Product Owner - ketterä tuoteomistaja

Product Owner on ohjelmistokehityksen avainrooli

Tuoteomistajan rooli ketterässä tiimissä on äärimmäisen tärkeä monesta syystä. Tuoteomistaja kontrolloi tuotekehitystiimille annettavien töiden määrittelyä ja tärkeysjärjestystä. Jos tiimi ei saa oikein speksattuja tarinoita ja juuri niitä sillä hetkellä arvokkaimpia, tärkeimpiä tarinoita tehtäväkseen, tuloksena on heikompi tuottavuus. Product Owner koulutus parantaa tuoteomistajien priorisointitaitoja, ja nostaa sitä kautta tiimin suorituskykyä!

Suurin haaste – ajankäyttö!

Tuoteomistajien suurin haaste on saada tiimeille oikein määriteltyjä tarinoita oikeassa järjestyksessä. Mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Lähes aina tuoteomistaja joutuu pitämään hyvin laajasti yhteyttä eri tahoihin selvittääkseen kaikkien tarpeet. Tämän jälkeen hänen on yritettävä arvottaa erilaiset tarpeet ja niiden avulla laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Lopulta on tehtävä myös työn määrittelytyötä yhdessä tuotekehitystiimin kanssa, ja varmistettava että toimitaan tarpeeksi iteratiivisesti, testaten ja kokeillen riittävästi, että julkaistava lopputulos olisi varmasti asiakkaan mieleen. Suurin haaste on juuri se että tämä kaikki ottaa valtavasti aikaa. Tuoteomistaja koulutus auttaa tässäkin – kun tuoteomistajan kaikki vastuut ja tehtävät tuntee ja tietää niiden tärkeyden, voi suunnitella ajankäytön paremmin. Tällöin myös päivänpolttavien asioiden taipumus kuluttaa kaikki aika vähentyy.

Koulutusratkaisut juuri teidän tarpeisiin!

Ajan hallinta ja oikeiden rutiinien ja yhteydenpitotapojen oppiminen on asia, joka tuoteomistajien kannattaa ottaa vakavasti. Aloittelevan tuoteomistajan kannattaa keskittyä tiimin tehokkaisiin seremonioihin, unohtamatta riittävää sidosryhmien tarpeiden kuuntelemista. Mitä enemmän kokemusta tuoteomistajalle kertyy, sitä enemmän hän voi keskittyä asiakkaiden, tuotejohdon ja yrityksen muiden osastojen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. Sillä tuoteomistaja varmistaa, että backlogille tulevat asiat ovat juuri niitä oikeita ominaisuuksia.

Tämän takia me Eficodella tarjoamme yrityksille kahta eri Product Owner koulutusratkaisua

 • Product Owner -peruskoulutus on yhden päivän peruskoulutus, joka tarjoaa uudelle tuoteomistajille tarvittavat tiedot ketteryyden perusteista, arvoista, tehokkaista tavoista hoitaa seremonioita ja kuinka hallita tuotteen backlogia ja luoda käyttäjätarinoita.
 • World Class Product Owner -jatkokoulutus on suunnattu tuoteomistajille, jotka ovat toimineet roolissa jo muutaman vuoden. Tälle kurssille voi tulla myös jo Certified Scrum Product Owner -kurssin suorittaneet. Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja ja toimintatapoja kokeneelle tuoteomistajalle oman toiminnan parantamiseksi hankalissa tilanteissa. Tällä kurssilla ei enää käydä ketteryyden perusasioita läpi, vaan keskitytään asioihin, jotka nostavat tekemisen laadun tavallisesta loistavaan. Miten tehdään super-seremonioita, miten toimitaan hankalien stakeholdereiden kanssa, miten parannetaan tiimien itseohjautuvuutta ja kommunikaatiota ja niin edelleen. Tämä koulutus koostuu yhden päivän koulutusosiosta ja kahdesta noin 3 tunnin mittaisesta työpajasta, jotka jaksottuvat useammalle kuukaudelle. Pidemmälle ajanjaksolle jakaantuva koulutusratkaisu vahvistaa uusien käytäntöjen oppimista, ja tarjoaa mahdollisuuden jakaa käytäntöjä ja tapoja ottaa uusia työkaluja käyttöön osallistujien kesken.

Koulutusten lisäksi erittäin tehokas tapa parantaa tuoteomistajien osaamista on henkilökohtainen valmennus. Henkilökohtaisessa valmennuksessa voidaan kohdistaa huomio juuri niihin ongelmakohtiin, joiden kanssa tuoteomistaja painiskelee. Valmennus kestää yhden vuoden ja sisältää 8 tapaamista valmentajan kanssa, sekä lisäksi etäkonsultaation.

Meillä Eficodella on erittäin kokeneet Product Owner kouluttajat. Kaikilla kouluttajillamme on omakohtaista kokemusta tuoteomistajana toimimisesta, ja tiedämme itse oman kokemuksemme kautta miten vaikea rooli voi olla. Meille on sydämen asia auttaa omalla osaamisellamme teidän tuoteomistajia parempaan tulokseen.

 

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Arto Kiiskinen – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

pm@eficode.com

Yrityskohtainen koulutustiedustelu – World Class Product OwnerShare This