Kehitystiimistä tuotetiimiksi – seitsemän muistettavaa asiaa

24 Jan 2024

Kehitystiimistä tuotetiimiksi – seitsemän muistettavaa asiaa

Jan 24, 2024

Perinteinen ketteryys määrittelee tuoteomistajan, Scrum Masterin ja kehitystiimin roolit. Nämä yhdessä muodostavat Scrum-tiimin. Tuoteomistaja vastaa visiosta ja priorisoinnista, Scrum Master auttaa ja vahtii tiimin prosessia ja toimintatapaa, ja kehittäjät kehittävät. Onko tämä paras tapa toimia? Miten tällainen tiimi voisi kehittyä vielä itseohjautuvammaksi? Tässä blogissa esittelen seitsemän eroa kehitystiimin ja “tuotetiimin” välillä.

Kehitystiimi ja tuotetiimi

Maailma ei ole niin kaksijakoinen kuin tämänkin blogin malli esittää. Kun puhun tässä kehitystiimistä ja tuotetiimistä, niin toivon lukijan myös ymmärtävän, että tämä on vain ajatusmalli. Ymmärrän, kaikki tiimit ovat yksilöitä. Mallia voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi tiimien ja toimintatapojen kehittämisessä.

Kehitystiimin ja tuotetiimin ominaisuuksia.

Kehitystiimi:

  • Fokusoitunut tekemiseen ja tehtävien valmiiksi saamiseen
  • Teknisesti vahva
  • Seuraa tuotepäällikön tai tuoteomistajan vaatimuksia ja määrityksiä

Tuotetiimi:

  • Mukana tuotestrategian, vision ja roadmapin mietinnässä
  • Enemmän design ja tarpeiden ymmärtämisen resursseja
  • Käyttäjälähtöinen lähestymistapa
  • Valta tehdä päätöksiä
  • Suurempi vastuu tuotteen menestyksestä

Kun kehitystiimi siirtyy kohti tuotetiimiä, tiimi alkaa ottaa enemmän vastuuta tuotteen suunnasta ja menestyksestä. Kun ollaan vielä kehitystiimi, vastuu suunnasta, menestyksestä, visiosta, tuotestrategiasta on vahvasti tuotejohtajan (tuotepäällikkö tai tuoteomistaja) vastuulla. Kun tiimi kehittyy enemmän kohti tuotetiimiä ja on siihen valmis, tiimi voi ottaa suurempaa vastuuta näistä asioista.

Tuotetiimi on väistämättä tehokkaampi kuin kehitystiimi. Sen takia tämä siirtymä kohti tuotetiimiytymistä on arvokas tavoite pitää mielessä. Tämä siirtymä ei ole kuitenkaan helppo, eikä aina edes mahdollinen. Kaikki seuraavassa listatut seitsemän tuotetiimin ominaisuutta ovat sellaisia joita voi kehittää erikseen. Jos kaipaat tässä apua, älä epäröi kysyä Eficodelta.

Kerromme lisää tästä asiasta webinaarissa 9.4.2024 klo 14-15. Varaa paikkasi tästä napista Lue lisää webinaarin sisällöstä ja varaa paikkasi!

1. Tuotetiimi on markkinasuuntautunut

Kehitystiimiin verrattuna tuotetiimi hakee säännöllisesti, jopa viikoittain, palautetta toimintoihin, ideoihin ja suunnitelmiin asiakkailta. Avainasia on ottaa koko tiimi tai vähintään edustajia tiimistä mukaan näihin keskusteluihin, eikä jättää tietoa pelkästään tuotepäällikön tietoon. Vaikka nämä keskustelut ottavatkin aikaa, niistä saatava markkinaymmärrys on olennaista, kun tuotetiimi tekee pieniä päätöksiä kehityksen lomassa. Tähän kuuluu myös iteratiivisuus – tuotetiimi testaa ja toimittaa toimintoja säännöllisesti, vähintään parin viikon välein.

2. Tuotetiimin näkökulma on strateginen

Tuotetiimi on tietoinen tuotevisiosta, ja mukana sen määrittämisessä. Tämä mahdollistaa sen, että tuotetiimi priorisoi ja määrittelee työtä yhdessä. Itseohjautuminen toimii paremmin, kun koko tiimi on ollut määrittelemässä tuotetta, sen tavoitteita ja sitä, miten tuote on linjassa liiketoimintatavoitteiden kanssa.

