Mitä 5G tarkoittaa tuotepäällikölle?

24 Jul 2018

Mitä 5G tarkoittaa tuotepäällikölle?

Jul 24, 2018

Kaikki puhuvat 5G:stä, mutta mitä tekee 5G:n tuotepäällikkö?

5G tuotepäällikkö miettii parhaillaan ketkä ovat hänen asiakkaitaan (segmentti) ja millaiset arvolupaukset oikein kannattaisi tehdä. Kenelle 5G tuottaa eniten arvoa ? Miten 5G palvelut saadaan tuotteistettua niin että ostamisen helppous yhdistyy arvon tuottoon?  Palvelua ei ole vielä saatavissa, mutta kiinnostus herätetään nyt!

Tämä blogi kuvaa hypoteettisen 5G tuotepäällikön tehtävälistaa. Tällainen tuotepäällikkö voisi työskennellä vaikka teleoperaattorilla, laitevalmistajalla tai missä tahansa yrityksessä, jonka tuotteisiin ja/tai palveluihin 5G tuottaa arvoa. Kirjoituksesta voi saada inspiraatiota analogian kautta myös sellainen tuotepäällikkö, jonka tuotteet eivät liity 5G:hen ollenkaan.

 

Mitä 5G tarjoaa eri käyttäjäryhmille?

Mitä 5G tarkoittaa kuluttaja-asiakkaille?

5G lisää nopeutta 4G verkkoihin nähden jopa satakertaisesti. Korkeat nopeudet eivät ole käytettävissä kuitenkaan pitemmälläkään juoksulla joka paikassa sillä 5G:lle allokoidut taajuudet ovat hyvin korkeita, fysiikan lakien mukaan signaali ei kuulu kauas. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että niiden peitto jää alhaiseksi. Laajakaistaiset 5G verkot tulevat olemaan saatavilla vain tiheän asutuksen keskellä, kaupunkien keskustoissa ja toimistokeskittymissä.

No mitä tällä lisääntyneellä kaistalla voi tehdä? Millaisissa tilanteissa se hyödyttää asiakasta? Wapun päivänä voit streamata videokuvaa myös Ullanlinnanmäeltä. Jos asut tiheästi rakennetulla alueella kaista riittää yhä useammalle HD videon tilaajalle.

Yleisötapahtumissa esim. konserteissa ja urheilutapahtumissa voi katsojakokemusta rikastaa erilaisilla interaktiivisilla palveluilla. Kaistaa riittää isommallekin joukolle vaikkapa hidastusten, ylimääräisten kuvakulmien ja augmented reality trikeillä täydennettyihin kokemuksiin. Lähes reaaliaikaiset kilpailut, vedonlyönti yms. muuttuvat mahdollisiksi myös sellaisissa paikoissa, joissa kokoontuu paljon ihmisiä pienelle alueelle.

Peli hommissa viiveet ratkaisevat. 5G:n myötä viiveet pienenevät huomattavasti ja mobiiliverkon yli pelaavat pärjäävät kilpailussa myös kiinteän kuituyhteyden päässä pelaaville. Valitettavastii 5G ei tule saataville kesämökille, mutta tiheästi asutuilla paikoissa 5G tulee saataville ja pelaaminen ei ole enää paikka sidonnoista.

Missä muualla 5G:n kaistaa tarvitaan?

Videovalvonnan määrä ja käyttösovellukset lisääntyvät koko ajan ja laatuvaatimukset kasvavat. 5G tarjoaa lisäkaistaa ja korkealaatuisen videostreamin siirto helpottuu.

Mitä 5G tarjoaa IoT-ekosysteemiin?

Alempia taajuuksia allokoitu monissa paikoissa 5G käyttöön mutta useimmissa maissa missä ne ovat saatavilla kaistaa ei ole varattu kovin paljon eli kysymys on narrowband 5G:stä. Kuulostaa vähän kummalliselta, että puhutaan narrowbändistä uuden tekniikan yhteydessä, joka hieman toisella tavalla käytettynä takaa paljon kaistaa, mutta tässä onkin kysymys IoT palveluista. Eli verkkoon voidaan kytkeä suuri määrä päätelaitteita, joilta voidaan kerätä vaikka säähän liittyvää dataa. Monessa sovelluksessa tiedonsiirtokaistaa ei välttämättä tarvita kovin paljoa, mutta alhainen viive takaa virheettömän toiminnan sovelluksille. Jos matalmpia taajuuksia on tarjolla palvelu voidaan tarjota laajalla maantieteellisellä alueella. 5G tekniikalla on mahdollista kytkeä valtava määrä päätelaitteita verkkoon.  5G tekniikka pystyy hanskaamaan signalointimyrskyn, joka johtuu siitä että päätelaitteiden määrä lähitulevaisuudessa tulee kasvamaan eksponentiaalisesti.

Mitä 5G tarjoaa sisäverkkoihin?

5G:n lyhyet viiveet mahdollistavat myös käytön erilaisissa teollisuuden sovelluksissa vaikkapa Factory 4.0 arkkitehtuuri voidaan rakentaa langattomien verkkojen yli. 5G tekniikkaa käyttämällä esimerkiksi robottien sijoittelu tehtaan sisällä ei ole kiinni kaapeleista. Muutokset tuotantolinjoihin ovat paljon nopeampia, kohottaen tuottavuutta. Alhaisesta viiveestä on myös hyötyä, kun prosessit voidaan mitoittaa tarkasti ja vika/vaaratilanteissa voidaan reagoida heti.

Mitä annettavaa 5G:llä on liikenteen sovelluksiin?

