Osaavat tuotejohtajat ovat yrityksen kilpailukyvyn perusta

Valmennamme voittavat tuoteorganisaatiot

Contribyte tarjoaa koulutukset, prosessit ja työkalut tuoteliiketoiminnan kehittämiseen. Tarjonta on suunnattu yrityksien tuotejohdolle ja sen sidosryhmille. Tuotejohtamisen valmennusten avulla yritykset kykenevät kehittämään sekä tuotejohtajiaan että tuotehallintafunktiotaan ja sitä kautta suunnittelemaan, markkinoimaan ja hallitsemaan markkinalähtöisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja.

Yrityskohtainen koulutus

Tilaa meidät kouluttamaan yrityksenne tiloihin tai mihin tahansa.

Suuntaamme koulutuksen teidän liiketoimintaanne sopivaksi

Työpaja

Hyödynnä koulutukseen käytetty aika myös ideointiin

Työpajassa voidaan esimerkiksi syventyä tiettyyn tuotteeseen ja sen tarvealueisiin.

Työpajan sisältö määritellään aina yrityskohtaisesti

Koulutuksen liiketoimintalähtöisyys tuki hyvin omia tavoitteitamme ja saimme apua oman tuotehallintamme organisointiin.

Jurka Rahikkala, COO, Vaadin

Koulutusohjelmat yrityksille

Parhaatkaan menetelmät eivät auta, jos kehityksessä keskitytään vääriin asioihin. Tuotejohtamisen koulutukset ovat suunnattu tuotepäälliköille, product ownereille sekä liiketoiminnan omistajille. Heille, joiden vastuulla on näyttää kehityksen suunta ja varmistaa asiakastarpeiden täyttyminen.

Contribytellä on Suomen kokeneimmat tuotejohtamisen kouluttajat, jotka auttavat niin menetelmien, työkalujen kuin asiakaslähtöisen ajattelun kehittämisessä.

Tuotejohtaminen 2.0

Product Owner – ketterä tuoteomistaja

Lean Business Case – Kehitä liiketoimintalähtöisesti

SAFe® Product Owner/Product Manager

Olemme kouluttaneet satoja tuotejohtajia ja kymmeniä organisaatioita asiakas- ja liiketoimintalähtöisempään tekemiseen. Ymmärrämme yritysten liiketoimintaympäristön vaatimukset ja muokkaamme koulutuksemme niiden mukaan.

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Harri Pendolin – 040 582 08 65

Markku Nurmela – 040 501 50 94

Antti Suvanto – 050 599 48 30

Maria Wan – 040 586 8899

training@contribyte.fi

Kysy lisää koulutuksista!

5 + 3 =

Share This