Tuotejohtaminen 2.0 QA

Olemme vuosien varrella vastanneet moneen kyselyyn Tuotejohtaminen 2.0 kurssistamme. Alla muutamia kysymyksiä asiakkailtamme ja lyhyet vastaukset niihin!

 

Onko kouluttajilla käytännön kokemusta aiheesta?

Kouluttajamme ovat pitkän linjan tuotejohtamisen ammattilaisia. Kokemusta heillä on mm. tuotepäällikköinä ja tuotehallinnan esimiehinä erilaisten tuotteiden parissa. Kouluttajamme ovat jatkuvasti mukana kehittämässä asiakkaidemme tuotehallintaa ja konsultoimassa erilaisissa projekteissa. Välillä kursseillemme osallistuu pääkouluttajien lisäksi johtamisen, asiakasymmärrykse tai tuotekehityksen asiantuntijoita täydentämässä kokonaisuutta. Olemme myös aktiivisia osallistujia ja järjestäjiä tuotehallintatapahtumissa.

Onko kurssi tarpeeksi hyvä?

Tuotejohtaminen 2.0 kurssi on järjestetty kymmeniä kertoja, osallistujia on ollut yli 1000 ja saamamme kurssipalaute on ollut poikkeuksetta hyvää.

Onko kurssi sopiva minun tarpeisiin?

Tuotejohtaminen 2.0 antaa holistisen kuvan tuotehallinnasta ja tuotepäällikön roolista. Kurssi sopii aloittavalle tuotepäällikölle, jolle roolin sisäistäminen on tärkeintä (ennen kuin sidosryhmät täyttävät kalenterisi omilla agendoillaan). Tuotehallinta on laaja kokonaisuus kukaan eikä kukaan kurssin käyneestä ei ole valittanut ettei uusia näkökulmia ja menetelmiä olisi käsitelty, joten kurssi sopii kokeneellekin tuotepäällikölle.

Mitä apua/työkaluja yms. saan nopeasti käyttöön?

Kurssin konkreettisin anti on sarja yksinkertaisia työkaluja ja malleja (työkalupakki). Työkalupakin sisältöä opetellaan käyttämään jo kurssilla, joten ne on helppo ottaa käyttöön jo ensimmäisenä työpäivänä kurssin jälkeen.

Sopiiko kurssi meidän toimialalle?

Tuotejohtamisessa pelkistettynä on kysymys käyttäjän ja ostajan ymmärtämisestä, joiden perusteella rakennetaan asiakkaita kiinnostavia tuotteita ja tehdään ne helpoiksi ostaa. Jokaisella toimialalla yksityiskohdat ovat omanlaisensa, mutta perusperiaatteet ja metodit ovat yllättävän samanlaisia. Tuotejohtaminen 2.0 tarjoaa menetelmät ja opin myös sinun tarpeisiisi. Kurssin osallistujat edustavat monenlaisia yrityksiä, mikä tukee ideoiden ristiinpölytystä.

Onko kurssipaikalle on vaikea päästä?

Pyrimme tekemään osallistumisen niin helpoksi kuin mahdollista. Kurssipaikkamme ovat helposti saavutettavissa paikoissa, niin että paikalle saapuminen on helppoa autolla ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Saako kurssilta opintomateriaalia?

Kurssimateriaali jaetaan sähköisesti (joissain tapauksissa paperilla). Työkalupakkimme on aina sähköinen, joten se on aina helposti saatavilla.

Miten osoitan hyödyn hyväksyjälle, esimiehelleni ? 

Tuotepäälliköiden koulutus kannattaa aina. Koulutus antaa selkeän kuvan tuotepäällikön roolista ja auttaa tekemään oikeita asioita. Jokainen tuotepäällikkö on jatkuvassa sidosryhmien (mm myynti, tuotekehitys, tuotanto, asiakas) paineessa ja helposti keskittyy vain lyhyen aikaikkunan tehtäviin, vaikka strategisemmat asiat ovat välttämättömiä jatkuvan menestyksen takaamiseksi. On selvää, että kaikkein kalleinta on korjata virheellisesti speksattu tuote kun se on jo valmis! Kaikki me olemme törmänneet ”ratkaisu etsii ongelmaa” tilanteen. Kouluttamalla tuotepäälliköt saatte ne keinot käyttöönne, joilla oppi karttuu nopeasti ja kalliiden virheiden määrä vähenee. Opettamalla tuotepäälliköillenne tuotemarkkinointia asiakasta voidaan auttaa ostamaan niin helposti, että kauppa käy.

Mitä konkreettista hyötyä yritykselleni tästä on?

Yrityksen liiketoimintaa kehitettäessä usein keskitytään myyntiin ja tehokkuuden lisäykseen esim. tuotekehityksessä ja tuotannossa. Kun myynti toimii, tuotekehitys on tehokasta ja operatiivinen tehokkuus on kunnossa, voi puuttua vielä tärkein: asiakasta kiinnostavat tuotteet!.

Tuotejohtaminen vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä ja millaisia tuotteita kannattaa kehittää ?
  • Kuinka kerromme tuotteistamme ja palveluistamme niin, että asiakas kiinnostuu ja ostaa ?
  • Miten ylläpidämme ja hoivaamme tuoteportfoliotamme niin, että maksimoimme niistä saatavan arvon?

Mitä edelliset osallistujat ovat sanoneet? 

“Kurssi olisi ollut hyvä myös kokeneemmille tuotepäälliköille”

”Vaikka en toimikaan tuotepäällikkönä sisältö oli hyödyllistä ja kiinnostavaa”

”Sisältö oli hyvä yhdistelmä käytäntöä ja teoriaa – erittäin hyvä aloittaville tuotepäälliköille”

”Sisältö oli hyvä sain paljon uusia työkaluja jokapäiväiseen työhöni”

”Eniten voin soveltaa sisältöä tuotepällikön roolin kehittämiseen. Myös vaatimusten hallintaan tuli ajateltavaa.”

”Oikeat esimerkit onnistumisista ja epäonnistumisista mieleenjääviä.”

”Hieman jouduttiin hyppimään joitain aihepiirejä keveämmin kiireen takia, paljon asiaa kurssin pituuteen nähden, hyvä kattava kokonaisuus, positiivista se että kouluttajat ovat tehneet kouluttamiaan asioita”

”Hyvin sovitettu kokonaisuus, jossa ei menty liian syvälle, mutta ei myöskään mikään pintaraapaisu”

”Mukava ja rento tapa esittää asiat, jaksoi kuunnella, vaikka päivät olivat pitkiä”

”Hyvää kerrontaa, innostava ja asiantunteva”

”Hyvät vetäjät, liian tuhti paketti – onneksi materiaalissa Top-asiat = hyvä.””

Onko koulutus pelkkää teoriaa?

Ei ole pelkästään teoriaa. Luento-osuuksien lisäksi kurssilla tehdään harjoituksia, ryhmätöitä ja keskustellaan. Usein keskustelut, joissa vertaillaan osallistujien kokemuksia käsiteltävästä asiasta on ollut pidettyä.

Share This