Epäselvä tuotestrategia ohjaa liiketoimintasi umpikujaan

14 May 2019

Epäselvä tuotestrategia ohjaa liiketoimintasi umpikujaan

May 14, 2019

Yrityksenne tavoitteet eivät toteudu ilman tuotestrategiaa

Päästäkseen tavoitteeseen on hyvä tietää minne on menossa ja millä vaihtoehtoisilla tavoilla sinne pääsee.

Lyhyesti sanottuna tuotestrategia on suunnitelma, jonka avulla saat tuotteesi menestymään pitkällä aikavälillä. Tuotestrategia sisältää usein useita tuotteita ja tuoteversioita, ja se linkkautuu portfolion hallintaan.

 

Mitä jos tuotestrategiaa ei ole?

Ilman tuotestrategiaa altistumme mm. seuraaville riskeille:

– Panostuksemme suuntautuu liian monelle asiakassegmentille, jolloin yhtäkään segmenttiä ei palvella kunnolla. Jokaiselle vähän jotain tuotteet eivät käy kaupaksi

– Tuotteidemme välillä ei ole synergiaa, vaan niiden kehitys vaatii aivan erilaista kyvykkyyttä tai resursseja. Myyntikanavat tai liiketoimintamallit eivät tue toisiaan.

– Päätöksiä on vaikea tehdä. Kun ei tiedetä suuntaa , on vaikea ottaa kantaa mihin käännytään risteyksessä. (valintoja joudutaan tekemään kuitenkin joka päivä).

– Tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa, kun ei ole yhteistä näkemystä mitä ne ovat.

 

Tuotestrategian olennaiset kysymykset ja tuotestrategian laadinta 

Tuotestrategiaa laatiessa kannattaa esittää seuraavat kysymykset:

1) Missä olemme nyt?

2) Missä haluamme olla 1-5 vuoden päästä (aikajanan pituus on suuresti riippuvainen tuotteen elinkaaren pituudesta ja yrityksen kasvuvaiheesta)

3) Miten pääsemme nykytilanteesta (1) tavoitetilaan (2)

Tyypillisesti luodaan useampi skenaario esimerkiksi 3 kpl. Vaihtoehtoja kartoitettaessa otetaan huomioon useita tekijöitä. Esimerkiksi yritysstrategia, tuote, lisäpalvelut, tuotteen elinkaaren vaihe, asiakassegmentit, ostajan käyttäytyminen, myyntikanavat, teknologia, markkinatrendit, kilpailu, hinnoittelu jne.

Skenaarioista valitaan paras tämän päivän tietoihin perustuen. On myös hyvä määritellä joitakin mittareita seuraamaan sen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Sellaisia ovat sekä tuotteen toteutukseen ja myyntiin liittyvien tekijöiden lisäksi myös ulkoiset tekijät kuten muutokset markkinatilanteessa ja kilpailutilanteessa. Mittareita seuraamalla huomaamme nopeasti muutokset ja voimme sopeuttaa tai muuttaa tuotestrategiaa niiden mukaisesti. Jos tuotestrategia ei jostain syystä toimi, voi syitä etsiä täältä!

 

Kiveen hakattu, tuotestrategia

Älä hakkaa tuotestrategiaa kiveen

Tuotestrategia ei missään tapauksessa ole kiveen hakattu, sitä katselmoidaan säännöllisesti esim puolivuosittain ja sitä muutetaan tarpeen mukaan. Mittareita asettamalla ja seuraamalla saadaan dataa helpottamaan päätöksentekoa, eikä tarvitse nojata vain mielipiteisiin.

Hyvä tuotestrategia määrittelee myös mitä EI tehdä.

 

Kuka laatii tuotestrategian?

Tuotestrategian määrittely on tuotepäällikön keskeinen tehtävä. Tuotestrategiaan vaikuttaa niin monta tekijää, ettei sitä kannata tehdä tyhjiössä jo vaan ryhmätyönä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

 

Kuka on tuotestrategian ”asiakas”?

Kun tuotestrategia on valmis se pitää jakaa tärkeimmille sidosryhmille (myynti, markkinointi, kehitys, tuotanto, johto jne.).  Tuotestrategia auttaa kaikkia sidosryhmiä onnistumaan työssään.
Kokenut tuotepäällikkö valmistelee kommunikaation sidosryhmäkohtaisella ’’mitä tässä on juuri sinulle’’ tyylisellä ytimekkäällä kommunikaatiolla.
Hyvä tuotestrategia nopeuttaa päätöksentekoa. Kun tiedämme suunnan minne olemme menossa ja miten sinne mennään, päivittäinen päätöksenteko helpottuu.

Hyvin laadittu ja jalkautettu tuotestrategia kääntää jokaista tarjoomaan/tuotteeseen liittyvää päätöstä kohti yhdessä sovittua tavoitetta, jolloin tavoitteiden toteutuminen on todennäköistä!

Voittavan Tuotestrategian laadinta – webinaarin esitysmateriaali:

Kalvot:

Lataa tästä!

Video

Katso tästä!

 

Jos haluat pysyä tilanteen ja tapahtumien tasalla, voit tilata tuotehallinta-aiheisen uutiskirjeemme täältä!

 

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Tuote ja portfolionhallinnan seniori konsultti

Antti on kokenut tuotepäällikkö, joka on vastannut laajasta skaalasta erilaisia tuotteita eri elinkaaren vaiheissa. Kokemuksiaan tuotehallinnan asiakkaana myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä Antti hyödyntää mielellään työssään. Konsulttina Antti on kouluttanut tuotepäälliköitä, laatinut tuotestrategioita ja auttanut yrityksiä johtamaan tuotteita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Antti on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa tuotepäällikköyhteisöä Suomeen. Siviilissä Antti keskustelee mielellään kalastuksesta ja kuohuviinin valmistuskokemuksista.

Tuotepäällikkö-blogi

Tuotepäällikkö aloitti kirjoittamisen jo 2011 prodman.fi-sivustolla, josta myös löydät vanhimman  kirjoitukset. Blogi käsittelee laajasti tuotejohtamisen ja -kehityksen aiheita. Myös vieraskirjoitukset ovat tervetulleita.

Share This