Alhainen viive mahdollistaa myös liikenteen automatisoinnin. Kulkuvälineet voidaan kytkeä käytännössä reaaliajassa palvelimien kautta toisiin kulkuneuvoihin. Kommunikoinnin ansiosta kautta liikenneturvallisuus lisääntyy ja erilaiset poikkeustilanteet saadaan haltuun paljon nopeammin.

 

Missä 5G-tuotepäällikkö vaikuttaa?

5G tuotepäällikön voi löytää laitevalmistajalta, jossa hän vastaa verkko- tai päätelaitteiden kehityksestä. Operaattoreilla on 5G tuotepäälliköitä, jotka vastaavat 5G:n avulla tuotettujen palveluiden tuotteistuksesta ja tuotemarkkinoinnista. 5G ekosysteemiin kuuluu paljon toimijoita, joilla on 5G tuotepäälliköitä, varsinkin IoT kontekstissa 5G:llä on niin merkittävä asema. Yleisötapahtumien tuottajien ja alalla toimivien palveluntarjoajien kannattaa olla myös tarkkana, kuka pystyykään järjestämään ensimmäisen interatiivisen ja/tai täydennettyyn todellisuuteen perustuvan kokemuksen 5G verkon avulla?

Jos haluat tietää tuotepäällikön tehtäväkentästä ja roolista vilkaisepa aikaisempaan kirjoitukseemme täällä!  

Mistä 5G-tuotepäällikkö aloittaa kiinnostuksen herättämisen 5G palveluille ?

1) Tärkein asia on ymmärtää, että edellä kuvatut 5G-sovellusalueet ja -arvolupaukset suuntautuvat aivan eri asiakassegmenteille:

Tavalliselle kuluttajaa lähinnä on kasvanut tiedonvälitys nopeus. HD videoita voi katselle missä verkko vain on. Elämysten metsästäjälle 5G tekniikka mahdollistaa kokonaisvaltaisempia kokemuksia konserteissa ja urheilutapahtumissa. Pelimiehille alhainen latenssi (viive) ja jitter (viiveen vaihtelu) on kaikki kaikessa. Enää tasoitusta ei tarvitse antaa kuituyhteyden omistaville. IoT palvelut jakaantuvat varmasti useampaan asiakassegmenttiin. Kuluttaja-asiakas voi ostaa 5G yhteyden kotiautomaationsa tiedonsiirron tarpeisiin, palveluntarjoajia syntyy pyörittämään moninaisia IoT palveluita.

2) Räätälöi arvolupaukset asiakassegmentin mukaan

5G toistuu juhlapuheissa niin usein, että viesti on osin sumentunut. Mahtava tekninen harppaus tuo myös arkikieleen teknisiä termejä ja lyhenteitä, joista asiakas ei ole tietoinen ja/tai kiinnostunut.

Tuotepäällikkö kommunikoi arvoa – mitä hyötyä tästä on juuri sinulle!

Tuotepäällikön kannattaa räätälöidä viestinsä kullekin kohde ryhmälle erikseen: vähintään asiakas segmentti kohtaisesti, mutta usein myös asiakaspersoona kohtaisesti, jotta se on helppo ymmärtää ja vastaanottaa!

Syntyvän arvon kohkaus on turhaa jos se ei synny kuulijalle!

3) Ymmärrä 5G-arvoketju ja liiketoimintamalli

Operaattorit tarvitsevat verkon 5G palvelun tuottamiseen. Tekniikka uusitaan olemassa oleviin verkkoihin vaiheittain, joten kysymys on evoluutiosta ei revoluutiosta. Verkkolaite toimittajalle tämän evoluution tukeminen asiakasarvolähtöisesti on tärkeintä. Erilaisia liiketoimintamalleja on jo nyt käytössä verkon voi ostaa erillisinä komponetteina tai ostaa avaimet käteen tuki ja ylläpito palveluineen (ja kaikkea siltä väliltä). Kuluttaja-asiakkaille 5G palvelut tulevat menemään teleoperaattoreiden kautta samaan tapaan kuin aikaisempi verkkoevoluutio 2G->3G->4G->5G. Tulemme näkemään hyvin saman tyyppisiä paketteja kun 4G lanseerauksen nyhteydessä 5G lisämaustein. Kun puhutaan IoT sovelluksista laajalla alueella yhteydet myy teleoperaattori. Loppuasiakkaat saattavat ostaa kokonaispalvelun IoT palvelun tarjoajalta (joka ostaa yhteydet tukkuhintaan operaattorilta). Palveluntarjoaja auttaa kokoamaan kokonaisratkaisun loppuasiakkaan ongelmaan.

5G:n ympärille syntyy menestyviä tuotteita ja palveluita kaikilla mahdollisilla liiketoimintamalleilla!

5G:tä voidaan hyödyntää myös yksityisverkoissa, kuten esimerkiksi tehdas-esimerkki kirjoituksen alussa. Kirjoittajan tiedossa ei ole voiko taajuuksia saada käyttöönsä myös paikallinen toimija. Tässä on varmasti myös teleoperaattoreilla uuden tuotteistuksen paikka. Päätelaitteet syntyvät evoluutiona matkapuhelimiin ja modeemeihin. Nykyaikaiseen matkapuhelimeen 5G on pelkistetysti vain yksi radio lisää. Toki radio komponenttien suunnittelu ja valmistus vaatii aikaa ja resuresseja, mutta sitten vain monistetaan.

 

Tiivistelmä 5G tuotepäällikölle:

Opi tuntemaan asiakkaasi tarpeet 

Räätälöi arvolupaus kohderyhmälle

Selvitä paikkasi arvoketjussa

Selvitä eri liiketoimintamallien mahdollisuudet

Ja tärkeimpänä Testaa oletuksesi !

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Share This