Asiakasreferenssit

Strategisen tarjooman hallinnan valmennuksiin on osallistunut vuodesta 2011 lähtien useita satoja tuotepäälliköitä ja tuotejohtamisen alalla toimivia. Valmennettavia on ollut monelta eri toimialalta ja asiakastyytyväisyys on aina ollut korkealla tasolla.

Kursseille osallistuneiden kommentteja:

 

”Hyvä lähtökohta yrityksen käytäntöjen kehitykselle.”

”Elinkaari ja WIN-LOSS analyysi olivat hyvät käytännön vinkit”

”Harjoitukset ja työkalut olivat hyviä”

”Ammattimaista esiintymistä, selkeää ja helppo seurata.”

Yrityskohtaisia valmennuksia

Noin kolme neljästä valmennuskurssista suoritetaan yrityskohtaisena, jolloin päästään syventymään myös yrityksen sisäisiin haasteisiin tuotehallinnan osalta. Näitä valmennuksia on järjestetty pankkitoimialalta, teollisuustuotteisiin ja ohjelmistoihin. Asiakastyytyväisyys on ollut korkeaa ja etenkinmahdollisuus saada määritettyä tuotehallinnan asema ja tekeminen kaikille yhdellä kertaa on saanut kiitosta.

“Koulutuksen liiketoimintalähtöisyys tuki hyvin omia tavoitteitamme ja saimme apua oman tuotehallintamme organisointiin.”

Jurka Rahikkala COO, Vaadin Oy.

Yrityskohtaisia valmennuksia olemme toteuttaneet mm. seuraaville yrityksille:

Yrityskohtaiset refet v2

”Eri osapuolten odotukset tuotehallinnalta eivät aina kohdanneet olemassa olevia toimintatapoja. Tämän vuoksi oli tarve määritellä tuotehallinnalle moderni yhtenäinen tapa toimia myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kanssa.”

Kimmo Kouhi, Debuty CEO ja Vice President, R&D.

Kiinnostaako tuotejohtaminen?
Kiinnostavia artikkeleita, verkottumismahdollisuuksia, avoimia työpaikkoja ja oppeja muilta tuotejohtajilta. Tätä kaikkea tarjoaa Tuotepäällikön tiedotukset noin joka toinen kuukausi suoraan sähköpostiisi!
100% yksityisyyden suoja ja vain tuotejohtamisasiaa.