Valmennukset

Contribyte tarjoaa koulutukset, prosessit ja työkalut tuoteliiketoiminnan kehittämiseen. Tarjonta on suunnattu tuotepäälliköille sekä muille tuotteista, ratkaisuista, palveluista tai innovaatioista vastaaville johtajille teknologiateollisuuden yrityksissä. Tuotejohtamisen valmennusten avulla yritykset kykenevät kehittämään sekä tuotejohtajiaan että tuotehallintafunktiotaan ja sitä kautta suunnittelemaan, markkinoimaan ja hallitsemaan markkinalähtöisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja.

Contribyte on tuotejohtamisen suomalainen edellä kävijä! Toisin kuin pelkkien tuotepäälliköiden koulutuksien tarjoajat, me kehitämme yritysten tuotehallintaa kokonaisvaltaisesti tarjoten myös prosessit, niiden mittarit ja analyysin sekä tuotejohtamisen työvälineet.

arviointi-icon

Tuotejohtaminen 2.0

Tuotejohtaminen 2.0 on kolmipäiväinen tehokurssi tuotepäällikön vastuualueista. Koulutuksessa käydään läpi koko tuotehallinnan tehtäväkenttä ja luodaan pohja tuotesuunnittelun sekä tuotemarkkinoinnin erikoisosaamiselle.

Tuotejohtaminen 2.0 on erityisen hyödyllinen uusille tuotepäälliköille, mutta antaa uutta ajateltavaa myös niille, jotka haluavat kehittyä tehokkaammiksi ja markkinalähtöisemmiksi tai ovat aikaisemmin työskennelleet vain tietyllä vastuualueella. Tuotejohtaminen 2.0 valmentaa tuotepäälliköt 2010-luvulle ottaen erityisesti huomioon uudet liiketoimintamallit, ketterän kehityksen ja digitalisoitumisen vaikutukset tuotejohtamisessa.

”Tuotejohtaminen 2.0 tarjosi paljon ajatuksia tuotepäällikön roolin kehittämiseen ja toimintaan eri intressiryhmien välillä.”

Mika Kymäläinen, Tuotepäällikkö, MyLab Oy

Tuotejohtamisen huoneentaulu

arviointi-icon

Lean Business Case

Kurssilla käydään läpi käytännön läheisesti miten uusille tuoteideoille luodaan kevyt, mutta kattava liiketoimintalaskelma sekä yrityksen sisäinen esittelymateriaali.

yhteys-icon

Oikeat ominaisuudet

Nykypäivän tuotteita yhdistää jatkuva kehittäminen, asiakaskokemuksen tärkeys ja armoton kilpailu. Oikeiden ominaisuuksien kehittäminen ratkaiseen tuotteiden menestyksen.

Yrityskohtaiset koulutukset

Järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia, jotka voivat joko perustua avointen koulutusten sisältöihin tai olla räätälöityjä yrityksen erityistarpeisiin. Yrityskohtaiset koulutukset voivat olla kestoltaan 1-3 päivän mittaisia tai niitä voidaan tehdä useina puolen päivän moduuleina.

Tuotejohtaminen 2.0 valmennus on järjestetty vuodesta 2011 lähtien jo lähes 30 kertaa ja yli 300 tuotejohtamisen ammattilaista on osallistunut valmennukseen. Valmennuksista noin kolme neljästä on ollut yrityskohtaisesti toteutettuja.

Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Tulevia koulutuksia:

Oikeat ominaisuudet

17.05.2018 klo 09:00 - 16:00

Enää 15 paikkaa jäljellä

Tuotejohtaminen 2.0

29.05.2018 - 31.05.2018 klo 08:30 - 16:30

Enää 11 paikkaa jäljellä

Lean Business Case

21.08.2018 klo 09:00 - 16:00

Enää 16 paikkaa jäljellä

Kiinnostaako tuotejohtaminen?
Kiinnostavia artikkeleita, verkottumismahdollisuuksia, avoimia työpaikkoja ja oppeja muilta tuotejohtajilta. Tätä kaikkea tarjoaa Tuotepäällikön tiedotukset noin joka toinen kuukausi suoraan sähköpostiisi!
100% yksityisyyden suoja ja vain tuotejohtamisasiaa.