Tuotejohtaminen 2.0

Tuotejohtaminen 2.0 on kolmipäiväinen koulutus tuotepäällikön vastuualueista. Kurssilla käydään läpi koko tuotehallinnan tehtäväkenttä ja opitaan miten menestystuotteita kehitetään, markkinoidaan ja johdetaan.

Miksi tuotepäällikön kannattaa kouluttautua?

Tuotepäällikön työ kiitollista, mutta vaativaa. Tuotepäällikkö on kuin toimitusjohtaja tuotetasolla. Hän on tekemisissä yrityksen kaikkien osastojen kanssa ja hänen tulee ymmärtää koko tuotteen elinkaari markkinan ja asiakastarpeiden analysoimisesta tuotteen suunnitteluun, markkinointiin, myyntiin ja tukeen. Moni osaa jonkun alueista hyvin, mutta harvaa taitaa kaiken. Tuotejohtaminen 2.0 koulutus rakentaa pohjan tuotteen koko elinkaaren menestyksekkääseen hallintaan.

Teoriaa sekä käytännön harjoittelua

Tuotejohtaminen 2.0 kurssi sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä. Tuotejohtamisen eri osa-alueet käydään läpi interaktiivisten luentojen ja keskustelun avulla, jonka lisäksi oppeja pyritään myös harjoitellaan yksin, pareittain ja ryhmätöinä. Hyödyllinen ja mukavaksi koettu ryhmätyö harjoittaa uusien tuoteideoiden viemistä käytäntöön konkreettisen tuotteistusesimerkin (eli MVP:n) kautta.

Koulutuksen hyödyt

Tuotejohtaminen 2.0 kurssilla tuotejohtajat oppivat tekemään asiat oikein ja tehokkaasti. Valmennus on erityisen hyödyllinen tuotepäälliköille, mutta antaa uutta ajateltavaa myös product ownereille, liiketoiminnan kehittäjille ja kaikille muille, jotka osallistuvat tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tuotejohtaminen 2.0 valmentaa tuotepäälliköt uudelle strategiselle tasolle ottaen erityisesti huomioon uudet liiketoimintamallit, ketterän kehityksen ja digitalisoitumisen vaikutuksen tuotejohtamisessa.

Hinta ja sisältö

Kolmen päivän koulutuksen sisältö oheismateriaaleineen jaetaan osallistujille kampasidottuna, noin 250 sivuisena kirjana. Lisäksi koulutettavat saavat käyttöönsä sähköisen tuotepäällikön työkalupakin.  Koulutuksen hintaan sisältyy myös aamukahvit sämpylöiden kera, lounas sekä iltapäiväkahvit koko kolmen päivän ajan.

Hinta: 2250€ + ALV24%

Talo FIn

Koulutuksen ohjelma:

1. Päivä

 • Mitä on tuotejohtaminen
 • Johdatus tuotestrategiaan
 • Tuotejohtamisen roolit ja mallit
 • Ryhmätyö: Pitch – Uuden liiketoimintamahdollisuuden löytäminen ja esittely

2. Päivä

 • Markkinamahdollisuus – uusien ideoiden testaus ja arviointi
 • Tuotesuunnittelu ja vaatimusten hallinta
 • Ryhmätyö: liiketoimintamallin luominen

3. Päivä

 • Tuotemarkkinointi
 • Hinnoittelu
 • Ryhmätyö: Uuden tuoteidean testaaminen MVP:n (minimum viable product) avulla
 • Tuotteen elinkaarimalli ja sen tukeminen
 • Yhteenveto – Tuotepäällikön huoneentaulu

’’ Tuotejohtaminen 2.0 kurssi oli liiketoimintalähtöinen ja käytännön läheinen. Sain kurssilta kosolti uusia ideoita ja työkaluja tuotepäällikön tehtävän hoitamiseen’’

Jaakko Jääskeläinen, Tuotepäällikkö, Walki

Tulevia koulutuksia:

Tuotejohtaminen 2.0

29.05.2018 - 31.05.2018 klo 08:30 - 16:30

Enää 10 paikkaa jäljellä

Kiinnostaako tuotejohtaminen?
Kiinnostavia artikkeleita, verkottumismahdollisuuksia, avoimia työpaikkoja ja oppeja muilta tuotejohtajilta. Tätä kaikkea tarjoaa Tuotepäällikön tiedotukset noin joka toinen kuukausi suoraan sähköpostiisi!
100% yksityisyyden suoja ja vain tuotejohtamisasiaa.