Miten organisaation koulutukset tukevat tuoteomistaja- tai tuotepäällikkö-roolia

3. Tuotetiimi on vastuussa tuotteen menestyksestä

Tuotetiimi ei ole pelkästään vastuussa teknisestä toteutuksesta, vaan myös tuotteen menestyksestä markkinoilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi käyttäjätyytyväisyyttä tai tuotteen kilpailukykyä verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Innovaatioiden suhteen tuotetiimi hakee, arvioi ja testaa erilaisia vaihtoehtoja, eikä tunneloidu vain yhdenlaiseen ratkaisuun. Tuotetiimi kerää dataa tuotteesta, instrumentoi koodia, ja on koko ajan kärryillä miten tuotetta käytetään markkinoilla.

4. Tuotetiimi on oikein resursoitu

Yksi tuotetiimiä kuvaava asia on että sillä on riittävästi, oikeanlaisia ja kaikenlaisia resursseja. Työkalut ja toimintatavat ovat sopivat ja joustavat. Tiimissä on kaikki tarvittavat taidot: kehitys, testaus, automaattitestaus, UX, design, deployment, support..

Jos tiimi on liian kevyesti miehitetty, tai jotain olennaisia taitoja puuttuu, se ei voi olla tuotetiimi. Samoin, jos tiimin työkalut eivät tue nykyaikaista tuotekehitystä, se ei voi olla tuotetiimi.

5. Tuotetiimi on demokraattinen

Tuotetiimissä ideat voivat tulla keneltä tahansa. Tuotetiimi ei toimi niin, että tuoteomistaja tai -päällikkö sanelee tiimille, mitä tai miten toiminnon pitäisi toimia tai mitä pitäisi tehdä. Ideat ongelmien ratkaisuun voi tulla keneltä tahansa. Tiimiä fasilitoidaan niin, että ideointi toimii tehokkaasti. Kehitysjono eli backlog on enemmän ongelmalähtökohtainen, ja ratkaisujen ideointi tehdään vasta hyvin lähellä työn aloittamista. Tuotetiimissä tuotejohtaja kuuntelee enemmän kuin puhuu.

6. Tuotetiimi toimii kestävästi

Tuotetiimissä tiimi itse hallitsee teknisen velan määrää, ja pystyy tekemään päätöksiä niin, että tekninen velka vain harvoin kasvaa ongelmaksi asti. Tämä tarkoittaa sitä, että ratkaisuja rakennettaessa harkitaan eri vaihtoehtoja, ja tehdään oikeita valintoja riippuen tuotteen tai ominaisuuden elinkaaren vaiheista. Kestävä toimintatapa tarkoittaa myös sitä, että tiimi hallitsee omaa työkuormaansa eikä polta ketään loppuun.

7. Tuotetiimi on tiimi, ei ryhmä

Hyvä tiimi koostuu eri näkökulmista, eri taustoista, eri kokemuksista. Tiimissä on rautaisia eksperttejä, mutta voi myös olla nuorta ja uutta energiaa ja näkemyksiä. Tiimissä on hyvä henki, huumori ja oma identiteetti. Vähäinen vaihtuvuus voi olla etu tiimin rakennuksessa, mutta siitä voi tulla myös painolasti – on hyvä saada uutta verta ja uusia näkemyksiä.

Tuotetiimi hallitsee kuitenkin lähteviä ja liittyviä jäseniä niin, että tiimin offboarding ja onboarding prosessit on hyvin hiottuja. Tiimin termistö ja tietovarasto esimerkiksi confluencessa on päivitetty ja ylläpidetty niin, että uusien tiimin jäsenien on helppo ja nopea päästä tehokkaaseen työhön kiinni.

Lopuksi – tuotetiimi kokee ylpeyttä tuotteesta. Tuote on koko tiimin yhteinen aikaansaannos. Kehitystiimi on vain töissä, tuotetiimillä on missio.

Markku Nurmela

Markku Nurmela

Lead Consultant

Markulla on yli 20 vuoden kokemus tuotejohtamisen konsultoinnista. Hänen mottonsa on "aina voi oppia jotain uutta".

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.

Share This