään vain yhtä muovilaatua. Kun yhtä laatua kertyy käytön loppuessa merkittäviä määriä on sen hyödyntäminen kierrätysmateriaalina helpompaa.

Konkreettisia tuotteita valmistettaessa voidaan simulaatioilla ja digitaalisilla prototyypeillä vähentää materiaalin ja energian kulutusta joskus merkittävästi.      

Uusiutuvaan energiaan tukeutuminen

Nesteellä tuumattiin jo vuosia sitten, että mitä jos dieselöljyä valmistettaisiin uusiutuvista raaka-aineista. Tällöin vaikutus ilmastonmuutokseen olisi minimaalinen. Olemassa olevaa jakeluverkostoa ja ajoneuvoja voitaisiin käyttää edelleen. Muutos tapahtuisi tuotantoprosesseissa ja käytetyissä raaka-aineissa. Ilmastonmuutoksen uhan kasvaessa on uusiutuvaa energiaa tuettu lainsäädännöllisin toimin, mm. velvoittamalla lisäämään polttoaineisiin biokomponentteja sekä erilaisilla tukiaisilla.

Elinkaarien pidentäminen

Fyysisen tuotteen elinkaaren pidentäminen säästää energiaa ja raaka-aineita huomattavasti. Ennen tuotteet valmistettiin niin, että kuluvia osia ja pieniä korjauksia pystyttiin tekemään helposti. Nykyajan kodinkoneet tuntuvat olevan kertakäyttötavaraa: kun vika iskee muutaman vuoden ikäiseen pesukoneeseen, ei varaosia ole välttämättä saatavilla. Korjaus voi maksaa myös yli puolet uuden hinnasta, jolloin uuden koneen hankinta on houkuttelevaa. 

Onneksi kalliimmissa tuotteissa on vaihtoehtoja. Esimerkiksi Valtra kunnostaa traktoreiden vaihdelaatikoita. Alkuperäisestä materiaalista ja vaihdelaatikon valmistuskustannuksista suuri osa saadaan hyödynnettyä peruskorjauksessa, jonka jälkeen vaihdelaatikko jatkaa käytössä vielä pitkän aikaa. Joidenkin tuotteiden osalta peruskorjauksen yhteydessä voidaan tehdä jopa parannuksia, jolloin kiertoon lähtevä tuote on parempi kuin uusi.

Tuote palveluna

Asiakas vuokraa tai liisaa tuotteen ostamisen sijaan. Tuotteen tai palvelun tarjoaja vastaa tuotteen ylläpidosta ja luotettavuudesta. Klassinen malli voisi olla autonvuokraus lyhytaikaisesti tai liisaus pidempiaikaisesti. Taksit mahdollistavat autolla matkustamisen ilman investointia omaan autoon tai ajokorttiin. Nykyajan kiireinen ihminen ei ehdi eikä halua omistaa mitään ylimääräistä, mutta saattaa haluta käyttää autoa tarpeen tullen.

Skipperi on loistavan lähdön saanut palvelu, jonka kautta voit vuokrata veneitä. Sinun ei tarvitse huolehtia kevät- ja syyskunnostuksesta, laituripaikasta, talvisäilytyksestä, vaan jäsenenä voit keskittyä veneilyyn.  

Materiaalinkin voi palvelullistaa. Saippua julkiseen vessaan voidaan myydä osana siivouspakettia. Palvelun tilaaja maksaa tietyn määrän kuukaudessa kokonaispalvelusta ja siihen kuuluva saippua käsienpesupisteen vieressä ei koskaan lopu kesken.

Tuotteiden elinkaarta ja käyttöastetta  voidaan jatkaa erilaisten jakamisalustojen kautta

Käytetyt alkuperäiselle omistajalle turhiksi käyneet tavarat voi myydä helposti esim. Tori, Huuto.net -palveluiden avulla eteenpäin. Esimerkiksi lasten vaatteista ja tarvikkeista kasvetaan nopeammin ulos kuin ne kuluvat loppuun. Nettivuokraus.com palvelussa voit vuokrata omia vähällä käytöllä olevia autoja, koneita ja työkaluja jne.  

 

Miksi kiertotalouden huomioiminen kannattaa hyödyntää tuotteissanne:

 • Tekemätöntä työtä on paljon, tarve on huutava.

 • Loistavia aihioita uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi

 • Digitaaliset ratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia 

 • Jos edistää kiertotaloutta syntyy yritykselle ja omalle työlle uusi merkitys

 • Kiertotalouden huomioivia tuotteita on ilo ostaa ja ne käyvät hyvin kaupaksi

 • Moni kiertotalouden näkökulma laskee kustannuksia esim. alhaisempina materiaalikustannuksina 

 • Kiertotalouden kehittymiseen kiinnitetään huomiota niin hankinnoissa kuin lainsäädännössäkin

 • Omistuksen muuttuminen palveluiksi helpottaa asiakkaasi elämää ja nostaa elämän laatua

 • Rahoituksen saaminen saastuttavalle yritystoiminnalle vaikeutuu, kun taas raha etsii kiertotalouden kohteita

 

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.

Share This