Product Owner - ketterä tuoteomistaja

Ilmoittaudu Oppia.fi:stä

Avoimet Product Owner koulutukset järjestää Oppia.fi. Klikkaa linkkiä ja näet seuraavan koulutuksen ajankohdan ja pääset ilmoittautumaan.

Product Owner – ketterän tuotekehityksen avainrooli

Product Owner on ketterän tuotekehityksen tärkeimpiä rooleja. Roolin vastuut vaihtelevat usein yrityskohtaisesti. Joissakin yrityksissä tuoteomistajalla on kokonaisvastuu tuotteesta ja sen kehityksen ohjauksesta, kun taas toisissa yrityksissä tuoteomistaja tekee läheistä yhteistyötä muiden roolien kanssa, jotta tuotteesta voidaan rakentaa sellainen että se tuottaa asiakkaille ja tuotteen käyttäjille mahdollisimman paljon arvoa. Kuitenkin kaikissa ketterissä tuotekehitystiimeissä Product Ownerilla on aivan ratkaiseva vaikutus tuotteen ominaisuuksiin, asiakastyytyväisyyteen ja tiimin velocityyn.

Product Ownerin (PO) rooli on erittäin vastuullinen ja haastava, ja sen menestyksekäs hoitaminen edellyttää vankkaa ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta, kehitettävästä tuotteesta ja tuotteen käyttäjistä. Tämän lisäksi ketterän tuoteomistajan tulee ymmärtää ketterän kehittämisen ydinajatukset ja lisäksi tuntea hyvin käytössä oleva ketterä kehitysmenetelmä tai menetelmät. Scrum Master voi toimia roolissaan usein osa-aikaisesti. PO:n rooli on puolestaan kokonaisvaltainen, ja se edellyttää hoitajaltaan aktiivista sitoutumista ja erittäin läheistä yhteistyötä kaikkien tarvittavien tahojen kanssa.

Product Owner -koulutuksessa osallistujat saavat hyvät valmiudet tuoteomistajan roolissa toimimiseen. Koulutuksessa käydään läpi PO:n vastuualueet ja esitellään ja harjoitellaan best practises -toimintamalleja. Product Ownerilla täytyy olla myös hyvä kosketus tuotekehitystiimin lisäksi muihin yrityksen sidosryhmiin. Koulutuksessa käydään läpi myös tehokkaita tapoja varmistaa tiedonkulku tiimeissä ja eri sidosryhmien välillä.

Aiempi tietämys tai kokemus ketteristä tuotekehitysmenetelmistä kuten Scrum ei ole pakollista kurssille osallistumiseen. Kurssimateriaali ja harjoitteet voidaan muokata sisältämään osallistujille tarpeellinen määrä ketterän kehityksen yleisperiaatteita.

Tämä kurssi antaa hyvät valmiudet suorittaa Scrum.org:n Professional Scrum Product Owner level I (PSPO I) sertifikaatti. Lisätietoja sertifikaatista ja sen suorittamisesta löydät täältä.

Tämän kurssin käytyäsi

 • Ymmärrät ketterän kehittämisen ja Lean – ajattelun perusperiaatteet
 • Ymmärrät ketterän tuoteomistajan keskeisimmät tehtävät ja vastuut ja opit taitoja ja omaat työkaluja Product Ownerin tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen
 • Osaat laatia terveen, priorisoidun backlogin sekä laadukkaita User Storyja

Agenda

 • Ketterän kehittämisen ja Lean-ajattelun perusperiaatteet
 • Tuoteomistajan tehtävät, ja mitä roolin menestyksekkäältä hoitajalta odotetaan
 • Scrum ja Kanban kehitysmenetelmät tuoteomistajan näkökulmasta
 • Backlogit – sen sisältö ja millainen on terve backlog
 • User Storyt ja mikä niissä on tärkeää
 • Priorisointi – erilaisia priorisointimenetelmiä
 • Käsiteltäviä aiheita avataan käytännön esimerkein noin kahden tunnin mittaisella simulaatioharjoituksella

Kenelle

Tämä kurssi on suunnattu Product Ownerin roolissa aloittaville tai roolissa alle 2 vuotta toimineille. Kurssista voidaan myös muokata versio muunlaiselle yleisölle, kysy rohkeasti lisätietoja.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi. Kurssimateriaali on englanninkielinen.

 

Yleinen kurssi

 • Helsinki/Turku
 • 1 koulutuspäivä
 • Seuraavat toteutukset löytyvät oppia.fi verkkokaupasta.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Ketterä Tuoteomistaja - Parhaat käytännöt

13 + 13 =

Share This