Product Owner - ketterä tuoteomistaja

Miksi juuri Product Owner on niin tärkeässä roolissa?

Tuoteomistajan rooli ketterässä tiimissä on äärimmäisen tärkeä monesta syystä, mutta kaikkein tärkein asia on juuri se, että tuoteomistaja kontrolloi tuotekehitystiimille annettavien töiden määrittelyä ja tärkeysjärjestystä. Jos tiimi ei saa oikein speksattuja tarinoita ja juuri niitä sillä hetkellä arvokkaimpia, tärkeimpiä tarinoita tehtäväkseen, tuloksena on heikompi tuottavuus. Product Owner koulutus parantaa tuoteomistajan priorisointitaitoja, ja nostaa sitä kautta tiimin suorituskykyä!

Suurin haaste – ajankäyttö!

Tuoteomistajien suurin haaste on saada tiimeille oikein määriteltyjä tarinoita oikeassa järjestyksessä. Mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Lähes aina tuoteomistaja joutuu pitämään hyvin laajasti yhteyttä eri tahoihin selvittääkseen kaikkien tarpeet. Tämän jälkeen hänen on yritettävä arvottaa erilaiset tarpeet ja niiden avulla laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Lopulta on tehtävä myös työn määrittelytyötä yhdessä tuotekehitystiimin kanssa, ja varmistettava että toimitaan tarpeeksi iteratiivisesti, testaten ja kokeillen riittävästi, että julkaistava lopputulos olisi varmasti asiakkaan mieleen. Suurin haaste on juuri se että tämä kaikki ottaa valtavasti aikaa. Tuoteomistaja koulutus auttaa tässäkin – kun tuoteomistajan kaikki vastuut ja tehtävät tuntee ja tietää niiden tärkeyden, voi suunnitella ajankäytön paremmin. Tällöin myös päivänpolttavien asioiden taipumus kuluttaa kaikki aika vähentyy.

Koulutusratkaisut juuri sinun tarpeisiin!

Ajan hallinta ja oikeiden rutiinien ja yhteydenpitotapojen oppiminen onkin se asia mikä tuoteomistajien kannattaa ottaa vakavasti. Aloittelevan tuoteomistajan kannattaa keskittyä tiimin tehokkaisiin seremonioihin, unohtamatta kuitenkin riittävää eri tahojen tarpeiden kuuntelemista. Mitä enemmän kokemusta tuoteomistajalle kertyy, sitä enemmän hän voi keskittyä asiakkaiden, tuotejohdon ja yrityksen muiden osastojen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön ja sen varmistamiseen että backlogille tulevat asiat ovat juuri niitä oikeita ominaisuuksia.

Tämän takia me Contribytellä tarjoamme kahta eri Product Owner koulutusratkaisua

 • Product Owner -peruskoulutus on yhden päivän peruskoulutus, joka tarjoaa uudelle tuoteomistajalle tarvittavat tiedot ketteryyden perusteista, arvoista, tehokkaista tavoista hoitaa seremonioita ja kuinka hallita tuotteen backlogia ja luoda käyttäjätarinoita.
 • World Class Product Owner -jatkokoulutus on suunnattu tuoteomistajille jotka ovat toimineet roolissa jo muutaman vuoden. Tälle kurssille voi tulla myös jos on jo suorittanut esimerkiksi Certified Scrum Product Owner -kurssin. Tämän kurssin tavoitteena on antaa työkaluja ja toimintatapoja kokeneelle tuoteomistajalle oman toiminnan parantamiseksi hankalissa tilanteissa. Tällä kurssilla ei enää käydä ketteryyden perusasioita läpi, vaan keskitytään mitkä asiat nostavat tekemisen laadun tavallisesta loistavaan. Miten tehdään super-seremonioita, miten toimitaan hankalien stakeholdereiden kanssa, miten parannetaan tiimien itseohjautuvuutta ja kommunikaatiota ja niin edelleen. Tämä koulutus koostuu yhden päivän koulutusosiosta ja kahdesta noin 3 tunnin mittaisesta työpajasta, jotka jaksottuvat useammalle kuukaudelle. Pidemmälle ajanjaksolle jakaantuva koulutusratkaisu vahvistaa uusien käytäntöjen oppimista, ja tarjoaa mahdollisuuden jakaa käytäntöjä ja tapoja ottaa uusia työkaluja käyttöön osallistujien kesken.

Koulutusten lisäksi erittäin tehokas tapa parantaa tuoteomistajien osaamista on henkilökohtainen valmennus. Henkilökohtaisessa valmennuksessa voidaan kohdistaa huomio juuri niihin ongelmakohtiin, joiden kanssa tuoteomistaja painiskelee. Valmennus kestää yhden vuoden, ja sisältää 8 tapaamista valmentajan kanssa, ja sen lisäksi etäkonsultaation.

Meillä Contribytellä on erittäin kokeneet Product Owner kouluttajat. Kaikilla kouluttajillamme on omakohtaista kokemusta tuoteomistajana toimimisesta, ja tiedämme itse oman kokemuksemme kautta miten vaikea rooli voi olla. Meille on sydämen asia auttaa omalla osaamisellamme teidän tuoteomistajia parempaan tulokseen.

 

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutustiedustelu - World Class Product Owner

4 + 10 =

Share This