Oikeat ominaisuudet

Oikeat ominaisuudet – miten kehität menestystuotteen

Nykypäivän tuotteita yhdistää jatkuva kehittäminen, asiakaskokemuksen tärkeys ja armoton kilpailu. Onnistumiseen vaaditaan kykyä ymmärtää asiakkaiden tarpeita sekä yhdistää saumaton käytettävyys ja tarvittava teknologia. Oikeiden ominaisuuksien kehittäminen ratkaisee tuotteiden menestyksen.

Oikeat ominaisuudet koulutus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää asiakaslähtöisyyttään ja kehittää parempia tuotteita ja palveluita yhteistyöllä.

Vaatimushallinnan parhaat käytännöt ja konkreettiset harjoitteet

Koulutuksessa opetetaan käytännönläheisin menetelmin

 • Miten asiakkaiden tarpeita ja toiveita kerätään ja arvotetaan
 • Vaatimushallinnasta tuotesuunnitteluun – eli miten tarpeet ja toiveet paloitellaan ja kuvataan tuotekehitykselle
 • Varmistamaan palvelumuotoilun menetelmin uusien ominaisuuksien käytettävyys ja asiakasarvo

Toisin sanoen Oikeat ominaisuudet koulutuksessa opitaan suunnittelemaann tuotteita, joita asiakkaat todella haluavat käyttää. Koulutus yhdistää Lean Startup ja Service Design metodeita ketterään tuotekehitykseen tasolla, jolle jokaisen tuotepäällikön, palvelumuotoilijan, ratkaisuarkkitehdin ja tuoteomistajan tulisi pyrkiä. Valmennuksessa edetään joko kuvitteellisen tai yrityksen oman esimerkin kautta. Osallistujat pääsevät itse kokeilemaan erilaisia vaatimushallinnan parhaita käytäntöjä ja keskustelemaan niiden soveltuvuudesta eri tilanteisiin.

 

Tämän kurssin käytyäsi

 1. Osaat tunnistaa erilaiset asiakastarpeet
 2. Tiedät miten eri tilanteissa kannattaa arvottaa ja priorisoida vaatimuksia
 3. Pystyt kommunikoimaan vaatimukset selkeällä tavalla kehitystemille ja muille sidosryhmille
 4. Osaat varmistaa käytettävyyden ja asiakasarvon

 

 

Kenelle

Oikeat ominaisuudet on koulutus tuoteomistajille, tuotepäälliköille, käyttöliittymäsuunnittelijoille ja muille digitaalisten tuotteiden kehitystä ohjaaville henkilöille, joiden tehtävänä on valita, määrittää ja priorisoida tuotteiden tai palveluiden oikeat ominaisuudet.

Koulutus sopii ennen kaikkea yrityksille, jotka haluavat kehittää asiakaslähtöisyyttä tuotekehityksessään.

 

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

- Albert Einstein

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen lopullinen sisältö sovitetaan aina asiakkaan tarpeisiin alla olevia sisältökomponentteja hyödyntäen.

Aamupäivä

Erilaiset vaatimukset ja niiden lähteet:

 • Asiakastarpeet ja -ongelmat
 • Markkinaymmärryksen kerääminen
 • Asiakassegmentit ja persoonat (hahmot)
 • Ei-toiminnalliset vaatimukset

Vaatimusten työstäminen:

 • Asiakastarpeista tuotevaatimuksiin
 • Ongelmat, vaatimukset, user storyt ja backlog itemit: Miten valita oikeat tavat ominaisuuksien kehittämiseen
 • Visuaaliset työkalut vaatimusten määrittämiseen ja asiakkaan polun kuvaamiseen

Iltapäivä

Vaatimusten aktiivinen hallinta ja priorisointi:

 • Tuotevaatimusten priorisoinnin eri tavat
 • Vaatimuksen arvo ja kustannus
 • Vaatimusten hallintaa helpottavat työkalut

Iteratiivinen kehittäminen:

 • Käytettävyyden testaaminen
 • Asiakasarvon varmistaminen

Yhteenveto

 

Oikeat ominaisuudet webinaarit

Koulutuksen sisältöä, mm. turhien ominaisuuksien välttämistä ja oikeata priorisointia on aikaisemmin käsitelty webinaareissa. Kannattaa siis katsoa alta minkälaisia asioita kurssilla käsitellään.

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Harri Pendolin – 040 582 0865

Markku Nurmela – 040 501 5094

Antti Suvanto – 050 599 4830

training@contribyte.fi

Koulutuspyyntö - Oikeat ominaisuudet

4 + 9 =